Pedagogija


Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}


Tajnik studija

{{ tajnik.o_ime + " " + tajnik.o_prezime }}

{{ tajnik.sz_naziv }}
Tel. {{ tajnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ tajnik.oo_broj_ureda }}
{{ tajnik.o_email }}

Nastavnici

Anita Zovko, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
klapan@ffri.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Andragogija
Andragogija *
Didaktička dokimologija
Didaktička dokimologija
Didaktika

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Lidija Pehar, ddr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Dupli doktorat
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


lidija.pehar@ff.unsa.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Književnost za mladež
Koncepcije i pristupi u predškolskom odgoju
Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Osnove predškolske pedagogije
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Pedagogija ranog djetinjstva
Pedagoška psihologija
Predškolska pedagogija 1
Predškolska pedagogija 2
Psihologija dječjeg crteža *
Psihologija djetinjstva
Specijalna pedagogija
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije
Uvod u razvojnu psihologiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Neven Hrvatić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

++385 1 4092 168
nhrvatic@ffzg.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Metodika rada školskog pedagoga
Novi mediji u odgoju i obrazovanju
Pedagogija slobodnog vremena
Pedagoška resocijalizacija
Pedagoška resocijalizacija
Socijalna pedagogija

Životopis

Neven Hrvatić rođen je 8. svibnja 1960. u Pitomači. Diplomirao je pedagogiju 1983. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 1997. godine s temom Odgoj i izobrazba Roma u Hrvatskoj. Od 1992. godine djelatnik je Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju: asistent, viši asistent (1999.), docent (2001.), izvanredni profesor (2006.), redoviti profesor (2010.) i redoviti profesor u trajnom zvanju (2016.), gdje u akademskoj godini 2016.-2017. izvodi nastavu iz kolegija: Osnove pedagogije, Domski odgoj, Osnove specijalne pedagogije, Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama, Pedagoška resocijalizacija i Interkulturalni kurikulum, a nositelj je kolegija Seksualna pedagogija. Voditelj je znanstvenih projekata: Romi u Hrvatskoj, Društveni i razvojni položaj Roma u Hrvatskoj, te 2007. - 2014. Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima (MZOS) 2011. - 2012. Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija (MZOS) 2013. - 2014. Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2013. - 2014. Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora (MZOS) 2014. Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2015. Obrazovanje na manjinskim jezicima i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2016. Obrazovanje na manjinskim jezicima, interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) Voditelj je projekta prve „Ljetne škole djece Roma u Hrvatskoj“ 1994. godine i „Romske odgojne zajednice“ 1995.-1997./2009.-2016. godina. Gostujući je profesor na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2008. godine, na kolegijima: Domska pedagogija, Metodika rada školskog pedagoga, Socijalna pedagogija, Pedagoška resocijalizacija i doktorskom studiju: Pedagoška resocijalizacija, Interkulturalna pedagogija. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (odjel geografije i biologije) predaje kolegij: Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama. Na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, specijalistički/diplomski studij menadžmenta - predaje kolegij: Interkulturalna komunikacija. Na doktorskom studiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu nositelj je kolegija: Interkulturalni kurikulum. Mentor je više od 200 diplomskih, 11 magistarskih i 7 doktorskih radova, sudjelovao je na više od 50 znanstvenih skupova i objavio više od 80 znanstvenih i stručnih radova. Autor je scenskog prikaza: Cvijeće snova - slike iz života i djela hrvatskog pjesnika Petra Preradovića (premijera: Pitomača 1978. godina, drugo izdanje 2006. godina). Predsjednik je Hrvatskog pedagogijskog društva u periodu 2009.-2012. Član je Odbora za pastoral Roma - Hrvatske biskupske konferencije od 1994. godine do danas. Dobitnik je: Godišnje nagrade Fonda Boža Tvrtković iz Bjelovara - 1991. godina Državne nagrade Ivan Filipović za visoko školstvo - 2007. godina Državne nagrade za znanost (u području društvenih znanosti) - 2010. godina Zahvalnice za uspješnu suradnju, zalaganje i osobit doprinos svestranom razvoju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - 2012. godina Srebrne plakete - Grb općine Pitomača za trajni doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka znanosti i obrazovanja te promidžbu Općine Pitomača - 2012. godina Zahvalnice za osobiti doprinos i podršku razvoju Studija pedagogije, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - 2015. godina

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vedrana Spajić-Vrkaš, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


vedrana.spajicvrkas@net.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Antropologija odgoja i obrazovanja
Antropologija ogoja i obrazovanja
Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Međunarodno obrazovanje
Međunarodno obrazovanje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dijana Vican, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


dvican@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Odgoj osobnosti
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
Teorije odgoja

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Sonja Kovačević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


sonja@ffst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička teorija
Didaktičke teorije
Opća pedagogija
Opća pedagogija
Osnove pedagogije
Pedagogija
Pedagoška komunikacija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vesna Bedeković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Interkulturalni kurikulum
Školski menadžment
Školski menadžment *
Školski menedžment

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Davor Mikas, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Prevencija ovisnosti

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dragan Škobić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+ 387 36 445 468
dragan.skobic@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Rodoč bb, 88 000 Mostar

Kolegiji

Fiziologija bilja
Opća botanika
Opća ekologija
Osnove biologije
Osnove ekologije i okoliša
Praktikum iz fiziologije bilja
Praktikum iz opće botanike

Životopis

Godine 1995. upisao sam Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru, smjer biologija i kemija, gdje sam uspješno obranio diplomski rad s temom „Analiza kristala i čestica virusnog izolata iz vinove loze (Vitis vinifera L.)“ pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Krajačića. Poslijediplomski studij pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Ekologija, upisao sam školske godine 2002 / 2003. Nakon položenih svih ispita (14 ukupno) s prosjekom ocjena 5,0 obranio sam rad pod nazivom „Učinak cinkovog i aluminijevog sulfata na vodenu leću (Lemna minor L.) i mentorstvom prof. dr.sc. Branke Pevalek-Kozlina. Godine 2012. uspješno sam obranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Uloga biljnih sekundarnih metabolita u biotskim odnosima između biljaka i životinja“ pod vodstvom prof. dr. sc. Joze Rogošića na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Interesi

 • 0

Kompetencije

Od 2003. obavljao sam funkciju tajnika na smjeru biologije, a od 2006. do prosinca 2012. godine obavljao sam funkciju tajnika i sudjelovao u organiziranju novog smjera, Znanost o okolišu, po „bolonjskim“ standardima. Od 2013. obavljam funkciju pročelnika na studijskoj grupi znanosti o okolišu.

Projekti

Radovi

 • Role of Species Diversity and Secondary Compound Complementarity on Diet Selection of Mediterranean Shrubs by Goats, Časopis
 • Influence of secondary compound complementarity and species diversity on consumption of Mediterranean shrubs by sheep, Časopis
 • Effect of supplementation with barley and activated charcoal on intake of biochemically diverse Mediterranean shrubs, Časopis
 • Ecotoxicologicaleffectsofaluminumandzincongrowthandantioxidants in Lemna minor L., Časopis
 • Effect of supplementation with barley and calcium hydroxide on intake of Mediterranean shrubs by goats, Časopis
 • Response of Chlorophyll a, SPAD Values and Chlorophyll Fluorescence Parameters in Leaves of Apricot Affected Some Abiotic Factors , Časopis
 • Environmental determinants of contrasting caddisfly (Insecta, Trichoptera) biodiversity in the Neretva and Bosna river basins (Bosnia and Herzegovina) under temperate and mediterranean climates, Časopis
 • Anthelmintic effect of three tannin-rich Mediterranean shrubs in naturally infected sheep, Časopis

Gordana Iličić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Politički sustavi EU i obrazovanje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Šetka-Ćilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Marko Tokić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i kultura izražavanja
Medijska kultura
Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskog jezika 1
Metodika nastave hrvatskog jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 1
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3
Scenska kultura
Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu
Usmena književnost
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u znanost o književnosti

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Matilda Karamtić-Brčić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


mkarama@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
Teorije odgoja
Teorije odgoja
Uvod u pedagogiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Rozana Petani, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


rpetani@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Obiteljska pedagogija
Partnerstvo obitelji i odgojno obrazovnih ustanova
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova
Pedagoško savjetovanje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ružica Zeljko-Zubac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Njemački jezik
Njemački jezik 1
Njemački jezik 2
Njemački jezik 3
Njemački jezik 4
Njemački jezik 5
Njemački jezik 6
Njemački jezik u struci 1
Njemački jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Slavica Pavlović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

'387 (0)36 355 767
godotcici@gmail.com

Konzultacije

srijedom od 17 do 18 sati

Ured

Ured br. 322

Kolegiji

Osnove pedagogijske statistike
Pedagogija slobodnog vremena
Pedagogija umjetnosti
Pedagogijska statistika
Seksualna pedagogija
Školska pedagogija
Stručno-pedagoška praksa

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Zoran Čuljak, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


zculjak7@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Akrobatika - TM
Gimnastika u predškolskom odgoju
Motoričko učenje
Sportska gimnastika 1 - TM
Sportska gimnastika 2 - TM
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vesna Sušac, mr. art.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Lektor
Djelatnik

Osobni podaci


vesnasusac@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Dječje likovno stvaralaštvo
Dječje likovno stvaralaštvo
Metodika likovne kulture 3
Metodika likovnoga odgoja
Metodika nastave likovne kulture 2
Metodika nastave likovne kulture 3
Metodike nastave likovne kulture 2
Metodike nastave likovne kulture 3
Pregled novije hrvatske književnosti
Psihologija dječjeg crteža *
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi
Suvremena kultura, odgoj i etika *
Uvod u povijest umjetnosti 1
Uvod u povijest umjetnosti 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivana Vasilj, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci


ivanavasilj@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička dokimologija
Didaktičke teorije
Pedagoška komunikacija
Školski menadžment
Školski menedžment

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marija Šaravanja, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036 355 768
mar.saravanja@gmail.com

Konzultacije

Četvrtkom od 14 do 15h

Ured

1-7c

Kolegiji

Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalni kurikulum
Odgoj osobnosti
Teorije odgoja
Uvod u pedagogiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tanja Zelenika, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci


zelenikatanja@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika rada školskog pedagoga
Osnove predškolske pedagogije
Pedagoška resocijalizacija
Socijalna pedagogija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

 • Navike i obilježja sportskog klađenja maloljetnih i punoljetnih srednjoškolaca grada Mostara, Časopis
 • Dvojezično obrazovanje - interkulturalne perspektive i pristupi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Časopis
 • Sadržaj rada razrednika u osnovnim i srednjim školama, Časopis
 • Osobine nastavnika u odgojno-obrazovnom procesu, Časopis

Anita Lukenda,

Profil nastavnika

Zvanje


Znanstveni novak
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Andragogija
Međunarodno obrazovanje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mladen Bevenda, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Profesor emeritus
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Integrirani predškolski kurikulum
Metodika predškolskog odgoja 2
Metodika predškolskog odgoja 3
Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova
Povijest pedagogije i školstva
Povijest pedagogije i školstva BiH
Razvoj dječjih socijalnih kompetencija
Samostalna stručna praksa
Školski menadžment *

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tina Barbarić,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička dokimologija
Opća pedagogija
Opća pedagogija
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
Uvod u pedagogiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Antea Čilić,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

ponedjeljkom, 10:00 sati

Ured

ured br. 218, prvi kat

Kolegiji

Didaktička teorija
Novi mediji u odgoju i obrazovanju
Osnove metodologije pedagogijskih istraživanja
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Katarina Pinjuh,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Obiteljska pedagogija
Osnove predškolske pedagogije
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Pedagogija ranog djetinjstva
Predškolska pedagogija 1
Specijalna pedagogija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Renata Šimunović,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Osnove pedagogije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju dr. sc. Matilda Karamtić-Brčić, doc. 30 15 15 0 6
Osnove predškolske pedagogije ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 15 15 0 5
Povijest pedagogije i školstva dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 30 15 15 0 6
Hrvatski jezik i jezična kultura dr. sc. Marko Tokić, doc. 15 30 15 0 5
Novi mediji u odgoju i obrazovanju dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof. 30 15 15 0 5
Engleski jezik 1 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 0 30 0 0 2
Njemački jezik 1 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 0 30 0 0 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 dr. sc. Zoran Čuljak, doc. 0 30 0 0 1

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Uvod u pedagogiju dr. sc. Matilda Karamtić-Brčić, doc. 30 15 15 0 6
Povijest pedagogije i školstva BiH dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 30 15 15 0 5
Pedagogija ranog djetinjstva ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 15 15 0 6
Njemački jezik 2 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 0 30 0 0 2
Engleski jezik 2 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 0 30 0 0 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 dr. sc. Zoran Čuljak, doc. 0 30 0 0 1

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Osnove pedagogijske statistike dr. sc. Slavica Pavlović, doc. 30 30 0 0 5

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Pedagogijska statistika dr. sc. Slavica Pavlović, doc. 30 30 0 0 5
Školska pedagogija dr. sc. Slavica Pavlović, doc. 30 15 15 0 5

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Didaktika dr. sc. Anita Zovko, red. prof. 30 15 15 0 5
Andragogija dr. sc. Anita Zovko, red. prof. 30 15 15 0 5
Antropologija odgoja i obrazovanja dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof. 30 30 0 0 5
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova dr. sc. Rozana Petani, doc. 30 15 15 0 5
Pedagoška komunikacija dr. sc. Sonja Kovačević, izv. prof. 30 15 15 0 5
Dječje likovno stvaralaštvo mr. art. Vesna Sušac, lektor 30 0 15 0 5
Osnove ekologije i okoliša dr. sc. Dragan Škobić, doc. 30 15 15 0 5

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Didaktičke teorije dr. sc. Sonja Kovačević, izv. prof. 30 15 15 0 5
Metodika rada školskog pedagoga dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof. 30 15 15 0 5
Specijalna pedagogija ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 15 15 0 5
Stručno-pedagoška praksa dr. sc. Slavica Pavlović, doc. 30 15 15 0 5

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Teorije odgoja dr. sc. Dijana Vican, izv. prof. 30 15 15 0 7
Međunarodno obrazovanje dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof. 30 15 15 0 7
Pedagogija slobodnog vremena dr. sc. Slavica Pavlović, doc. 30 15 15 0 6
Socijalna pedagogija dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof. 30 15 15 0 6
Prevencija ovisnosti dr. sc. Davor Mikas, doc. 30 0 15 0 4
Politički sustavi EU i obrazovanje dr. sc. Gordana Iličić, doc. 30 0 15 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Didaktička dokimologija dr. sc. Anita Zovko, red. prof. 30 15 15 0 6
Pedagoška resocijalizacija dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof. 30 15 15 0 5
Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof. 30 15 15 0 6
Interkulturalni kurikulum dr. sc. Vesna Bedeković, izv. prof. 30 15 15 0 4
Školski menadžment dr. sc. Vesna Bedeković, izv. prof. 30 15 15 0 5
Pedagogija umjetnosti dr. sc. Slavica Pavlović, doc. 30 15 15 0 4
Pedagoško savjetovanje dr. sc. Rozana Petani, doc. 0 0 0 0 4

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Seksualna pedagogija dr. sc. Slavica Pavlović, doc. 30 15 15 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS