Razredna nastava

O Studiju razredne nastave

Nastavni plan i program studija strukturiran je kao studij dviju razina u trajanju od 10 semestara (4+1). Završetkom dodiplomskog učiteljskog studija (osam semestara) studenti dobivaju zvanje prvostupnika/bachelor razredne nastave. Nakon završetka diplomskog studija (deset semestara) stječu zvanje magistra primarnog obrazovanja. Ovaj program za izvođenje studija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru nastao je kao rezultat objektivnih društvenih potreba a na temelju analize postojećeg stanja.

Uz dužinu studiranja, i programi i način studiranja usklađeni su s europskim zemljama što predstavlja imperativ kako bi se poboljšala kvaliteta njegovih ishoda.Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}


Tajnik studija

{{ tajnik.o_ime + " " + tajnik.o_prezime }}

{{ tajnik.sz_naziv }}
Tel. {{ tajnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ tajnik.oo_broj_ureda }}
{{ tajnik.o_email }}

OBAVIJEST

Četvrtak, 05 Listopad 2017 00:01

 

Studenti, I -ve godine RAZREDNE NASTAVE vježbe i predavanja iz Engleskog jezika 1 održavat ćemo ćetvrtkom od 12.30 do 14 h u učionici 217.

Sutra, 05.10.2017 nećemo imati predavanje,

već četvrtak 12.10.2017 imamo prvo predavanje.

 

                  Žermenka  Lovrić, viši asistent

Razredna nastava Opširnije...


Rezultati ispita kod doc. dr. M. Muse

Srijeda, 04 Listopad 2017 13:15

OBAVIJEST

Pismeni dio ispita iz kolegija Hrvatski jezik 2 položila je studentica sa sljedećim brojem indeksa:

- 10886

Usmeni dio ispita održat će se 5. listopada 2017. u 9 sati.

doc. dr. sc. Marija Musa

Obavijesti Opširnije...


Nastavnici

Anita Zovko, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
klapan@ffri.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Andragogija
Andragogija *
Didaktička dokimologija
Didaktička dokimologija
Didaktika

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Lidija Pehar, ddr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Dupli doktorat
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


lidija.pehar@ff.unsa.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Književnost za mladež
Koncepcije i pristupi u predškolskom odgoju
Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Osnove predškolske pedagogije
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Pedagogija ranog djetinjstva
Pedagoška psihologija
Predškolska pedagogija 1
Predškolska pedagogija 2
Psihologija dječjeg crteža *
Psihologija djetinjstva
Specijalna pedagogija
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije
Uvod u razvojnu psihologiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mario Vasilj, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


mario_vasilj@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Metodička praksa
Metodička praksa 1
Metodička praksa 2
Metodika nastave prirode i  društva 3
Metodika nastave prirode i društva 1
Metodika nastave prirode i društva 2
Metodika predškolskog odgoja 1
Metodika predškolskog odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 3
Metodika upoznavanja okoline
Osnove pedagogije
Praktikum i školska praksa
Stručna pedagoška praksa
Stručno pedagoška izobrazba 2
Stručno pedagoška izobrazba 3

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Šimun Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


simun.musa@ffmo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Dječja književnost
Dječja književnost 1
Dječja književnost 2
Filmska radio i tv kultura
Filmska, radio i tv kultura
Književnost za mladež
Pregled novije hrvatske književnosti
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u književnost

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Snježana Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


snjezamusa@hotmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Geografija JI Europe
Geografija religija
Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira
Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja
Opća kartografija
Politička geografija
Politička geografija
Primjenjena kartografija
Regionalna geografija JI Europe
Tematsko kartiranje
Završni rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dijana Vican, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


dvican@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Odgoj osobnosti
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
Teorije odgoja

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Izabela Dankić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


izabela.dankic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi**
Praktikum i školska praksa**

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ljiljanka Kvesić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


ljkvesic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Matematika
Matematika 1
Matematika 2
Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike 3
Optimizacija
Statistika u turizmu

Životopis

Ljiljanka Kvesić rođena u Donjim Mamićima, općina Grude. Osnovnu školu završaila u Ledincu i Grudama. Matematičku gimnaziju završila 1990. godine u Grudama sa prosjekom ocjena 5.0. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja upisuje u Splitu (akademska 1990./91.), smjer: prof. matematike i fizike. Paralelno na Pedagoškom fakultetu u Mostaru na odsjeku matematike i fizike stekla stručnu spremu šestog (VI/1) stupnja i stručni naziv nastavnik matematike i fizike. Kao apsolvent prelazi na Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru i diplomira u siječnju 1999. godine, profesor matematike i fizike. Poslijediplomski studij upisuje 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Magistrirala 10. listopada 2006. godine, na temu „Matematički pristup neživotnom osiguranju". Doktorski studij upisuje 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na temu „Modeli kreditnih rizika za predviđanje statusa neispunjavanja obveza“, koja je prihvaćena u ožujku 2007. godine, pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Nataše Šarlije. Doktorsku disertaciju obranila dana 07. siječnja 2011. godine. Od 1995. godine uposlena u Srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu, kao profesor matematike, gdje radi do 30. rujna 2007. godine. Od 1. listopada 2007. godine uposlena na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Kao vanjski suradnik od 2007. godine radi na Agronomskom i prehrambeno–tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na kolegijima Matematika I, Matematika II, Primijenjena matematika, a od 2011. godine i na Fakultetu zdravstvenih studija na kolegiju Osnove matematike. 14. srpnja 2011. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docent na kolegije „ Statistika“ i „Optimizacija“. 4. listopada 2016. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesore, područje prirodne znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, kolegiji „ Statistika“ i „Optimizacija“. Dobitnica posebnog priznanja o završnom obrazovanju „Ognjen Prica“ u znak priznanja za postignut odličan uspjeh iz svih predmeta i primjereno vladanje tijekom obrazovanja. Dobitnica prve nagrade 2007. godine za objavljen znanstveni rad „Metode u kvantifikaciji rizika“ na Prvoj internacionalnoj konferenciji u Zadru. 2016. godine dobitnica priznanja za nastavno- stručni rad, nastavni rad i za osobit doprinos promociji Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Recenzent udžbenika i radnih bilježnica za matematiku za devetogodišnje osnovno obrazovanje na hrvatskom jeziku. Autorica udžbenika „ Matematika“ za prirodoslovne i tehnološke fakultete. Članica je Udruge matematičara " Ruđer Bošković" Mostar. Od 2012. godine obavlja dužnost pročelnice Studija razredne nastave. Od 2012. godine obavlja funkciju stručnog savjetnika iz predmeta Matematika za Osnovne i Srednje škole. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova.

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mladen Kvesić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika 1
Kineziološka metodika 2
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj ško
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj n
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
TZK kod djece s posebnim potrebama

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Sonja Kovačević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


sonja@ffst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička teorija
Didaktičke teorije
Opća pedagogija
Opća pedagogija
Osnove pedagogije
Pedagogija
Pedagoška komunikacija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tonćo Marušić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036 355476
tonco.marusic@gmail.com

Konzultacije

Ponedjeljak u 13.00

Ured

Zgrada FPMOZ-a ured106

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s praksom
Metodičko informatički seminar sa praksom
Metodologija istraživanja u obrazovanju
Osnove informatike
Poznavanje računala
Poznavanje računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci

Životopis

Rođen 5. travnja 1963. god. u Š. Brijegu. 1969-1977. – Osnovna škola Ivo Lola Ribar Široki Brijeg. 1977.- 1981. Gimnazija Ivan Goran Kovačić Široki Brijeg. 1981.-1987. Mašinski Fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. 2002.-2006. Poslijediplomski studij Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru. 2006.- Obranjen magistarski rad pod nazivom „Sistematizacija kriterija za vrednovanje dizajna korisničkog sučelja za interaktivno učenje“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav (Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu). 2007.-2009. Izrada disertacije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2009.- Obranjena disertacija pod naslovom „Unaprjeđenje nastave informatike strategijom interaktivnog učenja u mrežnom okružju“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav.

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

 • • „Analiza performansi algoritama nadziranog učenja u klasifikaciji dokumenata na temelju rukopisa“, Zbornik radova Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, ISSN: 1986-5236, Mostar 2014., Časopis
 • • „Learning through computer network“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 19, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2007., str. 175 – 189., Časopis
 • „Verification Of  Knowledge Within Interactive Learning With Authoring Systems“, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, br. 26, ISSN 1023-8638, Mostar, 2007., str. 139 – 152., Časopis
 • „A strategy of interactive learning of informatics within a network environment“, Znanstveni časopis „Pedagogijska istraživanja”, ISSN 1334-7888, godina VII, broj 1, Zagreb, 2010., str. 129 – 140., Časopis
 • • „User interface of interactive systems“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 20, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2008., str. 121 – 130., Časopis
 • • „ICT COMPETENCIES OF STUDENTS, Proceeding of International Conference on Information Technology and Development of Education“, ITRO - a Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Science, Časopis
 • „Customer Satisfaction as a Significant Measure of Successful ERP Implementation“,  Journal of Information Technology and Applications - JITA – APEIRON, sv. 7, br. 1, Banja Luka, 2014., str. 31 – 40., Časopis
 • „THE MODELS OF USING COMPUTERS IN EDUCATION“ , XXIII Naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačkabanja, 2008., , Konferencija
 • • „Aplication of ICT in education“, International scientific conference Digital tehnologies and new form of learning, ISBN 978-953-7395-35-3, Split, 2011., str. 249 – 254. , Konferencija
 • „IMPROVING THE TEACHING OF INFORMATICS IN B&H THROUGH LEARNING IN THE NETWORK ENVIRONMENT“, ITRO 2011 - International Conference Information technology and development of education, Proceedings ISBN 978-86-7672-134-4, Technical Faculty, Zrenjanin, 20, Konferencija
 • • „The Evalution Of User Interface To Interactive Learning“, Conference Technics/Technology Education in Serbia, zbornik radova, Čačak, 2006., str. 356 – 364. , Konferencija
 • „IDENTITY IN THE CYBERSPACE WITH SPECIAL EMPHASIS ON UNIVERSITY EDUCATION“, 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2011, Proceedings Vol. IV, ISBN 978-953-233-063-2, ISSN 184, Konferencija
 • „RECOMMENDER SYSTEM IN E-STUDENT WEB-BASED ADAPTIVE EDUCATIONAL HYPERMEDIA SYSTEM“, Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO 2012, ISBN 978-1-4673-2577-6,, Konferencija
 • • „Interactive Educational Software for Preschool Children in Distance Learning“, TIO Conference / Technics and Informatics at Education / Proceedings, Čačak, 2008., str. 90 – 96., Konferencija
 • • „Informaciono-komunikacione tehnologije u osnovnoj školi u BiH“, 5. međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja, Zbornik radova I dio, ISBN 978-86-7447-083-1, Novi Sad, lipanj, 2009., str. 219 – 229., Konferencija
 • „The  Models Of Design User Interface For Interactive Learning“, Međunarodni skup: Tehnologija, Informatika, Obrazovanje 4, Institut za pedagoška istraživanja u BG, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike u NS, PMF u NS, 2007., st, Konferencija
 • „Utjecaj Interneta na realizaciju učenja na daljinu u redovnoj osnovnoj školi“, MIPRO 2009., 32. International Convention of information and communication technology, electronics and microelectronic, IEEE Proceedings, ISBN 978-953-233-042-7, Vol. IV,, Konferencija

Vesna Bedeković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Interkulturalni kurikulum
Školski menadžment
Školski menadžment *
Školski menedžment

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Arta Dodaj, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


artadodaj@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Psihologija djetinjstva
Psihologija nastave
Razvojna psihologija 1
Uvod u razvojnu psihologiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dražan Milas,

Profil nastavnika

Zvanje

Bez zvanja
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


drazan.milas@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Glazbena kultura
Glazbena kultura s praktikumom
Metodika glazbene kulture 3
Metodika nastave glazbene kulture 1
Metodika nastave glazbene kulture 2
Metodika nastave glazbene kulture 3
Notno pismo
Poznavanje instrumenata  1
Poznavanje instrumenata 1
Poznavanje instrumenata 2
Upoznavanje instrumenata  1
Upoznavanje instrumenata 2
Vokalni praktikum
Vokalno - instrumentalni praktikum
Vokalno-instrumentalni praktikum
Zborsko pjevanje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Goran Sučić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456
goran.sucic@ffst.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Metodika nastave glazbene kulture 1

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Ilija Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Film i novi mediji
Jezik filma i novih medija *
Mediji i zaštita maloljetnika
Mediji i zaštita maloljetnika *
Medijska kultura

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivica Musić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


ivica.music@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Etika
Etika okoliša
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija religije *
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Metodologija znanstveno istraživačkoga rada
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
Uvod u znanstveno - istraživački rad
Uvod u znanstveno-istraživački rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Šetka-Ćilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Marija Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
marija.musa@ffmo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik 1
Hrvatski jezik 2
Jezična kultura
Kultura izražavanja

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Marijana Sivrić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


marijana.sivric@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Engleska sintaksa**

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marina Kljajo-Radić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Uvod u književnost

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Marko Tokić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i kultura izražavanja
Medijska kultura
Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskog jezika 1
Metodika nastave hrvatskog jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 1
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3
Scenska kultura
Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu
Usmena književnost
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u znanost o književnosti

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Mate Živković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
matez1814@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Metodička praksa iz biologije
Metodika nastave biologije 1
Metodika nastave biologije 2
Praktikum iz metodike nastave biologije 1
Praktikum iz metodike nastave biologije 2
Prirodoslovlje
Zaštita okoliša
Zaštita prirode

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Robert Jolić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


rjolic@nomail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Razvoj pismenosti i školstva u BiH

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ružica Zeljko-Zubac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Njemački jezik
Njemački jezik 1
Njemački jezik 2
Njemački jezik 3
Njemački jezik 4
Njemački jezik 5
Njemački jezik 6
Njemački jezik u struci 1
Njemački jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vesna Sušac, mr. art.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Lektor
Djelatnik

Osobni podaci


vesnasusac@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Dječje likovno stvaralaštvo
Dječje likovno stvaralaštvo
Metodika likovne kulture 3
Metodika likovnoga odgoja
Metodika nastave likovne kulture 2
Metodika nastave likovne kulture 3
Metodike nastave likovne kulture 2
Metodike nastave likovne kulture 3
Pregled novije hrvatske književnosti
Psihologija dječjeg crteža *
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi
Suvremena kultura, odgoj i etika *
Uvod u povijest umjetnosti 1
Uvod u povijest umjetnosti 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivana Vasilj, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci


ivanavasilj@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička dokimologija
Didaktičke teorije
Pedagoška komunikacija
Školski menadžment
Školski menedžment

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marija Šaravanja, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036 355 768
mar.saravanja@gmail.com

Konzultacije

Četvrtkom od 14 do 15h

Ured

1-7c

Kolegiji

Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalni kurikulum
Odgoj osobnosti
Teorije odgoja
Uvod u pedagogiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marina Zubac, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike 3

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Anita Čuljak,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Psihologija djetinjstva
Psihologija nastave
Razvojna psihologija 1
Uvod u razvojnu psihologiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Anita Lukenda,

Profil nastavnika

Zvanje


Znanstveni novak
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Andragogija
Međunarodno obrazovanje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Daniel Vasić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

+38736 355 474
dvasic1@gmail.com

Konzultacije

Konzultacije prema dogovoru, javiti se na mail

Ured

Stara zgrada 1. kat ured broj 111

Kolegiji

Baze podataka
Informacijski sustavi
Informatika
Programiranje 1
Programiranje 2
Programiranje aplikacija za mobilne uređaje
Programiranje u Javi
Programsko inženjerstvo
Računalni praktikum 1
Računalni vid
Teorija informacija

Životopis

Rođen sam u Mostaru 22.09.1989. godine, gdje sam završio osnovnu školu fra. Petra Bakule. Nakon toga upisujem srednju strojarsku školu Fausta Vrančića koju sam završio sa odličnim uspjehom. Nakon toga upisujem Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti gdje sa odličnim uspjehom branim završni rad na temu „Ekspertni sustavi zasnovani na neizrazitoj logici“ pod vodstvom prof. dr. sc. Marka Rosića. Nakon završetka preddiplomskog studija upisujem diplomski studij gdje stječem titulu magistra informatike na temi „Norme za oblikovanje i isporuku nastavnih sadržaja u sustavu za upravljanje učenjem“. Akademske 2014./2015. godine upisujem posljediplomski doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Sveučilišta u Splitu.

Interesi

 • Programiranje
 • E-učenje
 • SCORM
 • Računalni vid

Kompetencije

Kroz svoj znanstveni rad upoznao sam se sa raznim metodama iz područja umjetne inteligencije te njihovom primjenom u području sustava za e-učenje. Područje istraživanja je povezano sa sustavima za e-učenje te primjeni raznih statističkih i računalnih metoda u području obrade prirodnog jezika.

Projekti

 • Quality in research
 • Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)

Radovi

 • Utjecaj moblilnih uređaja u nastavi, Suvremena pitanja, Časopis
 • Razvoj nastavnog sadržaja uvažavajući SCORM referentni model, 2. međunarodna konferencija "Pedagogija obrazovanje i nastava", 2013, Konferencija
 • Experimental evaluation of teaching recursion with HTML5 game, 6th International Conference on e-Education, ICeE 2014, Konferencija
 • Predicting student's learning outcome from Learning Management system logs, Konferencija
 • Empirical evaluation of intelligent tutoring systems with ontological domain knowledge representation: A case study with online courses in higher education, Konferencija
 • Human action identification and search in video files, Konferencija
 • Adaptive Tool for Teaching Programming Using Conceptual Maps, Knjiga

Franjo Takać,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Film i novi mediji
Jezik filma i novih medija *

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Ćeškić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456
ivona.dugandzic@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Metodika nastave glazbene kulture 2

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Julijana Odak,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Pravo u svakodnevici
Pravo u turizmu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marina Bazina,

Profil nastavnika

Zvanje

Bez zvanja
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Elementi glazbenih oblika
Glazbeni stilovi i oblici 19. stoljeća
Glazbeni stilovi i oblici 20. stoljeća
Glazbeni stilovi i oblici od 16. do 18. stoljeća
Instrumentalna polifonija 1
Instrumentalna polifonija 2
Klavir - obligatno 2
Notno pismo
Teorija glazbe 1
Teorija glazbe 2
Vokalna polifonija 1
Vokalna polifonija 2
Vokalna polifonija1

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mario Bušić, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

063 351 990
busicmar@gmail.com i mario.busic@tel.net.ba

Konzultacije

svakog ponedjeljka od 10 do 11 sati u kabinetu

Ured

kabinet broj 215

Kolegiji

Etika
Etika okoliša
Filozofija religije *

Životopis

Zovem se Mario Bušić. Rođen sam 15. kolovoza 1970. godine u Mostaru. Živim u Gorici, općina Grude, BiH. U Gorici i Sovićima sam završio osnovnu školu (1977.-1985.). Franjevačku klasičnu gimnaziju pohađao sam u Visokom (1985.-1989.), gdje sam 1989. godine maturirao. Poslije odsluženja vojnog roka u Plesu pokraj Zagreba (1990.-1991.) i napuštanja tzv. JNA na Veliku Gospu 1991. godine, nastavio sam školovanje studirajući filozofiju i teologiju na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj i tu sam završio dvije akademske godine (1991.-1993). Nakon studija u Makarskoj nastavio sam teologiju godinu dana u Zagrebu na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (1993.-1994.) godine. Ostale studijske godine proveo sam studirajući u Grazu, u Austriji, na Karl-Franzens-Universität (1994.-1999.), gdje sam i magistrirao. Moj magistarski rad bio je iz kolegija Liturgika, a nosi naslov: Die Kirchen des heiligen Stephanus zu Gorica in Hercegowina. Untersuchungen im besonderen zum Baptisterium und zur Taufliturgie. Radio sam u Županiji Zapadnohercegovačkoj u Širokom Brijegu, najprije u Zavodu za zaštitu spomenika kulturne i prirodne baštine pri Ministarstvu prosvjete, znanosti, kulture i športa 1999. Kratko sam radio u Sarajevu u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova također 1999. godine. Bio sam predstojnik ureda Župana Županije Zapadnohercegovačke 2000.-2001. godine. Radio sam također u Skupštini Županije Zapadnohercegovačke 2002.-2010. Bio sam kratko vrijeme ministar obrazovanja, znanosti, kulture i športa u Vladi Županije Zapadnohercegovačke 2010.-2011. Od 2012. godine pa sve do sada obnašam dužnost ravnatelja u Službi za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke sa sjedištem u Grudama. Na Pedagoškom fakultetu, a kasnije na fakultetu Prirodoslovno matematičkom i Odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2001. godine asistent sam najprije akademiku prof. dr. dr. sc. Serafinu Hrkaću, OFM, a danas doc. dr. sc. Ivici Musiću, na predmetima Etike, Etike i društvene odgovornosti i Filozofije religije. Također sam obranio sinopsis doktorske disertacije izvan doktorskog studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru s naslovom: Filozofsko poimanje univerzalnih vrjednota u opusu Vlade Gotovca u odnosu na Aristotela i Aurelija Augustina. Vodio sam župni zbor moje rodne župe Gorica-Sovići 1999. i 2000. godine i uveo višeglasno pjevanje u našem zboru. Inicijator sam osnivanja Bratovštine sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići 1999. godine, čiji sam bio predsjednik, a trenutno sam aktivan član i voditelj Molitveno-liturgijske sekcije. Također sam potakao osnivanje klape Bratovština 2004. godine i još uvijek u njoj pjevam. Godine 2005. inicirao sam obnoviteljsku Skupštinu Matice hrvatske u Grudama i otada je uspješno vodim do dandanas. Posljednjih petnaestak godina predsjednik sam ili zamjenik predsjednika Organizacijskog odbora Šimićevih susreta. Godine 2008. bio sam predsjednik Organizacijskog i Provedbenog odbora Međunarodnog znanstvenog skupa o životu i djelu Antuna Branka Šimića koji je održan u Drinovcima 5. i 6. rujna na kojemu su sudjelovala 33 znanstvenika iz 8 europskih zemalja. Pokretač i, u ime Bratovštine sv. Stjepana Prvomučenika, voditelj sam projekta izgradnje Puta križa uza Zavalu u Gorici, kojega u tehnici mozaika (dimenzije 1,5 m²) radi akademski slikar Drago Bušić iz Gorice. Poznajem (služim se u znanstvene svrhe) klasične jezike (latinski, grčki i hebrejski), te se također aktivno služim živim jezicima za koje sam završio tečajeve: engleskog jezika u Chicagu (SAD), talijanskog jezika u Beneventu (Italija), njemačkog jezika u Beču i Grazu (Austrija) gdje sam i studirao, a povremeno se služim (pasivno) još i francuskim jezikom.

Interesi

Kompetencije

Bibliografija kronološkim redom: UREDNIŠTVO: - Glavni urednik, Susreti (br. 1.-8.), Godišnjak Matice hrvatske Ogranak Grude, Grude, 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012., 2013., 2014. - Glavni urednik, Ljetopis Bratovštine Sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići, Knjiga II., Gorica-Sovići, 2009. - Serafin Hrkać i Mario Bušić (priredili), P. Antonii Xderich a Vinkovacz, Tractatus in libros de anima, Matica hrvatska Grude i Institut za latinitet Sveučilišta u Mostaru, Grude-Mostar, 2012. - Član Uredništva lista općine Grude Hrvatska Gruda, Grude 2000. – 2012. - Član Uredništva Biltena općine Grude, Grude, 2008. KNJIGE: - Mario Bušić, Na putu križa s prijateljem Isusom, Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići, Gorica, 2002. - Mario Bušić, Put križa, Matica hrvatska Grude i Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići, Gorica-Grude, 2014. ČLANCI: - Mario Bušić, „Crkve Sv. Stjepana Prvomučenika u Gorici od ranog kršćanstva do danas“, u: Kronika župe Gorica –Sovići, 1998., str. 81-99. - Mario Bušić, „Božić i Božićni blagdani“, u: Kronika župe Gorica-Sovići, 1999., str. 100-101. - Mario Bušić, „Na Veliki Petak kroz Soviće i Goricu“, u: Kršni zavičaj, broj 32, glavni i odgovorni urednik: Ivan Žarko Ilić, Humac, 1999., str. 206-207. - Mario Bušić, „Crkva sv. Petra i Pavla u Sovićima“, u: Kršni zavičaj, broj 32, Humac, 1999., str. 208-209. - Mario Bušić, „Obnova nove župne kuće“, u: Župa Gorica-Sovići, 2002., str. 82-84. - Mario Bušić, „Posljednja pjesma fra Stanka Vasilja (Za desetu obljetnicu njegove smrti)“, u: Kršni zavičaj, broj 35, Humac, 2002., str. 273-275. - Mario Bušić, „Stoljeće i po stare crkve u Gorici i arheološka zbirka“, u: Kršni zavičaj, broj 39, glavni i odgovorni urednik: Ivan Žarko Ilić, Humac, 2006., str. 157-159. - Mario Bušić, „Predgovor“ knjizi autora Tomislava Ćužića: Nema prolaza. Zaustavljanje tenkova JNA, Široki Brijeg 2001., str. 3. - Mario Bušić, „Pogovor“ romanu fra Vjeke Vrčića, Posljednji bijeg, Matica hrvatska Grude, 2007., str. 173. - Mario Bušić, „Međunarodni znanstveni skup o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću u prigodi skorašnje 110. obljetnice njegova rođenja“, u: Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću, uredio: Vlado Pandžić, Drinovci, 5. i 6. rujna 2008., str. 11-14. - Mario Bušić, „Proklinjanja u romanu Ivana Raosa Prosjaci i sinovi“, u: 8. Kijevski književni susreti, Zbornik radova i pjesama, Kijevo, 2009., str. 153-164. - Mario Bušić, „Sveti Stjepan Prvomučenik“, u: Ljetopis Bratovštine, Gorica-Sovići, prosinca 2009., str. 10-17. - Mario Bušić, „Sakralni objekti u župi Gorica-Sovići“, u: Ljetopis Bratovštine, Gorica-Sovići, prosinca 2009., str. 18-30. - Mario Bušić, „O Bratovštinama kroz povijest“, u: Ljetopis Bratovštine, Gorica-Sovići, prosinca 2009., str. 31-34. - Mario Bušić, „Molitveno-liturgijska sekcija“, u: Ljetopis Bratovštine, Gorica-Sovići, prosinca 2009., str. 41. - Mario Bušić i Fra Vinko Mikulić, „Put križa na Veliki Petak“, u: Ljetopis Bratovštine, Gorica-Sovići, prosinca 2009., str. 56-58. - Mario Bušić, „In medio virtus - fra Petar Bakula: O Lakomcu, i Razasipaocu“, u: Znanstveni skup o fra Petru Bakuli, održan u Mostaru 17. - 19. svibnja 2012. (u pripremi). - Mario Bušić, „Curriculum vitae i bibliografija Serafina Hrkaća“, rad pripremljen za Zbornik u čast akademika prof. dr. dr. sc. fra Serafina Hrkaća (koji bi trebao izaći u svibnju 2015.).

Projekti

Radovi

Mario Šunjić, mr. art.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika nastave likovne kulture 2
Metodike nastave likovne kulture 2
Uvod u povijest umjetnosti 1
Uvod u povijest umjetnosti 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marko Salavarda, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


marko.salavarda@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Vokalni praktikum

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marko Jakovljević, mr. art.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


miomao788@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Glazbena kultura
Glazbena kultura s praktikumom
Osnove klasične harmonije
Osnove romantičke harmonije
Poznavanje instrumenata  1
Poznavanje instrumenata 1
Poznavanje instrumenata 2
Vokalno-instrumentalni praktikum

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Martina Ćorluka, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


martinaa.corluka@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Filozofija odgoja i obrazovanja
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Uvod u znanstveno-istraživački rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Sonja Jurić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


sonjajuric@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vesna Ćubela,

Profil nastavnika

Zvanje

Bez zvanja
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


vesnacubela@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika nastave glazbene kulture 3

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marija Vasilj,

Profil nastavnika

Zvanje


Mlađi asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Dječja književnost 1
Pregled novije hrvatske književnosti

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Martina Matić, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Mlađi asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Dječja književnost 2
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik 1
Hrvatski jezik 2
Jezična kultura
Književnost za mladež
Kultura izražavanja

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Marinko Jurilj, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Predavač
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Pravo u svakodnevici
Sportsko pravo
Sportsko pravo

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tihomir Zovko, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Predavač
Djelatnik

Osobni podaci


tihomir.zovko@hotmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi
Likovna umjetnost na tlu Hrvatske i BiH od prapovijesti do kraja XX. Stoljeća
Likovna umjetnost na tlu Hrvatske i BiH od prapovijesti do kraja XX. stoljeća *
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapoviprapovijesti do kraja xx. stoljeća
Povijest
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20.stoljeću *
Povijest umjetnosti
Svjetska književnost*

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Edita Vučić,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapoviprapovijesti do kraja xx. stoljeća
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću
Povijest umjetnosti

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Katarina Pinjuh,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Obiteljska pedagogija
Osnove predškolske pedagogije
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Pedagogija ranog djetinjstva
Predškolska pedagogija 1
Specijalna pedagogija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Maja Lasić,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


maja.lasic73@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Filmska radio i tv kultura
Filmska, radio i tv kultura
Medijska kultura
Scenska kultura

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marko Živko,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Demogeografija
Metodika nastave prirode i  društva 3
Metodika nastave prirode i društva 1
Metodika nastave prirode i društva 2
Prirodoslovlje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mladenka Vukojević,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Individualni i prilagođeni program
Motorički poremećaji, kronične bolesti i sofrologi

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Renata Šimunović,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Osnove pedagogije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Filozofija odgoja i obrazovanja dr. sc. Ivica Musić, doc. 45 0 15 0 5
Uvod u razvojnu psihologiju dr. sc. Arta Dodaj, doc. 45 0 15 0 5
Informatika dr. sc. Tonćo Marušić, izv. prof. 30 30 0 0 5
Hrvatski jezik 1 dr. sc. Marija Musa, doc. 30 0 30 0 5
Notno pismo Dražan Milas, doc. 15 15 0 0 3
Njemački jezik 1 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 30 30 0 0 5
Engleski jezik 1 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 30 0 0 5
Uvod u književnost dr. sc. Marina Kljajo-Radić, doc. 30 0 0 0 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 0 0 1

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Psihologija djetinjstva dr. sc. Arta Dodaj, doc. 30 0 15 0 4
Osnove pedagogije dr. sc. Sonja Kovačević, izv. prof. 30 0 15 0 4
Računalni praktikum dr. sc. Tonćo Marušić, izv. prof. 15 30 15 0 4
Geografija dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 0 30 0 4
Hrvatski jezik 2 dr. sc. Marija Musa, doc. 30 15 0 0 5
Vokalni praktikum Dražan Milas, doc. 0 15 0 0 2
Engleski jezik 2 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 30 0 0 3
Njemački jezik 2 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 30 30 0 0 3
Scenska kultura dr. sc. Marko Tokić, doc. 15 15 0 0 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 0 0 1

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Pedagogija djece s posebnim potrebama ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 0 30 0 5
Književnost za mladež dr. sc. Šimun Musa, red. prof. 30 0 15 0 4
Glazbena kultura Dražan Milas, doc. 30 0 0 0 3
Metodika nastave matematike 1 dr. sc. Ljiljanka Kvesić, izv. prof. 30 30 0 0 5
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 15 30 0 4
Metodika nastave likovne kulture 2 mr. art. Vesna Sušac, lektor 0 15 30 0 4
Pregled novije hrvatske književnosti dr. sc. Šimun Musa, red. prof. 0 0 0 0 4
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća* dr. sc. Tihomir Zovko, pred. 15 15 0 0 2
Dječje likovno stvaralaštvo mr. art. Vesna Sušac, lektor 15 15 0 0 2

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Logika dr. sc. Ivica Musić, doc. 30 0 15 0 4
Povijest dr. sc. Tihomir Zovko, pred. 30 0 30 0 4
Metodika nastave matematike 2 dr. sc. Ljiljanka Kvesić, izv. prof. 30 30 0 0 5
Metodika nastave likovne kulture 3 mr. art. Vesna Sušac, lektor 0 15 30 0 4
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 15 30 0 4
Metodika nastave glazbene kulture 1 dr. sc. Goran Sučić, doc. 30 0 15 0 4
Metodička praksa 1 dr. sc. Mario Vasilj, red. prof. 0 30 0 0 2
Etika okoliša dr. sc. Ivica Musić, doc. 30 0 15 0 2
Uvod u znanost o književnosti dr. sc. Marko Tokić, doc. 15 15 0 0 2

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodika nastave prirode i društva 2 dr. sc. Mario Vasilj, red. prof. 0 30 30 0 5
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3 dr. sc. Marko Tokić, doc. 30 0 30 0 5
Praktikum i školska praksa dr. sc. Mario Vasilj, red. prof. 0 0 0 0 4
Metodologija znanstveno istraživačkog rada dr. sc. Ivica Musić, doc. 30 0 15 0 5
Odgoj osobnosti dr. sc. Dijana Vican, izv. prof. 30 15 15 0 4
Razvoj pismenosti i školstva u BiH dr. sc. Robert Jolić, doc. 30 15 0 0 4
Pedagoška komunikacija dr. sc. Sonja Kovačević, izv. prof. 30 0 15 0 4
Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi** dr. sc. Izabela Dankić, izv. prof. 30 0 30 0 4
Engleska sintaksa** dr. sc. Marijana Sivrić, doc. 0 0 0 0 30

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodika nastave prirode i  društva 3 dr. sc. Mario Vasilj, red. prof. 0 45 15 0 5
Jezična kultura dr. sc. Marija Musa, doc. 30 15 15 0 5
Psihologija nastave dr. sc. Arta Dodaj, doc. 45 0 30 0 6
Didaktička dokimologija dr. sc. Anita Zovko, red. prof. 30 15 0 0 4
Pravo u svakodnevici mr.sc. Marinko Jurilj, pred. 30 15 0 0 4
Praktikum i školska praksa** dr. sc. Izabela Dankić, izv. prof. 0 0 0 0 4

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS