Tjelesna i zdravstvena kultura

Obavijest za sve redovne studente 1. i 2. godine studija

Utorak, 24 Listopad 2017 11:34

Prvi OBAVEZNI sastanak i predavanje iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura, za sve redovne studente prve i druge godine, za sve studijske grupe Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti (osim Fizičke kulture), održat će se u četvrtak, 26. listopada 2017. godine u amfiteatru Filozofskog fakulteta u gradu, prema sljedećem rasporedu:


Četvrtak, (18.30h -  SVI STUDENTI 2. GOD. STUDIJA), UPISI U GRUPE!


 Četvrtak, (19.00h1. godina), SASTANAK I UPISI U GRUPE  ZA  GRUPU 1:

Razredna nastava, Predškolski odgoj, Biologija, Kemija, Biologija/Kemija, Znanost o okolišu(Ekologija), Glazbena umjetnost, Edukacijska rehabilitacija

Farmaceutski fakultet


 Četvrtak, (19.30h - 1. godina), SASTANAK I UPISI U GRUPE ZA  GRUPU 2 I GRUPU 3:

GRUPA 2

- Fizika/Zemljopis, Fizika/Informatika, Fizika/Kemija, Zemljopis (Geografija), Zemljopis (dvopredmetni), Turizam i zaštita okoliša, Promet i logistika

GRUPA 3

- Pedagogija, Pedagogija (dvopredmetni), Matematika, Matematika (dvopredmetni), Informatika, Informatika/Kemija, Informatika/Tehnika 


 Dolazak je obavezan! Dolazak ulazi u evidenciju nastave.

Budite upoznati sa svojim rasporedima sa studijskih grupa kako bi se lakše mogli odlučiti za odgovarajuće termine koje ćemo vam ponuditi, jer prebacivanja u druge grupe neće biti.


 *Ukoliko na popisu nema neke studijske grupe, možete doći u terminu u 19.30h

Ivan Kvesić, viši asistent

Obavijesti Opširnije...


Obavijest za sve redovne i izvanredne studente 1. i 2. godine studija

Ponedjeljak, 19 Lipanj 2017 13:27

Potpisi iz kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura održati će se u Rodoču (kabinet 113a), po sljedećem rasporedu:

GRUPA 1 - (Nositelj kolegija: dr.sc.Mladen Kvesić, izv.prof.)

Srijeda, 21. lipnja 2017. godine:

Svi redovni i izvanredni studenti koji su bili na vježbama kod asistenta Ivana Kvesića: - 10.30h

Svi oslobođeni studenti koji su trebali napisati seminarski rad i studenti 1. i 2. godine GLAZBENE UMJETNOSTI - 10.30h

Na linku ispod možete provjeriti koje studijske grupe pripadaju GRUPI 1:
(TAKOĐER, POGLEDATI KOJI PROFESOR JE NOSITELJ KOLEGIJA ZA STUDENTE GRUPE 1. LINK ISPOD)

KLIKNUTI OVDJE


GRUPA 2 i GRUPA 3 - (Nositelj kolegija:dr.sc.Žarko Bilić, izv.prof.)

Srijeda, 21. lipnja 2017. godine

Studenti koji su bili na vježbama kod asistenta Damira Crnjca:

* Grupe koje su bile na vježbama u terminu ponedjeljkom i utorkom -11.00h
* Grupe koje su bile na vježbama u terminu srijedom -11.30h
* Grupe koje su bile na vježbama u terminu četvrtkom -12.00h


Srijeda, 21. lipnja 2017. godine

Studenti koji su bili na vježbama kod asistenta Mate Brekala - 12,15h


Četvrtak, 22. lipnja 2017. godine:

Studenti koji su bili na vježbama kod asistenta Ivana Zeljke - 10,30h

Studenti koji su bili na vježbama kod asistenta Franje Lovrića - 11,30h

Na linku ispod možete provjeriti koje studijske grupe pripadaju GRUPI 2 i 3:
(TAKOĐER, POGLEDATI KOJI PROFESOR JE NOSITELJ KOLEGIJA ZA STUDENTE GRUPA 2 i 3. LINK ISPOD)

KLIKNUTI OVDJE

Obavijesti Opširnije...


Obavijest

Utorak, 18 Travanj 2017 11:10

Studenti koji su na kolegiju TZK-a odabrali grupu PLIVANJE, vježbe će imati petkom u 10,00h na bazenu u Rodoču.

Karlo Maras - 11029 (Informatika)
Jasna Tipurić - 9999 (Pedagogija)
Ivan Križanac - 9291 (Turizam i zaštita okoliša)
Ante Vasilj - 10210 (Turizam i zaštita okoliša)
Krešimir Kvesić - 10246 (Turizam i zaštita okoliša)
Ivan Matić - 9604 (Geografija)
Zvonimir Lončar - 10230 (Turizam i zaštita okoliša)

Vježbe započinju 21.04.2017.

Ivan Kvesić, viši asistent

Obavijesti Opširnije...


Obavijest za sve redovne studente 1. i 2. godine

Subota, 11 Ožujak 2017 17:20

Upisi u nove grupe za II. semestar 2016./2017. godine biti će u utorak 14. ožujka 2017. godine u amfiteatru Filozofskog fakulteta u gradu, po sljedećem rasporedu:

- 1.godina studija - 18,30h

- 2.godina studija - 19,00h


* Studenti RN, PO, ER i FAR., već su raspoređeni u termine (pogledati ispod termine). Svi ostali(redovni) studenti, obavezni su doći na upis. 


Obavijesti Opširnije...


Nastava na studiju

Za održavanje nastave predviđeno je 30 sati vježbi u semestru a nastavu bi izvodili kao što je to predviđeno Statutima i Pravilnicima kojima su regulirani uvjeti i potrebna stručna sprema za izvođenje nastave TZK-a.

Stručni kadar:
- profesori TZK-a-kineziologije
- magistri Fizičke kulture-kineziologije
- demonstratori( studenti Studija fizičke kulture našeg fakulteta)

Organizacija nastave:

Studenti su podjeljeni u 16 grupa po 30 studenata a nastava bi se izvodila uglavnom u popodnevnim satima i ranim večernjim satima te subotom.

Ponuđeni sadržaji studentima koje mogu birati kao svoje aktivnosti:

1. Aerobik
2. Fittnes
3. Nogomet
4. Košarka
5. Odbojka
6. Plivanje
7. Stolni tenis
8. Tenis
9. Aktivnosti na trim stazi na Bijelom Brijegu
10. Izleti-pješačke ture koje bi se organizirale jedanput mjesečno
11. Organizacija natjecanja u više sportova unutar Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
12. Sportska suradnja ekipa Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti sa drugim fakultetima u regiji

Razlozi pokretanja studija

Poznata je činjenica da većina visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini organizira i nastavu TZK-a za studente prvih i drugih godina .

U zemljama u okruženju kao npr. u Republici Hrvatskoj ili Sloveniji, sva Sveučilišta i njihove sastavnice imaju obaveznu nastavu TZK-a za sve redovite studente prvih i drugih godina.

Na većini fakulteta taj predmet se vrednuje sa 1 ECTS bodom u sustavu bodovanja u okviru Bolonjskog procesa(kao recimo mnogi fakulteti na Sveučilištu u Zagrebu i mnogi drugi).

Prilikom održavanja treće Međunarodne konferencije Suvremena kineziologija“, koju je organizirao Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti-Mostar 2008.g., u Zborniku radova objavljen je i rad na temu „Postoji li potreba za organiziranje nastave TZK-a na Sveučilištu u Mostaru“(M.Kvesić,N.Zrnić). U anketi su ispitani stavovi studenata svih fakulteta na Sveučilištu u Mostaru a anketa je provedena uz punu potporu Studentskog zbora našeg Sveučilišta. Nedvojbeno je da 95% studenata podržava uvođenje organizirane nastave TZK-a i da je tjelovježba i bavljenje sportom od velike važnosti za te mlade ljude, koji najveći dio dana provode sjedeći na nastavi,vježbama, pred računalom i učeći, te im je neophodna i tjelesna aktivnost za njihov svestrani psihofizički razvoj i očuvanje i unapređenje zdravstvenog statusa. Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru na prvu godinu u akademskoj 2011/12 god. upisano je preko 500 studenata. Po sadržaju u PP-u na tim studijima, vidljivo je da jedino na Studiju fitičke kulture nije potrebno organizirati nastavu TZK-a. Za studenate svih ostalih studijskih grupa, potrebno je već od ove akademske godine organizirati nastavu TZK.
Nastava bi bila organizirana za početak na prvoj godini u I i II semestru a sljedeću akademsku godinu bi nastava bila organizirana i za drugu godinu svih studijskih grupa.

Nastavnici

dr. sc. Mladen Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika 1
Kineziološka metodika 2
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj ško
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj n
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
TZK kod djece s posebnim potrebama

Projekti

dr. sc. Žarko Bilić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Kolegiji

Aerobik
Atletika
Badminton
Elementarne igre
Fitnes
Kineziološka rekreacija
Košarka
Mali nogomet
Odbojka
Pješačke ture
Rukomet
Sportsko penjanje
Stolni tenis
Terenska nastava
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Zimovanje
Zimski sportovi 2

Projekti

mag. Damir Crnjac

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
crnjac.damir@fpmoz.ba

Konzultacije

srijeda od 9 do 10

Ured

102a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Hrvanje - TM
Judo - TM

Projekti

mag. Franjo Lovrić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
franjo.lovric@hotmail.com

Konzultacije

srijeda od 9 do 10

Ured

102a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Elementarne igre
Opće pripremne vježbe
Terenska nastava

Projekti

mag. Ivan Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesic.ivan@fpmoz.ba

Konzultacije

četvrtkom od 10 do 11

Ured

113a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4

Projekti

mag. Ivan Zeljko

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456
ivanzeljko79@gmail.com

Konzultacije

ponedjeljak od 12:30 do 13:30

Ured

111a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Futsal
Nogomet - TM

Projekti

mag. Mate Brekalo

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
mbrex3@gmail.com

Konzultacije

ponedjeljak od 12:30 do 13:30

Ured

111a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Fitnes
Kineziološke aktivnosti i zdravlje
Osnovne kineziološke transformacije

Projekti

mag. Miran Pehar

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
pehar.miran@fpmoz.ba

Konzultacije

četvrtkom od 10 do 11

Ured

kabinet 113a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika

Projekti

Učitavam podatke s Informacijskog sustava sveučilišta...