Fizička kultura


Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}


Tajnik studija

{{ tajnik.o_ime + " " + tajnik.o_prezime }}

{{ tajnik.sz_naziv }}
Tel. {{ tajnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ tajnik.oo_broj_ureda }}
{{ tajnik.o_email }}

Nastavnici

Branimir Mikić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Antroplogija
Biomehanika
Kineziološka biomehanika
Kineziološke aktivnosti i zdravlje
Sport osoba sa invaliditetom
TZK kod djece s posebnim potrebama

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Duško Bjelica, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Teorija treninga

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivan Prskalo, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


ivan.prskalo1@zg.ht.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Sistematska kineziologija 1
Sistematska kineziologija 2

Životopis

Ivan Prskalo rođen je 15. lipnja 1959. godine. 11. prosinca 2009. godine izabran je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika u znanstvenom području društvenih znanosti polje kineziologija. 10. svibnja 2011. postaje redovitim profesorom u području društvenih znanosti polje kineziologija grane sistematska kineziologija i kineziološka edukacija. U trajno zvanje izabran je 19. svibnja 2016. godine. Od 2002. godine predaje na znanstvenom postdiplomskom studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2009/10 akademske godine na doktorskom studiju Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Na Učiteljskom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stalno je zaposlen u zvanju redovitog profesora za kolegije Kineziologija i Kineziološka metodika, a trenutačno je dekan Fakulteta. Vanjski je suradnik na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku i Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Član je uredništva međunarodnog časopisa Kinesiology, a od 2011 . godine do danas glavni je urednik međunarodnog znanstvenog časopisa „Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje“. Istraživač je na mnogim projektima financiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, a voditelj je projekta Kineziološka edukacija u predškolskom odgoju i primarnom obrazovanju. Dobitnik je zahvalnice sa zlatnom značkom Hrvatskog kineziološkog saveza za 2009. godinu za uspješan dugogodišnji rad. Godine 2013. u Bratislavi je dobitnik Thulinove nagrade (Thulin Award) FIEP-a Europe za izniman doprinos razvoju tjelesnog odgoja i obrazovanja na nacionalnoj i europskoj razini. Objavio je preko 100 znanstvenih radova te 28 stručnih radova, devet autorskih knjiga od kojih jedan sveučilišni udžbenik te 13 uredničkih.

Interesi

Kompetencije

Izvođenje nastave na kolegijima Kineziologija, Sistematska kineziologija i Kineziološka metodika

Projekti

Radovi

Ljerka Ostojić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Anatomija čovjeka
Anatomija i histologija čovjeka
Funkcionalna anatomija
Funkcionalna anatomija i fiziologija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mario Vasilj, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


mario_vasilj@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Metodička praksa
Metodička praksa 1
Metodička praksa 2
Metodika nastave prirode i  društva 3
Metodika nastave prirode i društva 1
Metodika nastave prirode i društva 2
Metodika predškolskog odgoja 1
Metodika predškolskog odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 3
Metodika upoznavanja okoline
Osnove pedagogije
Praktikum i školska praksa
Stručna pedagoška praksa
Stručno pedagoška izobrazba 2
Stručno pedagoška izobrazba 3

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nikola Rausavljević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Skijanje 1 - TM
Skijanje 2 - TM
Skijanje 3

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mladen Kvesić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika 1
Kineziološka metodika 2
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj ško
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj n
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
TZK kod djece s posebnim potrebama

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Sanja Bijakšić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Marketing održivog razvoja
Marketing u sportu
Menadžment i marketing u turizmu
Osnove marketinga u turizmu
Valorizacija turističkog potencijala

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Saša Krstulović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Judo - TM

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Sonja Kovačević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


sonja@ffst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička teorija
Didaktičke teorije
Opća pedagogija
Opća pedagogija
Osnove pedagogije
Pedagogija
Pedagoška komunikacija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tonćo Marušić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036 355476
tonco.marusic@gmail.com

Konzultacije

Ponedjeljak u 13.00

Ured

Zgrada FPMOZ-a ured106

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s praksom
Metodičko informatički seminar sa praksom
Metodologija istraživanja u obrazovanju
Osnove informatike
Poznavanje računala
Poznavanje računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci

Životopis

Rođen 5. travnja 1963. god. u Š. Brijegu. 1969-1977. – Osnovna škola Ivo Lola Ribar Široki Brijeg. 1977.- 1981. Gimnazija Ivan Goran Kovačić Široki Brijeg. 1981.-1987. Mašinski Fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. 2002.-2006. Poslijediplomski studij Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru. 2006.- Obranjen magistarski rad pod nazivom „Sistematizacija kriterija za vrednovanje dizajna korisničkog sučelja za interaktivno učenje“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav (Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu). 2007.-2009. Izrada disertacije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2009.- Obranjena disertacija pod naslovom „Unaprjeđenje nastave informatike strategijom interaktivnog učenja u mrežnom okružju“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav.

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

 • • „Analiza performansi algoritama nadziranog učenja u klasifikaciji dokumenata na temelju rukopisa“, Zbornik radova Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, ISSN: 1986-5236, Mostar 2014., Časopis
 • • „Learning through computer network“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 19, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2007., str. 175 – 189., Časopis
 • „Verification Of  Knowledge Within Interactive Learning With Authoring Systems“, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, br. 26, ISSN 1023-8638, Mostar, 2007., str. 139 – 152., Časopis
 • „A strategy of interactive learning of informatics within a network environment“, Znanstveni časopis „Pedagogijska istraživanja”, ISSN 1334-7888, godina VII, broj 1, Zagreb, 2010., str. 129 – 140., Časopis
 • • „User interface of interactive systems“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 20, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2008., str. 121 – 130., Časopis
 • • „ICT COMPETENCIES OF STUDENTS, Proceeding of International Conference on Information Technology and Development of Education“, ITRO - a Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Science, Časopis
 • „Customer Satisfaction as a Significant Measure of Successful ERP Implementation“,  Journal of Information Technology and Applications - JITA – APEIRON, sv. 7, br. 1, Banja Luka, 2014., str. 31 – 40., Časopis
 • „THE MODELS OF USING COMPUTERS IN EDUCATION“ , XXIII Naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačkabanja, 2008., , Konferencija
 • • „Aplication of ICT in education“, International scientific conference Digital tehnologies and new form of learning, ISBN 978-953-7395-35-3, Split, 2011., str. 249 – 254. , Konferencija
 • „IMPROVING THE TEACHING OF INFORMATICS IN B&H THROUGH LEARNING IN THE NETWORK ENVIRONMENT“, ITRO 2011 - International Conference Information technology and development of education, Proceedings ISBN 978-86-7672-134-4, Technical Faculty, Zrenjanin, 20, Konferencija
 • • „The Evalution Of User Interface To Interactive Learning“, Conference Technics/Technology Education in Serbia, zbornik radova, Čačak, 2006., str. 356 – 364. , Konferencija
 • „IDENTITY IN THE CYBERSPACE WITH SPECIAL EMPHASIS ON UNIVERSITY EDUCATION“, 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2011, Proceedings Vol. IV, ISBN 978-953-233-063-2, ISSN 184, Konferencija
 • „RECOMMENDER SYSTEM IN E-STUDENT WEB-BASED ADAPTIVE EDUCATIONAL HYPERMEDIA SYSTEM“, Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO 2012, ISBN 978-1-4673-2577-6,, Konferencija
 • • „Interactive Educational Software for Preschool Children in Distance Learning“, TIO Conference / Technics and Informatics at Education / Proceedings, Čačak, 2008., str. 90 – 96., Konferencija
 • • „Informaciono-komunikacione tehnologije u osnovnoj školi u BiH“, 5. međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja, Zbornik radova I dio, ISBN 978-86-7447-083-1, Novi Sad, lipanj, 2009., str. 219 – 229., Konferencija
 • „The  Models Of Design User Interface For Interactive Learning“, Međunarodni skup: Tehnologija, Informatika, Obrazovanje 4, Institut za pedagoška istraživanja u BG, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike u NS, PMF u NS, 2007., st, Konferencija
 • „Utjecaj Interneta na realizaciju učenja na daljinu u redovnoj osnovnoj školi“, MIPRO 2009., 32. International Convention of information and communication technology, electronics and microelectronic, IEEE Proceedings, ISBN 978-953-233-042-7, Vol. IV,, Konferencija

Žarko Bilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Aerobik
Atletika
Badminton
Elementarne igre
Fitnes
Kineziološka rekreacija
Košarka
Mali nogomet
Odbojka
Pješačke ture
Rukomet
Sportsko penjanje
Stolni tenis
Terenska nastava
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Zimovanje
Zimski sportovi 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Zoran Grgantov, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Odbojka - TM
Odbojka na pijesku

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Andrijana Ostojić Mihić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

036 445 482
ostojicandrijana@gmail.com

Konzultacije

Srijeda 13:30-14:00; Četvrtak 09:00-10:00

Ured

104 a (Kampus 2 u Rodoču)

Kolegiji

Menadžment događaja u turizmu i sportu
Menadžment kulturnog turizma
Menadžment malih i srednjih poduzeća
Menadžment u sportu
Organizacija turizma i turistička politika
Osnove menadžmenta u turizmu
Posrednici u turizmu
Sportski menadžment
Stručna praksa

Životopis

Životopis______________________________________ Osobni podaci Ime: Andrijana Prezime: Ostojić Mihić Datum rođenja: 14. kolovoza 1984. godine Mjesto rođenja: Mostar Država; Bosna i Hercegovina Kratki životopis______________________________________ Andrijana Ostojić Mihić rođena je 14.08.1984. godine u Mostaru. Osnovnu školu završila je u Međugorju 1999. godine. Po završetku Opće gimnazije u Čitluku, 2003. godine upisala je Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu Sveučilišta u Dubrovniku te time stekla zvanje diplomirani ekonomist 2007. godine. Tijekom studija boravila je jedan semestar na Sveučilištu Tor Vergata u Rimu. 2009. godine upisuje zajednički poslijediplomski doktorski studij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Za vrijeme doktorskog studija imenovana je demonstratorom na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Temeljem Odluke Vijeća zajedničkih poslijediplomskih studija 20.07.2012. godine održan je Javni razgovor o podnošenju prijave doktorske disertacije, pod nazivom "Utjecaj inovacija organizacije na performanse rasta proizvodnih poduzeća". 2014. uspješno je obranila doktorsku disertaciju i stekla zvanje doktora ekonomskih znanosti, grana menadžment. Po završetku diplomskog studija, 2008. godine zapošljava se u poduzeće„JP HT Mostar d.d.“ Prvotno radi u Sektoru za kontroling, planiranje i izvješćivanje Direkcije za pokretnu mrežu. Od 2010. do rujna 2015. godine, u istoimenom poduzeću, radila je kao stručni suradnik u Odjelu prodaje poslovnim korisnicima u Sektoru za marketing i prodaju. U akademskoj 2013/2014 godini sudjeluje u nastavi u zvanju višeg asistenta, na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. U zvanje docenta izabrana je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Aktivno je sudjelovala na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom te poznaje osnove njemačkog jezika. Objavljeni radovi - Mihić. D., Ostojić Mihić, A.: Sources of Financing for Small and Medium Enterprises in the FBiH, Proceedings of the International Conference Economic Theory and Practice: Meeting the New Challenges“, University of Mostar, 11-12 November 2011, Mostar, Bosnia and Herzegovina, (ISSN: 2233-0267), pp. 291-304. - Ostojić Mihić, A.: Organizacijske promjene i inovacije, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Mostaru - broj XVIII, Mostar, 2012, (ISSN: 1840-3255), pp. 273-283, indeksirano u bazama: Journal of Economic Literature Pittsburg, Pennsylvania, USA – JEL on CD, e-JEL, EconLit, EBSCO - Mihić. D., Ostojić Mihić, A.: Quality costs analysis in cable industry, 16th International Research/Expert Conference, Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, Dubai, AUE, September 10-12, 2012, (ISSN 2303-4009), pp. 255-258 - Ostojić Mihić, A.: Problems in financing of small and medium enterprises, Third Scientific Conference with International Participation ECONOMY OF INTEGRATION (ICEI), Using Knowledge to Move from Recessionm to Prosperity, ICEI 2013, Tuzla, BiH, December 6-7, (ISSN 2233-0445), pp. 759-772 - Ostojić Mihić, A., Madžar, D., Madžar, I.: Innovativeness of service companies in FBiH, 22th Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry, Trends in Tourism and Hospitality Management, THI 2014, Opatija, Croatia, May 8-9, (ISSN 1848-4581), pp. 351-363 - Ostojić Mihić, A., Umihanić, B., Fazlović, S.: The role of organizational innovation in achieving and maintaining company’s business excellence, Management: Journal of Contemporary Management Issues, Vol.20. No. 1. (2015), pp. 79-101. - Ostojić Mihić, A., Klepić, Z., Dulčić, Ž.: Utjecaj inovacija u organizaciji radnih mijesta na rast broja zaposlenih, 4th South-East European (SEE) meeting & scientific conference of management departments, Management, Leadership, Organisation and Entrepeneurship in 21st Century: How to develop managerial skills and competences in the SEE region, Tuzla, 26-27. September 2014, (ISSN 2233-0445), pp. 23-35. - Glamuzina, M., Bejić, J., Ostojić Mihić, A.: Traženje prednosti i inspiriranje podređenih kao temeljne karakteristike suvremenog vodstva i društvena odgovornost poduzeća, 4th South-East European (SEE) meeting & scientific conference of management departments, Management, Leadership, Organisation and Entrepeneurship in 21st Century: How to develop managerial skills and competences in the SEE region, Tuzla, 26-27. September 2014, (ISSN 2233-0445), pp. 189-203. - Letica, M., Ostojić Mihić, A.: Utjecaj vanjskih i unutarnjih determinanti donošenja odluke o outsourcingu na konkurentsku sposobnost poduzeća, 5. interkatedarski skup katedri za menadžment zemalja jugoistočne Europe i znanstvene konferencije pod nazivom Entrepreneurial Society: Current Trends and Future Prospects in Entrepreneurship, Organization and Management, 25-26. rujna 2015. Varaždin, pp. 39-50. - Madžar, D., Ostojić Mihić, A., Dulčić, Ž.: Application of Knowledge Management – SMI in FBiH, Challenges of Europe: Growth, Competitiveness and Inequality, The 11th International Conference Croatia, Split - Hvar, 27th – 29th May, 2015. - Ostojić Mihić, A., Umihanić, U., Umihanić, B.: The implementation of models for measuring the innovation potential in companies in Bosnia and Herzegovina, 4th Scientific Conference with International Participation Economy of Integration (ICEI), Economic Challenges in Crisis Environments, Tuzla, BiH, December 3-5.2015. - Kružić, D. (ur.) et al.: Obiteljsko poduzetništvo, Sveučilište u Mostaru, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet, 2016, (ISBN 978-9958-16-051-6, Mostar), (ISBN 978-953-281-069-1, Split) - Ostojić Mihić, A., Stipanović, C., Alfirević, A.: Stimulating innovations and performances of companies in Bosnia and Herzegovina, Ekonomski vjesnik/Econviews - Review of Contemporary Business, Entrepreneurship and Economic Issues, 2/2016, pp. 381-393 - Ivanković, M., Jurilj, I., Lasić, M., Ostojić Mihić, A.. Izvorni proizvodi BiH kao glasnik kulturnog bogatsva, raznolikosti i europskih vrijednosti, "Hrvati BiH - nositelji europskih vrijednosti?", Međunarodni znanstveno-stručni skup, Neum, BiH, 16-17. ožujka 2017. Znanstvena djelatnost Doc.dr.sc. Andrijana Ostojić Mihić sudjelovala je na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih skupova. Objavila je znanstvene radove u publikacijama koje su indeksirane u međunarodnim bazama podataka s međunarodnim recenzijama i uređivačkim odborima. Svi navedeni radovi bave se temama iz znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane menadžment. Sudjelovala je na internacionalnom istraživačkom projektu pod nazivom: „Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi“. Sudjeluje na skupovima organiziranim od strane Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, koji za cilj imaju stvaranje pogodnog poslovnog okruženja za razvoj poduzetništva. Analizom cjelokupne znanstvene djelatnosti doc.dr. sc. Andrijane Ostojić Mihić pokazuje da je ona aktivan znanstveni djelatnik. Nastavna djelatnost Dr.sc. Andrijana Ostojić Mihić u akademskoj 3013/2014. godini na fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru, u zvanju višeg asistenta radila je na kolegijima: „Organizacija turizma i turistička politika“, „Menadžment malih i srednjih poduzeća“, „Menadžment i marketing u turizmu“, „Menadžment kulturnog turizma“, „Javno i privatno partnerstvo“, „Razvojna politika“. Od akademske 2015/2016. godine nositelj je kolegija „Organizacija turizma i turistička politika“, „Menadžment malih i srednjih poduzeća“, „Menadžment i marketing u turizmu“, „Menadžment kulturnog turizma“, „Posredovanje u turizmu“. Kao gost predavač sudjelovala je u izvođenju nastave druge godine diplomskog sveučilišnog studija poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Stručna djelatnost Radila na Europskom projektu "Mehanizam za poticanje inovacija u Jugoistočnoj Europi - FINNO"., kao predavač i moderator. Projekt je odobren unutar programa Jugoistočna Europa (SEE) i mjere Podrška inovacijama i poduzetništvu s ciljem unapređenja javnih politika za potporu inovacijama. Cilj projekta FINNO je doprinijeti većoj učinkovitosti mjera javnih politika koje se odnose na tehnološki razvoj te podršku malom i srednjem gospodarstvu, kroz pružanje mogućnosti usporedbe inovacijskog kapaciteta zemalja Jugoistočne Europe. Aktivnosti projekta uključuju kreiranje specifičnog alata za mapiranje postojećih mjera za potporu inovacijama, identifikaciju nedostataka, te međusobnu usporedbu nacionalnih mjera zemalja u regiji. Sudjelovala je na projektu „Inicijativa za realizaciju Programa Business startup fonda za mlade koji je pokrenut na 2. Forumu o zapošljavanju mladih u sklopu Projekta zapošljavanja mladih YEP, koji podržava Švicarska agencija za razvoj i suradnju (SDC), a implementira Njemačka kompanija GOPA mbH. Aktivno je sudjelovala u Forumu jugoistočne Europe o upravljanju i vođenju u obrazovanju 2015: Izazovi suradnje s dionicima, kao i u projektu Europske unije i Vijeća Europe pod nazivom: Strateški razvoj visokog obrazovanja i standarda kvalifikacije. Također je aktivno sudjelovala na više skupova pod nazivom „Okrugli stol o poduzetništvu“ u organizaciji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta. Cilj okruglog stola je aktualizirati važnost izgradnje i razvoja poduzetničke infrastrukture, odnosno stvaranja pogodnog ambijenta za poduzetništvo, a koja će doprinijeti razvoju oblasti malog i srednjeg poduzetništva i privući domaće i inozemne ulagače. Bila je voditelj je projekta Customer Relationship Management (CRM) ispred odjela za prodaju poslovnim korisnicima u javnom poduzeću Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar . CRM implementacija je dizajnirana kao jedan ciklus koji se kontinuirano poboljšava kako bi se kreirala dugoročna konkurentska prednost. U posljednjih nekoliko godina, organizacije prihvaćaju novi trend za implementaciju koncepta CRM kao faktora koji će im omogućiti da opstanu u novim tržišnim uvjetima favorizirajući odnos sa svojim kupcima. Koautor je priručnika pod nazivom „CRM procesi u poslovnoj prodaji“. Angažirana je kao predavač od strane Gospodarske Komore FBiH na AIC Forumu: “Supporting SME development in the Adriatic and Ionian Region: priorities, challenges and the role of the Chambers of Commerce", Na projektu „Tipični proizvodi kao pokretač razvoja ruralnih područja – TERRA – Putevi meda kroz Durmitor i Hercegovinu“, od početka lipnja do sredine srpnja angažirana kao ekspert. Opći cilj projekta je unaprijediti životni standard kroz podršku i promociju ruralnog razvoja i turizma putem proizvodnje i promocije tipičnih proizvoda koji generiraju prihode i zapošljavanje.

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Danijel Pravdić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Kineziološka fiziologija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Hrvoje Karninčić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Hrvanje - TM

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Irena Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


musa.irena@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Sociologija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivana Čerkez Zovko, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Atletika 1 - TM
Atletika 2 - TM
Engleski jezik 1
Kineziterapija
Povijest sporta
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Ivica Musić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


ivica.music@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Etika
Etika okoliša
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija religije *
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Metodologija znanstveno istraživačkoga rada
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
Uvod u znanstveno - istraživački rad
Uvod u znanstveno-istraživački rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Kristina Sesar, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


kristina.sesar@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Kineziološka psihologija
Opća psihologija
Opća psihologija
Osnove psihologije
Psihologija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Maja Kujundžić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik i lingvistika ** RUEJ
Jezične vježbe 1 RUEJ

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marin Ćorluka, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


corluka.m@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Futsal
Futsal/mali nogomet
Nogomet - TM
Odnosi s javnošću u sportu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marko Tokić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i kultura izražavanja
Medijska kultura
Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskog jezika 1
Metodika nastave hrvatskog jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 1
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3
Scenska kultura
Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu
Usmena književnost
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u znanost o književnosti

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Mile Ćavar, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


milecavar77@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Olimpijsko dizanje - TM
Opće pripremne vježbe
Osnovne kineziološke transformacije
Osnovne kineziološke transformacije 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Miran Pehar, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Basket - TM
Košarka - TM
Povijest sporta

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ninoslav Šilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Plivanje 1 - TM
Plivanje 2 - TM
Sportovi na vodi - TM
Vaterpolo

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Petra Zaletel, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Plesovi - TM
Ritmička gimnastika - TM

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Ružica Zeljko-Zubac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Njemački jezik
Njemački jezik 1
Njemački jezik 2
Njemački jezik 3
Njemački jezik 4
Njemački jezik 5
Njemački jezik 6
Njemački jezik u struci 1
Njemački jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Stanislav Dragutinović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Mini rukomet - TM
Rukomet - TM

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tomislav Madžar, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Sportska medicina

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tošo Maršić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


tmarsic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Kvantitativne metode 1
Kvantitativne metode 2

Životopis

Ž I V O T O P I S Tošo Maršić je rođen 28. lipnja 1972. godine u selu Vidovice (Bosna i Hercegovina), gdje je završio osnovnu školu. Srednju prehrambeno-tehničku školu završava u Orašju. Kineziološki fakultet u Zagrebu upisuje 1996. i završava 2000. godine. Iste godine stupa u radni odnos kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture u srednjoj školi u Orašju (gimnazija i strukovna) gdje i danas radi. U 2001. godini uz rad u školi upisuje poslijediplomski znanstveni studij Kineziologije koga završava 2009. godine obranom doktorske disertacije. Autor je 14 znanstvenih i 7 stručnih radova, jedne knjige i priručnika, svi iz područja Kineziologije. Autor je jedne knjige i priručnika. Dobitnik je rektorove nagrade za studentski znanstveni rad u akademskoj 1998/1999. godini. Sudionik je više međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija iz područja Kineziologije. Završio je Carnetovu e-learning akademiju u trajanju od dva semestra. Izabran je 2009. godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta na predmet Kvantitativne metode na Kineziološkom fakultetu u Splitu. Na istoj ustanovi od 2009 do 2011. predaje kolegij Kvantitativne metode. Isti kolegij od 2009. do danas, kao vanjski suradnik predaje na Fakultetu prirodno matematičkih i odgojnih znanosti, odsjeku za fizičku kulturu u Mostaru. Učestvovao je u programu obuke mladih lidera (Youth Leadership Program) u organizaciji State Departmenta, koja je provedena u SAD 2012. godine. Prošao je dvogodišnju obuku nastavnika u okviru programa „Edukacija za mir“ i stekao profesionalni certifikat međunarodnog Instituta „Education for Peace“. Također je prošao obuku nastavnika u okviru EU VET programa. Osnivač je i aktivan član humanitarnih udruga „Samarita“ i „Vidovljani studentima“.

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vesna Bosanac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Prehrambena suplementacija i doping
Prehrana u sportu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vladimir Ivanek, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Sportovi s reketom - TM

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Zoran Čuljak, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


zculjak7@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Akrobatika - TM
Gimnastika u predškolskom odgoju
Motoričko učenje
Sportska gimnastika 1 - TM
Sportska gimnastika 2 - TM
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Damir Crnjac, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
crnjac.damir@fpmoz.ba

Konzultacije

srijeda od 9 do 10

Ured

102a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Hrvanje - TM
Judo - TM

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Franjo Lovrić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
franjo.lovric@hotmail.com

Konzultacije

srijeda od 9 do 10

Ured

102a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Elementarne igre
Opće pripremne vježbe
Terenska nastava

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Ivan Zeljko, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456
ivanzeljko79@gmail.com

Konzultacije

ponedjeljak od 12:30 do 13:30

Ured

111a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Futsal
Nogomet - TM

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Mate Brekalo, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
mbrex3@gmail.com

Konzultacije

ponedjeljak od 12:30 do 13:30

Ured

111a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Fitnes
Kineziološke aktivnosti i zdravlje
Osnovne kineziološke transformacije

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Slaven Pehar, dipl. ing.

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani inžinjer
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


slaven.pehar@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Informatika
Osnove informatike
Računalo u učenju i poučavanju
Uvod u umjetnu inteligenciju
Uvod u umjetnu iteligenciju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vanja Topić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Opća psihologija
Opća psihologija
Osnove psihologije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marinko Jurilj, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Predavač
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Pravo u svakodnevici
Sportsko pravo
Sportsko pravo

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Funkcionalna anatomija dr. sc. Ljerka Ostojić, red. prof. 60 30 0 0 7
Rukomet - TM dr. sc. Stanislav Dragutinović, doc. 15 30 30 0 5
Atletika 1 - TM dr. sc. Ivana Čerkez Zovko, doc. 15 30 30 0 4
Osnovne kineziološke transformacije dr. sc. Mile Ćavar, doc. 30 30 15 0 6
Sistematska kineziologija 1 dr. sc. Ivan Prskalo, red. prof. 45 0 30 0 6
Engleski jezik 1 dr. sc. Maja Kujundžić, doc. 0 30 0 0 2
Njemački jezik 1 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 0 30 0 0 2

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Kineziološka fiziologija dr. sc. Danijel Pravdić, doc. 60 15 15 0 7
Atletika 2 - TM dr. sc. Ivana Čerkez Zovko, doc. 20 45 15 0 6
Košarka - TM dr. sc. Miran Pehar, doc. 15 30 30 0 6
Kineziološka biomehanika dr. sc. Branimir Mikić, red. prof. 45 0 30 0 5
Osnove psihologije dr. sc. Kristina Sesar, doc. 30 30 0 0 4
Engleski jezik 2 dr. sc. Maja Kujundžić, doc. 0 30 0 0 2
Njemački jezik 2 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 0 30 0 0 2

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Plivanje 1 - TM dr. sc. Ninoslav Šilić, doc. 15 45 15 0 6
Judo - TM dr. sc. Saša Krstulović, izv. prof. 15 30 15 0 5
Opća pedagogija dr. sc. Sonja Kovačević, izv. prof. 30 30 0 0 4
Povijest sporta dr. sc. Ivana Čerkez Zovko, doc. 30 0 15 0 3
Sportska medicina dr. sc. Tomislav Madžar, doc. 30 0 30 0 5
Ritmička gimnastika - TM dr. sc. Petra Zaletel, doc. 15 30 15 0 5
Prehrana u sportu dr. sc. Vesna Bosanac, doc. 0 0 0 0 2
Akademsko pismo dr. sc. Ivica Musić, doc. 0 0 0 0 2

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Plivanje 2 - TM dr. sc. Ninoslav Šilić, doc. 15 45 15 0 5
Sportska gimnastika 1 - TM dr. sc. Zoran Čuljak, doc. 30 30 15 0 6
Odbojka - TM dr. sc. Zoran Grgantov, izv. prof. 15 30 30 0 6
Sportovi na vodi - TM dr. sc. Ninoslav Šilić, doc. 15 30 0 0 4
Teorija treninga dr. sc. Duško Bjelica, red. prof. 45 0 15 0 5
Mini rukomet - TM dr. sc. Stanislav Dragutinović, doc. 15 20 0 0 2
Basket - TM dr. sc. Miran Pehar, doc. 10 20 0 0 2
Sportski menadžment dr. sc. Andrijana Ostojić Mihić, doc. 15 0 15 0 2
Odnosi s javnošću u sportu dr. sc. Marin Ćorluka, doc. 15 0 15 0 2

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Sportska gimnastika 2 - TM dr. sc. Zoran Čuljak, doc. 30 45 15 0 6
Skijanje 1 - TM dr. sc. Nikola Rausavljević, red. prof. 15 30 30 0 5
Nogomet - TM dr. sc. Marin Ćorluka, doc. 15 45 30 0 6
Kineziološke aktivnosti i zdravlje dr. sc. Branimir Mikić, red. prof. 30 15 15 0 5
Sociologija dr. sc. Irena Musa, doc. 30 0 15 0 4
Fitnes dr. sc. Žarko Bilić, izv. prof. 0 30 0 0 2
Aerobik dr. sc. Žarko Bilić, izv. prof. 0 30 0 0 2
Opće pripremne vježbe dr. sc. Mile Ćavar, doc. 10 20 0 0 2
Elementarne igre dr. sc. Žarko Bilić, izv. prof. 10 20 0 0 2

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Kineziološka rekreacija dr. sc. Žarko Bilić, izv. prof. 30 45 0 0 5
Osnovne kineziološke transformacije 2 dr. sc. Mile Ćavar, doc. 15 30 15 0 4
Kvantitativne metode 1 dr. sc. Tošo Maršić, doc. 30 30 0 0 5
Plesovi - TM dr. sc. Petra Zaletel, doc. 30 30 0 0 4
Opća kineziološka metodika dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 30 15 15 0 5
Kineziterapija dr. sc. Ivana Čerkez Zovko, doc. 30 30 15 0 5
Gimnastika u predškolskom odgoju dr. sc. Zoran Čuljak, doc. 15 15 0 0 2
Odbojka na pijesku dr. sc. Zoran Grgantov, izv. prof. 0 30 0 0 2

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Kvantitativne metode 2 dr. sc. Tošo Maršić, doc. 30 15 15 0 5
Metodologija znanstveno istraživačkoga rada dr. sc. Ivica Musić, doc. 30 0 15 0 3
Sistematska kineziologija 2 dr. sc. Ivan Prskalo, red. prof. 30 0 30 0 4
Motoričko učenje dr. sc. Zoran Čuljak, doc. 30 15 15 0 5
Hrvatski jezik i jezična kultura dr. sc. Marko Tokić, doc. 30 0 0 0 2
Sport osoba sa invaliditetom dr. sc. Branimir Mikić, red. prof. 0 30 0 0 2
Prehrambena suplementacija i doping dr. sc. Vesna Bosanac, doc. 0 30 0 0 2
Skijanje 3 dr. sc. Nikola Rausavljević, red. prof. 0 30 0 0 2
Sportsko penjanje dr. sc. Žarko Bilić, izv. prof. 0 30 0 0 2

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Kineziološka psihologija dr. sc. Kristina Sesar, doc. 30 0 15 0 3
Futsal dr. sc. Marin Ćorluka, doc. 10 20 0 0 2
Informatika dr. sc. Tonćo Marušić, izv. prof. 15 15 0 0 2
Terenska nastava dr. sc. Žarko Bilić, izv. prof. 0 30 0 0 2
Vaterpolo dr. sc. Ninoslav Šilić, doc. 10 20 0 0 2
TZK kod djece s posebnim potrebama dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 15 15 0 0 2

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS