Znanost o okolišu

Rezultati ispita iz Matematike održanog 14. veljače 2018.

Petak, 16 Veljača 2018 10:46

Rezultati  ispita iz Matematike održanog  14. veljače 2018.

Biologija-kemija

Nitko od prijavljenih studenata nije položio pismeni dio ispita.

 Znanost o okolišu

 Nitko od prijavljenih studenata nije položio pismeni dio ispita.

Biologija

  1. 11879
  2. 11075
  3. 11877

Usmeni  ispit  i uvid u radove............................  19. veljače 2018. u 8:00 sati ( Kampus Mostar).

Obavijesti Opširnije...


Rezultati ispita iz kolegija Gospodarenje morem i zaštita

Četvrtak, 15 Veljača 2018 18:32

Rezultati ispita iz kolegija Gospodarenje morem i zaštita održanoga 8. veljače 2018.:

1. Tomislav Šarčević        dobar (3)

2. Jadranka Dobranić      dobar (3)

O terminu upisa ocjena iz kolegija, studenti će biti naknadno obaviješteni.

Znanost o okolišu Opširnije...


O studiju znanost o okolišu

U akademskoj 2007/08. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti je otvorio interdisciplinarni sveučilišni studij Znanost o okolišu. Ovaj studij naglašava primjenjenu stranu ekologije i spoj prirodnih znanosti u zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti. U vremenu globalizacije i novih tehnologija nameće se potreba za stručnjacima u sljedećim područijima: zaštite i upravljanja geološkim resursima, geografskim i biološkim znamenitostima u prirodi, organizacija biološke zaštite u nacionalnim parkovima, osiguranje visokih ekoloških standarda u upravljanju tehnološkim procesima u proizvodnji. Sve navedene kompetencije stječete završtekom ovog intredisciplinarnoga studija. Znanost o okolišu naglašava primjenjenu ekologiju i interdiscipinarnost između bioloških, geoloških i geografskih aspekata zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti.

Nastavnici

dr. sc. Adisa Vučina

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Vanjski Suradnik

Kolegiji

Gospodarenje otpadom

Projekti

dr. sc. Jozo Rogošić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

jrogosic@unizd.hr

Kolegiji

Agroturizam
Bioraznolikost geografskih regija
Geobotanika
Načela i metodologija znanstvenog rada u znanostim
Opća ekologija

Projekti

dr. sc. Maja Pavela-Vrančić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

pavela@pmfst.hr

Kolegiji

Biološki aktivne tvari
Biotehnologija
Prirodni toksini u moru

Projekti

dr. sc. Mate Šantić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
msantic@pmfst.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Animalna fiziologija
Gospodarenje morem i zaštita
Metodička praksa nastave biologije
Metodika nastave biologije
Praktikum iz animalne fiziologije
Praktikum iz metodike nastave biologije

Projekti

dr. sc. Nevenko Herceg

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Ekonomika okoliša
Okoliš i održivi razvoj
Politika zaštite okoliša
Upravljanje okolišem

Projekti

dr. sc. Snježana Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

snjezamusa@hotmail.com

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Geografija JI Europe
Geografija religija
Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira
Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja
Opća kartografija
Politička geografija
Politička geografija
Primjenjena kartografija
Regionalna geografija JI Europe
Tematsko kartiranje
Završni rad

Projekti

dr. sc. Zora Pilić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
zpilic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Fizikalna kemija
Fizikalna kemija 1
Fizikalna kemija 2
Praktikum iz fizikalne kemije
Praktikum iz fizikalne kemije 1
Praktikum iz fizikalne kemije 2
Tehnologija i analiza voda
Tehnologija i analiza vode

Projekti

  • Voditeljica projekta:,,Istraživanje antioksidacijskih svojstava ekstrakta smilja (Helichrysum italic
  • Voditeljica projekta:,,Istraživanje antioksidacijskih svojstava organskih spojeva prirodnog porijekl
  • Voditeljica projekta: Istraživanje potencijalno kontaminiranih područja u Federaciji BiH
  • Voditeljica projekta: „Elektrokemijsko i kvantnokemijsko istraživanje antikorozijskih svojstava herc
  • Voditeljica projekta: ,,Potencijalni mehanizmi za bolje korištenje krmnih potencijala primorskih paš
  • Voditeljica projekta: ,,Opremanje laboratorija za fizikalnu i analitičku kemiju,,.
  • Voditeljica projekta: ,,Identifikacija onečišćenja vode, tla, zraka i mjere zaštite,,.
  • Voditeljica projekta:,,Potpora gospodarstvu (MSP-a) u izboru tehnologija koje ne zagađuju okoliš i z
  • Suradnica na projektu: Projekt No. 544464-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-SMHES „Bosnia and Herzegovina Qu
  • Suradnica na projektu: 41059 - 2005 CARDS 2005 Curriculum Development '' Development of Master progr
  • Voditeljica projekta: ,,Sustavi za kontrolu i prečišćavanje voda”
  • Suradnica na projektu: ,,Istraživanje djelotvornosti samoorganizirajućih organskih filmova kao inhib

dr. sc. Antonija Višekruna

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
anvis@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Anorganska kemija
Praktikum iz anorganske kemije

Projekti

dr. sc. Davor Lučić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
davor.lucic@unidu.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Ekologija mora
Ekologija životinja
Ekologija životinja i zoogeografija
Praktikum iz ekologije životinja i zoogeografije
Terenska nastava iz ekologije životinja i zoogeogr

Projekti

dr. sc. Ljiljanka Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

ljkvesic@gmail.com

Kolegiji

Matematika
Matematika 1
Matematika 2
Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike 3
Optimizacija
Statistika u turizmu

Životopis

Ljiljanka Kvesić rođena u Donjim Mamićima, općina Grude. Osnovnu školu završaila u Ledincu i Grudama. Matematičku gimnaziju završila 1990. godine u Grudama sa prosjekom ocjena 5.0. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja upisuje u Splitu (akademska 1990./91.), smjer: prof. matematike i fizike. Paralelno na Pedagoškom fakultetu u Mostaru na odsjeku matematike i fizike stekla stručnu spremu šestog (VI/1) stupnja i stručni naziv nastavnik matematike i fizike. Kao apsolvent prelazi na Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru i diplomira u siječnju 1999. godine, profesor matematike i fizike. Poslijediplomski studij upisuje 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Magistrirala 10. listopada 2006. godine, na temu „Matematički pristup neživotnom osiguranju". Doktorski studij upisuje 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na temu „Modeli kreditnih rizika za predviđanje statusa neispunjavanja obveza“, koja je prihvaćena u ožujku 2007. godine, pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Nataše Šarlije. Doktorsku disertaciju obranila dana 07. siječnja 2011. godine. Od 1995. godine uposlena u Srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu, kao profesor matematike, gdje radi do 30. rujna 2007. godine. Od 1. listopada 2007. godine uposlena na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Kao vanjski suradnik od 2007. godine radi na Agronomskom i prehrambeno–tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na kolegijima Matematika I, Matematika II, Primijenjena matematika, a od 2011. godine i na Fakultetu zdravstvenih studija na kolegiju Osnove matematike. 14. srpnja 2011. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docent na kolegije „ Statistika“ i „Optimizacija“. 4. listopada 2016. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesore, područje prirodne znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, kolegiji „ Statistika“ i „Optimizacija“. Dobitnica posebnog priznanja o završnom obrazovanju „Ognjen Prica“ u znak priznanja za postignut odličan uspjeh iz svih predmeta i primjereno vladanje tijekom obrazovanja. Dobitnica prve nagrade 2007. godine za objavljen znanstveni rad „Metode u kvantifikaciji rizika“ na Prvoj internacionalnoj konferenciji u Zadru. 2016. godine dobitnica priznanja za nastavno- stručni rad, nastavni rad i za osobit doprinos promociji Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Recenzent udžbenika i radnih bilježnica za matematiku za devetogodišnje osnovno obrazovanje na hrvatskom jeziku. Autorica udžbenika „ Matematika“ za prirodoslovne i tehnološke fakultete. Članica je Udruge matematičara " Ruđer Bošković" Mostar. Od 2012. godine obavlja dužnost pročelnice Studija razredne nastave. Od 2012. godine obavlja funkciju stručnog savjetnika iz predmeta Matematika za Osnovne i Srednje škole. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova.

Projekti

dr. sc. Miroslav Džidić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Kolegiji

Legislativa u zaštiti prirode
Opće pravo u prometu

Projekti

dr. sc. Mladen Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika 1
Kineziološka metodika 2
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj ško
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj n
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
TZK kod djece s posebnim potrebama

Projekti

dr. sc. Stanislava Talić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Biokemija 1
Biokemija 2
Kancerogeni u okolišu
Karcinogeni u okolišu
Metodička praksa iz kemije
Metodika nastave kemije 1
Metodika nastave kemije 2
Organska kemija i biokemija
Osnove biokemije
Praktikum iz biokemije
Praktikum iz biokemije 1
Praktikum iz biokemije 2
Praktikum iz metodike nastave kemije 1
Praktikum iz metodike nastave kemije 2
Viši praktikum iz biokemije

Projekti

dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36 445 468
svjetlana.stanic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

102c kampusa u Rodoču

Kolegiji

Avertebrata
Beskralješnjaci
Ekologija voda na kopnu
Opća biologija
Opća zoologija
Osnove biologije
Praktikum iz beskralješnjaka
Praktikum iz opće zoologije
Protisti i gljive
Terenska nastava iz beskralješnjaka

Projekti

dr. sc. Zrinka Knezović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
zrinka.knezovic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Biostatistika
Pedagogijska statistika
Statističke i grafičke metode u geografiji
Statistika
Statistika u turizmu
Uvod u statistiku
Uvod u znanstveno istraživački rad

Projekti

dr. sc. Amira Galić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

amira.galic@tel.net.ba

Kolegiji

Mineralogija
Opća geologija
Petrologija
Petrologija s mineralogijom

Projekti

dr. sc. Anđelka Lasić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

andjelka.lasic@gmail.com

Konzultacije

Utorak od 11:00-12:00

Ured

102b

Kolegiji

Biogeografija
Ekologija bilja
Flora i vegetacija kopnenih voda
Geobotanika i ekologija bilja
Osnove biologije
Osnove zaštite prirode i okoliša
Praktikum iz geobotanike i ekologije bilja
Praktikum iz geobotanike i ekologije bilja
Praktikum iz sistematike biljaka
Sistematika biljaka
Sistematska botanika
Terenska nastava
Terenska nastava iz biologije
Terenska nastava iz geobotanike i ekologije bilja
Terenska nastava iz Sistematike biljaka

Životopis

Rođena sam 22. listopada 1980. u Kiseljaku (Bosna i Hercegovina), gdje sam završila osnovnu, a zatim i Srednju medicinsku školu. Studij biologije i kemije upisala sam na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru (danas Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti). Diplomirala sam 2004. obranivši rad pod naslovom "Urbana flora u Mostaru" (voditelj prof. dr. sc. Nenad Jasprica) i stekla zvanje profesora biologije i kemije. Poslijediplomski doktorski studij upisujem 2006. (akademska 2005./2006.) na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, područje prirodnih znanosti, polje biologija, smjer ekologija. Doktorsku disertaciju pod naslovom: Ekološke značajke biljnih zajednica u krškim rijekama Trebižatu i Lištici (Bosna i Hercegovina) obranila sam 27. rujna 2011. godine Od 2005.-2012. sam zaposlena sam na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru kao mlađi asistent, a 2012. izabrana sam u zvanje docent. Nositelj sam sljedećih obveznih kolegija na matičnom fakultetu: Sistematika biljaka,Geobotanika i Ekologija bilja, Sistematska botanika, Ekologija bilja, te na izbornim kolegijima: Flora i vegetacija kopnenih voda. Voditelj sam praktikuma na kolegijima: Osnove biologije, Sistematika bilja i Sistematska botanika. Predavač sam na izbornom kolegiju Okoliš i zdravlje čovjeka (Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru). Područje mojeg znanstvenog interesa jesu sistematika i ekologija bilja, te makrofitska vegetacija kao indikator ekološkog stanja površinskih voda. Popis objavljenih radova Rad u časopisu s recenzijom Jasprica, N., Milović, M., Dolina, K., Lasić, A., Flora of railway stations in the Mediterranean and sub-Mediterranean areas of the NW Balkan Peninsula. Acta Societatis Botanicorum Poloniae (in review). Lasić, A. and Jasprica, N., 2016. Vegetation diversity of the two Dinaric karstic rivers in Bosnia and Herzegovina. Biologia, 71(7), pp.777-792. Lasić, A., Jasprica, N., Morović, M., Kapetanović, T., Carić, M., Drešković, N., Glavić, N., Mitić. B., 2014. Ecological characteristics of plant species and associations along two Dinaric karstic rivers (Bosnia and Herzegovina, The Balkans). Biologia, Bratislava 69/1, 40-52. Ćališ, J., Lasić, A., 2015. Floristički sastav mezofilne livade košanice na području Rame. Znanstveni glasnik Sveučilišta u Mostaru. Lasić, A., Jasprica, N., 2015. Vaskularna flora u krškim rijekama Trebižatu I Lištici (Bosna I Hercegovina). Zbornik radova 2. Znanstveno-stručne konferencije s međunarodnim sudjelovanjem “Zaštita voda u kršu”. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilište u Mostaru.108-118. Hafner, D.; Dedić, A.; Sučić, Ž.; Lasić, A.; Stanić-Koštroman, S.; Škobić, D.; Planinić, A., (2015) Litofiti potoka Badnje, Masna luka, Zbornik radova simpozija BLIDINJE 2015. 71-87 Hafner, D.; Dedić, A.; Azinović, T.; Lasić, A.; Stanić-Koštroman, S., Škobić, D.; Knezović, L., 2015. Epifitske dijatomeje na vrsti Chara sp. Potoka Badnje (Masna luka), Zbornik radova simpozija BLIDINJE 2015. 141-153 Jasprica, N., Ruščić, M., Lasić, A., 2011. A comparision of urban flora in Split, Dubrovnik and Mostar. Hrvatska misao - Matica hrvatska Sarajevo. Smolar-Žvanut, N., Kupusović, E., Vučijak, B., Mijatović, A., Grizelj, Z., Antonelli, F., 2008. Environmental Flow Calculation for Trebižat River – preventing disasters. Proceedings of NATO-ARW 983112 Conference on Damage Assessment and Reconstruction after Natural Disasters and Previous military Activities, 5-9 October 2008, Sarajevo, BiH, 495-499. Sažeci na domaćim i međunarodnim skupovima Lasić. A., Jasprica, N., 2015. Plant associations of the Potametea pectinati Klika in Klika & Novák 1941 class of two karstic rivers in Bosnia and Herzegovina. Book of Abstract of the 36th Meeting of the Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Ecology, Škvorc, Ž., Franjić, J., Krstonošić, D. (ur.), Osijek, Hrvatska, 17.-20. 6. 2015. 40-40. Jasprica, N., Milović, M., Lasić, A., Dolina, K., 2014. Flora and vegetation of the railway areas in Croatia and Bosnia and Herzegovina. Book of Abstracts of the First Croatian Symposium on Invasive Species with International Participation, Jelaska, S. (ed.)., Croatian Ecological Society, Zagreb, Croatia, 24.11.2014., 57-58. Lasić, A., Jasprica, N., 2014. Non-native plants in the Populetalia albae Braun-Blanquet ex Tchou 1948 communities along the Neretva River in Bosnia and Herzegovina and Croatia. Book of Abstracts of the First Croatian Symposium on Invasive Species with International Participation, Jelaska, S. (ed.)., Croatian Ecological Society, Zagreb, Croatia, 24.11.2014., 33- 34. Lasić, A. 2013. Plant associations in the Trebižat and Lištica rivers (Herzegovina, Bosnia and Herzegovina). 4th Croatin Botanical Symposium with International participation. Split, Croatia, 27th – 29th September 2013, 216. Lasić, A., Jasprica, N., Ruščić, M., 2011. Istraživanje urbane flore u Mostaru. Struktura i dinamika ekosistema Dinarida – stanje, mogućnosti i perspektive: knjiga sažetaka. Sarajevo, 15 – 16. juni/lipanj 2011, 91. Lasić, A., Jasprica, N., Ruščić, M., 2010. Neophytes in the city of Mostar (Bosnia and Herzegovina). Zbornik sažetaka Trećeg hrvatskog botaničkog kongresa / Jasprica, N., Pandža, M., Milović, M. (ur.). Murter-Zagreb : Hrvatsko botaničko društvo, 121. Jasprica, N.; Ruščić, M.; Lasić, A., 2010. Neofiti u Dubrovniku // Zbornik sažetaka Trećeg hrvatskog botaničkog kongresa / Jasprica, Nenad ; Pandža, Marija ; Milović, Milenko (ur.). Murter-Zagreb : Hrvatsko botaničko društvo, 98-99. Ruščić, M.; Jasprica, N.; Lasić, A., 2010. Alohtone biljke u Splitu // Zbornik sažetaka Trećeg hrvatskog botaničkog kongresa / Jasprica, Nenad ; Pandža, Marija ; Milović, Milenko (ur.). Murter-Zagreb : Hrvatsko botaničko društvo, 175-176. Mijatović, A., Jasprica, N., 2009. Nalaz vrste Campanula hercegovina Degen et Fiala uz izvorište rijeke Trebižat, Bosna i Hercegovina. Zbornik sažetaka 10. hrvatskog biološkog kongresa s međunarodnim sudjelovanjem / Besendorfer, V., i sur. (ur.). Zagreb : Hrvatsko biološko društvo 1885, 138-139. Smolar-Žvanut, N., Kupusović, E., Vučijak, B., Mijatović, A., Grizelj, Z., Antonelli, F., 2009. Environmental flow assessment for river Trebižat, BiH. EGU General Assembly 2009, 19-24 April 2009, Vienna, Austria, 2315. (http://meetings.copernicus.org/egu2009). Smolar-Žvanut, N., Kupusović, E., Vučijak, B., Mijatović, A., Grizelj, Z., Antonelli, F., 2009. Evaluation of environmental flow for river Trebižat, BiH. Book of Abstracts of the First Triennial Symposium for the International Society for River Science, St. Pete Beach, Florida, USA, July 12-17 2009, 50. Jasprica, N., Ruščić, M., Mijatović, A., 2008. A comparison of urban flora in Split, Dubrovnik (Croatia) and Mostar (Bosnia and Herzegovina). Book of Abstract of the Third Conference of the Competence Network Urban Ecology. Urban Biodiversity and Design, Implementing the Convention on Biological Diversity in towns and cities. / Müller, Norbert ; Knight, David ; Werner, Peter (ur.). Erfurt, Germany: Federal Agency for Nature Conservancy, 116. Mijatović, A., 2007. The floristic composition of the association Rhamno-Paliuretum Trinajstić 2002 in Herzegovina (Bosnia and Herzegovina). Book of Abstracts of 2nd Croatian Botanical Congress / Britvec, M., Škvorc, Ž. (ur.). Zagreb : Croatian Botanical Society, 91. Jasprica, N., Kovačić, S., Mijatović, A., 2007. Plant associations of the Neretva River delta, Croatia. Međunarodni naučni skup Prirodne i društvene vrijednosti ekosistema Dinarida posvećen životu i djelu profesora dr. Radomira Lakušića (1933. – 2005.): knjiga sažetaka / Republički zavod za zaštitu prirode Crne Gore, Podgorica, 30-31. Jasprica, N., Ruščić, M., Mijatović, A., 2007. The urban flora of the three towns in the Epiro-Dalmatian and Illyrian sectors (The Balkans). The Abstract Book of the 31st Symposium of the Eastern Alpine and Dinaric Society for Vegetation Research / Millaku, Fadil ; Krasniqi, Elez (ur.). Prishtine : University of Prishtine, 41-42. Ruščić, Mirko., Jasprica, N., Mijatović, A., 2007. A comparison of urban flora in Split, Dubrovnik and Mostar. Book of Abstracts of 2nd Croatian Botanical Congress / Britvec, Mihaela ; Škvorc, Željko (ur.). Zagreb : Croatian Botanical Society, 43. Mijatović, A., 2006. Urban flora of Mostar, Bosnia and Herzegovina. Book of Abstracts of 9th Croatian biological congress with international participation, Rovinj, September 23 - 29, 2006. Besendorfer Višnja, Klobučar Goran (ur.). Zagreb 2006, 164. Sudjelovanje u domaćim projektima Konzultantske usluge istraživanja okoliša na projektnom području CHE Vrilo (EP HZHB, 2016- u tijeku) Istraživanje ekološkog statusa u svrhu zaštite voda i biološke raznolikosti ekosustava rijeka Lištice i Radobolje“ (Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, 2016) Pilot projekt za unapređenje obrazovanja o zaštiti okoliša i jačanja svijesti o smanjenju emisije CO2 I povećanja energetske učinkovitosti (Fond za zaštitu okoliša HNŽ, 2014.) Sudjelovanje u međunarodnim projektima Living Neretva towards EU – standards in the Neretva river basin BiH – Environmental Flow Working Group (WFD-WG1). WWF Mediterranean Programme , član ekspertnog tima. 2008 – 2011.

Projekti

dr. sc. Anita Dedić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

445 457
dedic.anita@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 12:00 do 13:00

Ured

Rodoč bb, Mostar, ured 102b

Kolegiji

Alge i gljive
Hidrobiologija
Praktikum iz algi i gljiva
Protisti i gljive
Terenska nastava iz algi i gljiva

Projekti

  • Konzultantske usluge istraživanja okoliša na projektnom području CHE Vrilo KfW – projekt br. 9169 (2
  • Istraživanje ekološkog statusa u svrhu zaštite voda i biološke raznolikosti ekosustava Rijeka Lištic
  • Istraživanja biocenoza i ekološkog statusa dinarskih tekućica (2014)
  • Biološki monitoring površinskih voda slivova Neretve i Cetine na području Federacije Bosne i Hercego
  • Pilot Project for the Improvement of Education on Environment Protection and Raising Awareness on CO

Radovi

  • Environmental determinants of contrasting caddisfly (Insecta, Trichoptera) biodiversity in the Neretva and Bosna River basins (Bosnia Herzegovina) under temperate and Mediterranean climates, Časopis
  • The first report on periphytic diatoms on artificial and natural substrate in karstic spring Bunica, Bosnia and Herzegovina, Časopis
  • Water Quality of the Radobolja River, Bosnia and Herzegovina, Časopis
  • The composition of litophytic diatoms in creek Badnje, Masna Luka, Blidinje, Časopis
  • Epiphytic diatoms on Chara sp. in Badnje creek (Masna Luka), Blidinje, Časopis
  • Algal composition of two karstic springs in western Herzegovina (Bosnia and Herzegovina), Časopis
  • Marshland vegetation of the order Phragmitetalia on shores of mine pit lakes in north-eastern Bosnia and Herzegovina, Časopis
  • Qualitative and quantitative composition of benthos community in evaluation of water quality of Neretva river at Višići and Žitomislići sites, Časopis
  • Diatoms of Rivers Neretva, Cetina and Trebišnjica, Bosnia and Herzegovina, Konferencija
  • Periphytic diatoms on artificial and natural substrate in karstic spring Bunica, Bosnia and Herzegovina: The first approach. , Konferencija
  • Algae on macrophytes in the oligotrophic wetland Hutovo blato, Bosnia and Herzegovina, Konferencija
  • Diatoms of karst springs of Trebižat river, Bosnia and Herzegovina, Konferencija
  • Cyanobacteria of the karstic springs in Herzegovina (Bosnia and Herzegovina), Konferencija
  • Diatoms from two creeks at the weekend resort Čavljak on Ozren mountain, Bosnia and Herzegovina , Konferencija

dr. sc. Anita Martinović Bevanda

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

anita.martinovic@fpmoz.ba

Kolegiji

Analitička kemija 1
Analitička kemija 2
Instrumentalne metode analize kakvoće okoliša
Instrumentne metode analize
Instrumentne metode analize
Instrumentne metode analize 1
Osnovni kemijski procesi u okolišu
Praktikum iz analitičke kemije
Praktikum iz analitičke kemije 1
Praktikum iz analitičke kemije 2
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Viši praktikum iz analitičke kemije

Projekti

dr. sc. Dragan Škobić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+ 387 36 445 468
dragan.skobic@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Rodoč bb, 88 000 Mostar

Kolegiji

Fiziologija bilja
Opća botanika
Opća ekologija
Osnove biologije
Osnove ekologije i okoliša
Praktikum iz fiziologije bilja
Praktikum iz opće botanike

Životopis

Godine 1995. upisao sam Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru, smjer biologija i kemija, gdje sam uspješno obranio diplomski rad s temom „Analiza kristala i čestica virusnog izolata iz vinove loze (Vitis vinifera L.)“ pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Krajačića. Poslijediplomski studij pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Ekologija, upisao sam školske godine 2002 / 2003. Nakon položenih svih ispita (14 ukupno) s prosjekom ocjena 5,0 obranio sam rad pod nazivom „Učinak cinkovog i aluminijevog sulfata na vodenu leću (Lemna minor L.) i mentorstvom prof. dr.sc. Branke Pevalek-Kozlina. Godine 2012. uspješno sam obranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Uloga biljnih sekundarnih metabolita u biotskim odnosima između biljaka i životinja“ pod vodstvom prof. dr. sc. Joze Rogošića na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Kompetencije

Od 2003. obavljao sam funkciju tajnika na smjeru biologije, a od 2006. do prosinca 2012. godine obavljao sam funkciju tajnika i sudjelovao u organiziranju novog smjera, Znanost o okolišu, po „bolonjskim“ standardima. Od 2013. obavljam funkciju pročelnika na studijskoj grupi znanosti o okolišu.

Projekti

Radovi

  • Role of Species Diversity and Secondary Compound Complementarity on Diet Selection of Mediterranean Shrubs by Goats, Časopis
  • Influence of secondary compound complementarity and species diversity on consumption of Mediterranean shrubs by sheep, Časopis
  • Effect of supplementation with barley and activated charcoal on intake of biochemically diverse Mediterranean shrubs, Časopis
  • Ecotoxicologicaleffectsofaluminumandzincongrowthandantioxidants in Lemna minor L., Časopis
  • Effect of supplementation with barley and calcium hydroxide on intake of Mediterranean shrubs by goats, Časopis
  • Response of Chlorophyll a, SPAD Values and Chlorophyll Fluorescence Parameters in Leaves of Apricot Affected Some Abiotic Factors , Časopis
  • Environmental determinants of contrasting caddisfly (Insecta, Trichoptera) biodiversity in the Neretva and Bosna river basins (Bosnia and Herzegovina) under temperate and mediterranean climates, Časopis
  • Anthelmintic effect of three tannin-rich Mediterranean shrubs in naturally infected sheep, Časopis

dr. sc. Dražen Perica

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

dperica@unizd.hr

Kolegiji

Dinamika atmosfere i mora
Geografija mora
Geomorfologija
Geomorfologija sa osnovama geologije
Hidrogeografija
Primijenjena hidrogeografija
Prirodni rizici i katastrofe

Projekti

dr. sc. Ivan Dragičević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Organska kemija
Uvod u znanstveno istraživački rad

Projekti

dr. sc. Ivana Martinović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+ 387 36 44 54 53
martinovic.ivanna@gmail.com

Konzultacije

utorak, 14h ili po dogovoru

Ured

kampus Rodoč, 106a

Kolegiji

Okolinske tehnologije
Opća i anorganska kemija
Opća kemija 1
Opća kemija 2

Životopis

Ivana Martinović (rođ. Mišković) rođena je 18.10.1981. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu je završila u Orebiću, a srednju školu Gimnaziju fra Grge Martića u Mostaru. Godine 2000. upisala je Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2006. uspješno obranila diplomski rad i stekla zvanje diplomiranog kemijskog inženjera. Godine 2008. upisala je poslijediplomski studij „Industrijska ekologija“ na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je 2011. magistrirala s temom pod nazivom „Utjecaj emisije plinova u procesu elektrolize aluminija na koroziju konstrukcijskih materijala na bazi željeza“. Doktorirala je na prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2015. u znanstvenom polju kemija s temom ,,Utjecaj kiselih kiša na oksidne filmove metala”. Zaposlena je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2007. Od siječnja 2007. do listopada 2010. godine obnašala dužnost tajnika Studija kemije, a od listopada 2015. pročelnica je Studija kemija. Nositeljica je kolegija Opća kemija 1 i 2 na matičnom fakultetu, te kolegija Kemija I na Fakultetu zdravstvenih studija.

Projekti

  • Utjecaj sadržaja galija na katodno ponašanje Al-Ga slitina

dr. sc. Ivana Markotić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+38736445481
ivana.markotic@sve-mo.ba

Konzultacije

ponedjeljkom i četvrtkom od 11 do 12

Ured

103b

Kolegiji

Fiziologija životinja
Praktikum iz animalne fiziologije
Praktikum iz histologije i embriologije životinja
Praktikum iz svitkovaca
Svitkovci
Terenska nastava iz Svitkovaca
Vertebrata

Životopis

Ivana Markotić je rođena 15. listopada 1979. u Ljubuškom u Bosni i Hercegovini. Osnovnoškolsko obrazovanje je završila u Osnovnoj školi Tina Ujevića u Vitini, a Opću gimnaziju 1998. u Ljubuškom. Diplomirala je 2004. Biologiju i Kemiju na Sveučilištu u Mostaru, na Pedagoškom fakultetu te stekla zvanje profesorice biologije i kemije. Iste godine joj je uručena Pohvala i Zahvalnica Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mostaru za uspješno studiranje. Od akademske 2005./2006. godine je zaposlena na Sveučilištu u Mostaru na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, najprije kao znanstvena novakinja na kolegijima Histologija i embriologija životinja i Animalna fiziologija, a potom kao docentica na području Prirodnih znanosti, polje Biologija, grana Zoologija. Izvodi i sudjeluje u izvođenju preddiplomske i diplomske nastave na Studiju Biologije i Studiju Znanosti o okolišu matičnoga Fakulteta. Doktorirala je 2013. na Sveučilištu u Zagrebu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, obranom doktorskog rada pod naslovom „Biološke i ekološke značajke prikanca, Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya i Zupančič, 2003 (Teleostei: Cyprinidae) na području Mostarskog blata, BiH“ i stekla akademski stupanj doktorica znanosti iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, polje Biologija, grana Ekologija. Njezino je područje istraživanja biologija i ekologija slatkovodnih riba. Govori engleski.

Projekti

Radovi

  • Age Structure of the Endemic Fish Phoxinellus pseudalepidotus (Cyprinidae) from Mostarsko Blato (Neretva River Basin, Bosnia and Herzegovina) , Časopis
  • Threatened fishes of the world: Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya & Zupančič, 2003 (Cyprinidae) , Časopis
  • Sex ratio of Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya and Zupančič 2003, from Mostarsko blato area , Časopis
  • Length-Weight Relationship and Condition Factor of Endemic Fish Phoxinellus pseudalepidotus (Cyprinidae﴿ from Mostarsko Blato ﴾Neretva River Basin, Bosnia and Herzegovina) , Konferencija
  • Age structure of the Endemic Fish Phoxinellus pseudallepidotus (Cyprinidae) from Mostarsko Blato (Neretva River Basin, Bosnia and Herzegovina) , Konferencija
  • The weight structure of Phoxinellus pseudalepidotus (Cyprinidae) from the Mostarsko Blato (Neretva River Basin, Bosnia and Herzegovina) , Konferencija
  • Dužinski sastav populacije prikanca (Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya & Zupančič 2003) na području Mostarskog Blata (Bosna i Hercegovina) , Konferencija
  • Sezonska ishrana prikanca (Phoxinellus pseudalepidotus Bogutskaya & Zupančič, 2003) (Bosna i Hercegovina), Konferencija
  • Dužinsko-maseni odnos kokotića (Lepidotrigla dieuzeidei Blanc & Hureau, 1973) u južnom Jadranu, Konferencija
  • Dužinsko – maseni odnos bežmeka (Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758) u južnom Jadranu , Konferencija
  • Sex ratio of Phoxinellus Pseudalepidotus Bogutskaya and Zupančič 2003, from Mostarsko blato area , Konferencija
  • The Effect of Polyethylene Glicol on Forage Intake of the Mediterranean Shrubs by Sheep and Goats , Konferencija

dr. sc. Ivana Martinović

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

martinovic.ivanna@gmail.com

Kolegiji

Instrumentne metode analize 2
Kemija
Okolinske tehnologije
Opća i anorganska kemija
Opća kemija
Opća kemija 1
Opća kemija 2
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Praktikum iz opće kemije 1
Praktikum iz opće kemije 2

Projekti

dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Projekti

dr. sc. Lejla Bevanda

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
lejla.bevanda@fpmoz.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

103a

Kolegiji

Biologija stanice
Biološka evolucija
Epigenetika
Evolucija
Genetika
Organska evolucija
Osnove humane genetike
Praktikum iz biologije stanice
Praktikum iz genetike
Praktikum iz organske evolucije
Praktikum iz stanične i molekularne biologije
Stanična i molekularna biologija

Projekti

dr. sc. Maja Prskalo

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Kolegiji

Geologija mineralnih ležišta
Geologija zaštite okoliša
Primijenjena geologija

Projekti

dr. sc. Marica Mamut

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

mmamut@unizd.hr

Kolegiji

Geoekološki problemi u turizmu
Geografija Azije
Klimatologija
Primijenjena geoekologija
Primijenjena klimatologija
Primjenjena klimatologija
Regionalna turistička geografija mediterana
Sredozemlje

Projekti

dr. sc. Mate Živković

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
matez1814@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Metodička praksa iz biologije
Metodika nastave biologije 1
Metodika nastave biologije 2
Praktikum iz metodike nastave biologije 1
Praktikum iz metodike nastave biologije 2
Prirodoslovlje
Zaštita okoliša
Zaštita prirode

Projekti

dr. sc. Mirjana Milićević

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

++ 387 36 355 452
mirjana.milicevic@sve-mo.ba

Konzultacije

ponedjeljak i srijeda od 10 do 12

Ured

Ured br. 305

Kolegiji

Analize u gis-u
Analize u GIS-u 1
Analize u GIS-u 2
Biogeografija
Diplomski seminar
Geoekologija i zaštita okoliša
Geoekološke neravnoteže i njihove posljedice
Geografija BiH i Europe
Geografija Europe
Geografija krša
Kartografske osnove GIS-a
Medicinska geografija
Primijenjena geoekologija
Primjena računala u nastavi geografije
Prirodni resursi u turizmu

Projekti

mag. Adriana Planinić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036445467
adrianaplaninic@gmail.com

Ured

Kampus u Rodoču, 103 a

Kolegiji

Avertebrata
Ekologija mora
Osnove biologije
Praktikum iz beskralješnjaka
Praktikum iz ekologije životinja i zoogeografije
Praktikum iz opće zoologije
Terenska nastava iz beskralješnjaka
Terenska nastava iz ekologije životinja i zoogeogr

Projekti

dipl. ing. Antonela Musa

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani inžinjer
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

+38736445481
musa.antonela@gmail.com

Konzultacije

utorkom i četvrtkom od 11:00h do 12:00h

Ured

103b Rodoč

Kolegiji

Bioraznolikost geografskih regija
Ekologija bilja
Geobotanika
Opća botanika
Opća ekologija
Praktikum iz geobotanike i ekologije bilja
Praktikum iz geobotanike i ekologije bilja
Praktikum iz opće botanike
Terenska nastava iz geobotanike i ekologije bilja

Projekti

Radovi

  • Mediterranean shrub Pistacia lentiscus L. as a potential tool in the control of nematodes in sheep, Časopis

Ana Šljivić

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Okoliš i održivi razvoj
Politika zaštite okoliša
Upravljanje okolišem

Projekti

Ivan Perutina

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Dinamika atmosfere i mora
Geografija Azije
Geografija mora
Hidrogeografija
Klimatologija
Primijenjena geoekologija
Primijenjena hidrogeografija
Primijenjena klimatologija
Primjenjena klimatologija
Regionalna turistička geografija mediterana
Sredozemlje

Projekti

Ivana Lugonja

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Kolegiji

Legislativa u zaštiti prirode

Projekti

mag. Jelena Šimunović

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

jelenaasimunovic@gmail.com

Kolegiji

Analize u gis-u
Analize u GIS-u 1
Analize u GIS-u 2
Biogeografija
Geomorfologija
Geomorfologija sa osnovama geologije
Prirodni rizici i katastrofe
Statističke i grafičke metode u geografiji
Statistika
Statistika u turizmu

Projekti

Ivana Zovko

Profil nastavnika

Zvanje


Mlađi asistent
Djelatnik

Kolegiji

Engleski jezik 1

Projekti

Učitavam podatke s Informacijskog sustava sveučilišta...