Geografija

O studiju geografije

U doba globalizacije, informacije postaju jedan od ključnih resursa razvoja. Iskustva država Europske unije pokazuju da je problematika prostornog i regionalnog razvoja interdisciplinarno područje u kojem geografija, posebno primjenjena, ima stožernu ulogu.Posebno se to odnosi na djelatnosti javnog i privatnog sketora povezanih s prostornim aspektima društva: prostorno planiranje i uređenje, regionalni razvoj, zaštita okočiša, kartografija, turizam, geopolitika, sigurnost i obrana, vodoprivreda i sl. Osim toga, kompleksna geografska znanja i vještine potrebne su u izdavalaštvu, novinarstvu te informatici. Posebno stavljamo naglasak na poznavanju geografskih informacijskih sustava (GIS). Sve veće onečišćenje okoliša dovodi u pitanje opstanak i postojanje života na Zemlji, a u osvješćivanju ljudi presudnu ulogu uz biologiju ima upravo geografija. Ona kroz znanost o okolišu naglašava primijenjenu stranu ekologije i interdisciplinarnost između bioloških, geoloških i geografskih aspekata zaštite krajobrazne raznolikosti. S ciljem stjecanja praktičnih vještina i razvitka kreativnih sposobnosti praktični radovi i terenska nastava zastupljeni su u nastavi geografije.Pročelnik studija

{{ procelnik.o_ime + " " + procelnik.o_prezime }}

{{ procelnik.sz_naziv }}
Tel. {{ procelnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ procelnik.oo_broj_ureda }}
{{ procelnik.o_email }}


Tajnik studija

{{ tajnik.o_ime + " " + tajnik.o_prezime }}

{{ tajnik.sz_naziv }}
Tel. {{ tajnik.oo_broj_telefona }}
Ured {{ tajnik.oo_broj_ureda }}
{{ tajnik.o_email }}

Rezultati ispita-Geografija JI Europe

Subota, 14 Listopad 2017 09:09

Rezultati ispita iz kolegija Geografija JI Europe održanog 13.10.2017. godine:

Robert Stojić - 2

Upis ocjena će biti u utorak, 17.10.2017. u 13:30, kampus u Rodoču.

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati ispita-Primijenjena kartografija

Subota, 14 Listopad 2017 09:01

Rezultati ispita iz kolegija Primijenjena kartografija održanog 13.10.2017. godine: 

Frano Kožul - 3

Josip Nenadić - 2

Bože Jurišić - 2

Ostali studenti nisu zadovoljili prag prolaznosti. Upis ocjena će biti u utorak, 17.10.2017. u 13:30, kampus u Rodoču. 

 

Rezultati ispita Opširnije...


Izvješće s održanog ispita "Okoliš i održivi razvoj"

Ponedjeljak, 02 Listopad 2017 20:08

   Mostar, 29. rujna 2017.

 

 

Izvješće s održanog ispita „Okoliš i održivi razvoj“

 

Ime i prezime

Br. indeksa

Ocjena

FRANJO RAMLJAK

2185DS

2

SLAVKO ZOVKO

1986DS

2

MARIJA MARAS

2242DS

2

ANDREA PRIMORAC

2239DS

2

 

Napomena: Uvid u radove moguć je u utorak (3. listopada) u 11:00 sati u uredu 101 C.

                   Termin upisa ocjene bit će oglašen na stranici fakulteta.

 

Predmetni nastavnik 

prof.dr.sc. Nevenko Herceg, v.r.

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati iz kolegija Geografija JI Europe

Subota, 23 Rujan 2017 10:00

Rezultati ispita iz kolegija Geografija JI Europe održanog 22. rujna 2017.

Marija Bogdan - 2

Slavko Zovko - 2

Frano Ramljak - 3

Upis ocjena će biti u ponedjeljak, 25. rujna u 14:30 u Rodoču. 

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati iz kolegija Opća kartografija

Subota, 23 Rujan 2017 09:58

Rezultati ispita iz kolegija Opća kartografija održanog 22. rujna 2017.

Ante Spajić - 3

Ivan Žilić - 2

Darko Nakić - 2

Upis ocjena će biti u ponedjeljak, 25. rujna u 14:30 u Rodoču. 

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati iz kolegija Primijenjena kartografija

Subota, 23 Rujan 2017 09:53

Rezultati ispita iz kolegija Primijenjena kartografija održanog 22. rujna 2017.

Ivan Ćorić - 2

Blanka Gavrić - 2

Antonia Mić - 3

Ostali studenti nisu zadovoljili prag prolaznosti. 

Upis ocjena će biti u ponedjeljak, 25. rujna u 14:30 u Rodoču. 

Rezultati ispita Opširnije...


Nastavnici

Mario Vasilj, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


mario_vasilj@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Metodička praksa
Metodička praksa 1
Metodička praksa 2
Metodika nastave prirode i  društva 3
Metodika nastave prirode i društva 1
Metodika nastave prirode i društva 2
Metodika predškolskog odgoja 1
Metodika predškolskog odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 3
Metodika upoznavanja okoline
Osnove pedagogije
Praktikum i školska praksa
Stručna pedagoška praksa
Stručno pedagoška izobrazba 2
Stručno pedagoška izobrazba 3

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nevenko Herceg, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Ekonomika okoliša
Okoliš i održivi razvoj
Politika zaštite okoliša
Upravljanje okolišem

Životopis

0

Interesi

  • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Snježana Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


snjezamusa@hotmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Geografija JI Europe
Geografija religija
Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira
Geografske osnove regionalnog i prostornog planiranja
Opća kartografija
Politička geografija
Politička geografija
Primjenjena kartografija
Regionalna geografija JI Europe
Tematsko kartiranje
Završni rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Zoran Primorac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


xyzprimorac@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Filozofija fizike
Filozofija znanosti
Fizika i filozofija
Forme ljudskog mišljenja
Logika
Povijest fizike
Povijest fizike

Životopis

Dr. sc. Zoran Primorac (Bezdan, Sombor 1956.) osnovnu školu završio u Bezdanu, a Gimnaziju u Širokom Brijegu. Na Pedagoškoj akademiji u Mostaru, Odsjek za matematiku i fiziku diplomirao je 1978. godine, a zatim na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, Odsjek za fiziku, Sveučilište u Sarajevu, diplomirao je 1982. Nakon diplomiranja radi u mnogim školama i u međuvremenu pohađa poslijediplomski studij ''Povijest i filozofija znanosti'' pri Prirodoslovno-matematičkom i Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je obranio magistarski rad 1988. Prijavljuje 1989. godine doktorsku radnju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u suradnji s Institutom za fiziku. Događaji na prostorima bivše Jugoslavije doveli su do toga da napušta obranu doktorske radnje u Beogradu i prijavljuje ga na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani. Doktorat je obranio 1999.Na Pedagoškom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru uposlen je u stalni radni odnos kao asistent od 1996. godine gdje obavlja nastavne aktivnosti na Odjelu matematike i fizike. Izabran je u zvanje docenta 2000. godine na kolegijima „Povijest fizike“, „Filozofija fizike“ i „Filozofija nanosti“. Iste godine imenovan je Pročelnikom Odjela za matematiku i fiziku. Reizabran je 2002. godine u zvanje docenta na prije navedene kolegije. Od 2004. godine obnaša dužnost Prodekana za nastavu na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.2005. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za predmete Povijest fizike, Filozofija fizike i Filozofija znanosti. Od 2006.-2013. godine, poslije podjele Pedagoškog fakulteta, obnaša dužnost dekana Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, Sveučilišta u Mostaru. 2009. godine izabran u zvanje redovitog profesora na prethodno navedenim kolegijima. Od 2013. Godine obnaša dužnost ravnatelja Instituta za turizam i okoliš, Sveučilišta u Mostaru. Objavio je niz knjiga, udžbenika i recentnih znanstvenih radova u zemlji i inozemstvu, te sudjelovao u velikom broj međunarodnih stručnih i znanstvenih projekata.

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Zoran Curić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


zcuric@geog.pmf.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodička praksa nastave geografije
Metodička praksa nastave geografije
Metodika nastave geografije 1
Metodika nastave geografije 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nikola Glamuzina, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


nikola@ffst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geografske osnove globalizacije
Historijska geografija
Urbana geografija
Urbani turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Sonja Kovačević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


sonja@ffst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička teorija
Didaktičke teorije
Opća pedagogija
Opća pedagogija
Osnove pedagogije
Pedagogija
Pedagoška komunikacija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vesna Bedeković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Interkulturalni kurikulum
Školski menadžment
Školski menadžment *
Školski menedžment

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Željka Šiljković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


zs.zagreb@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Agrarna i ruralna geografija
Ekonomska geografija
Geografija Novog svijeta
Geografija Sjeverne i Južne Amerike
Geografske destinacije svijeta
Geografske osnove ruralnog turizma
Industrijska geografija
Opća ekonomska geografija
Sjeverna i Južna Amerika

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Zrinka Knezović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
zrinka.knezovic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Biostatistika
Pedagogijska statistika
Statističke i grafičke metode u geografiji
Statistika
Statistika u turizmu
Uvod u statistiku
Uvod u znanstveno istraživački rad

Životopis

0

Interesi

  • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Amira Galić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


amira.galic@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Mineralogija
Opća geologija
Petrologija
Petrologija s mineralogijom

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Arnela Bevanda, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Marketing prirodnih i kulturnih resursa
Upravljanje turističkom destinacijom

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dražen Perica, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


dperica@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Dinamika atmosfere i mora
Geografija mora
Geomorfologija
Geomorfologija sa osnovama geologije
Hidrogeografija
Primijenjena hidrogeografija
Prirodni rizici i katastrofe

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivan Madžar, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


ivan.madzar@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geografija Australije i Oceanije
Geografija Hrvatske
Globalni turizam
Promet i turizam
Prometna geografija
Prometna geografija
Selektivni oblici turizma
Turistička geografija
Turistička geografija BiH i susjednih zemalja
Uvod u turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivica Musić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


ivica.music@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Etika
Etika okoliša
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija religije *
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Metodologija znanstveno istraživačkoga rada
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
Uvod u znanstveno - istraživački rad
Uvod u znanstveno-istraživački rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Šetka-Ćilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Životopis

0

Interesi

  • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Kristina Sesar, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


kristina.sesar@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Kineziološka psihologija
Opća psihologija
Opća psihologija
Osnove psihologije
Psihologija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Maja Prskalo, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geologija mineralnih ležišta
Geologija zaštite okoliša
Primijenjena geologija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marica Mamut, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


mmamut@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geoekološki problemi u turizmu
Geografija Azije
Klimatologija
Primijenjena geoekologija
Primijenjena klimatologija
Primjenjena klimatologija
Regionalna turistička geografija mediterana
Sredozemlje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marko Tokić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i kultura izražavanja
Medijska kultura
Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskog jezika 1
Metodika nastave hrvatskog jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 1
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3
Scenska kultura
Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu
Usmena književnost
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u znanost o književnosti

Životopis

0

Interesi

  • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Mile Ćavar, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


milecavar77@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Olimpijsko dizanje - TM
Opće pripremne vježbe
Osnovne kineziološke transformacije
Osnovne kineziološke transformacije 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 1

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mirjana Milićević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

++ 387 36 355 452
mirjana.milicevic@sve-mo.ba

Konzultacije

ponedjeljak i srijeda od 10 do 12

Ured

Ured br. 305

Kolegiji

Analize u gis-u
Analize u GIS-u 1
Analize u GIS-u 2
Biogeografija
Diplomski seminar
Geoekologija i zaštita okoliša
Geoekološke neravnoteže i njihove posljedice
Geografija BiH i Europe
Geografija Europe
Geografija krša
Kartografske osnove GIS-a
Medicinska geografija
Primijenjena geoekologija
Primjena računala u nastavi geografije
Prirodni resursi u turizmu

Životopis

0

Interesi

  • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Radica Ćorić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


radica.coric@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osnove tloznanstva
Pedogeografija
Tloznanstvo

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ružica Zeljko-Zubac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Njemački jezik
Njemački jezik 1
Njemački jezik 2
Njemački jezik 3
Njemački jezik 4
Njemački jezik 5
Njemački jezik 6
Njemački jezik u struci 1
Njemački jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Žarko Dugandžić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456
dugandzicz@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Demogeografija
Demogeografska analiza malih područja
Geografija Afrike
Geografski seminar
Stanovništvo i turizam
Valorizacija zaštićenih područja

Životopis

0

Interesi

  • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Zoran Čuljak, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


zculjak7@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Akrobatika - TM
Gimnastika u predškolskom odgoju
Motoričko učenje
Sportska gimnastika 1 - TM
Sportska gimnastika 2 - TM
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dario Šakić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


dario.a.sakic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Geografija JI Europe
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira
Politička geografija
Politička geografija
Primjenjena kartografija
Regionalna geografija JI Europe
Tematsko kartiranje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivana Vasilj, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci


ivanavasilj@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička dokimologija
Didaktičke teorije
Pedagoška komunikacija
Školski menadžment
Školski menedžment

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Jelena Putica, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci


jputicafpmoz@gmail.com

Konzultacije

Ponedjeljak 10-12h

Ured

104 b

Kolegiji

Agrarna i ruralna geografija
Ekonomska geografija
Geografija Hrvatske
Geografija Novog svijeta
Geografija Sjeverne i Južne Amerike
Geografske destinacije svijeta
Geografske osnove ruralnog turizma
Globalni turizam
Industrijska geografija
Opća ekonomska geografija
Promet i turizam
Selektivni oblici turizma
Sjeverna i Južna Amerika

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ana Šljivić,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Okoliš i održivi razvoj
Politika zaštite okoliša
Upravljanje okolišem

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivan Perutina,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Dinamika atmosfere i mora
Geografija Azije
Geografija mora
Hidrogeografija
Klimatologija
Primijenjena geoekologija
Primijenjena hidrogeografija
Primijenjena klimatologija
Primjenjena klimatologija
Regionalna turistička geografija mediterana
Sredozemlje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Jelena Šimunović, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


jelenaasimunovic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Analize u gis-u
Analize u GIS-u 1
Analize u GIS-u 2
Biogeografija
Geomorfologija
Geomorfologija sa osnovama geologije
Prirodni rizici i katastrofe
Statističke i grafičke metode u geografiji
Statistika
Statistika u turizmu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Martina Ćorluka, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


martinaa.corluka@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Filozofija odgoja i obrazovanja
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Uvod u znanstveno-istraživački rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tina Barbarić,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička dokimologija
Opća pedagogija
Opća pedagogija
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
Uvod u pedagogiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Izabela Ćavar,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Turistička geografija
Urbana geografija
Uvod u turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marko Živko,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Demogeografija
Metodika nastave prirode i  društva 3
Metodika nastave prirode i društva 1
Metodika nastave prirode i društva 2
Prirodoslovlje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Klimatologija dr. sc. Marica Mamut, doc. 30 30 15 0 6
Opća kartografija dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 15 30 0 6
Statističke i grafičke metode u geografiji dr. sc. Zrinka Knezović, izv. prof. 30 15 15 0 5
Njemački jezik 1 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 0 30 0 0 4
Engleski jezik 1 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 0 30 0 0 4
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 dr. sc. Mile Ćavar, doc. 30 0 30 0 1
Geografski seminar dr. sc. Žarko Dugandžić, doc. 15 15 15 0 4
Petrologija s mineralogijom dr. sc. Amira Galić, doc. 45 15 15 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Primjenjena kartografija dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 15 30 30 0 6
Opća geologija dr. sc. Amira Galić, doc. 30 15 15 0 5
Hidrogeografija dr. sc. Dražen Perica, doc. 30 15 30 0 6
Engleski jezik 2 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 0 30 0 0 4
Njemački jezik 2 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 0 30 0 0 4
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 dr. sc. Zoran Čuljak, doc. 0 30 0 0 1
Dinamika atmosfere i mora dr. sc. Dražen Perica, doc. 30 0 15 0 3
Biogeografija dr. sc. Mirjana Milićević, doc. 30 0 15 0 3

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Demogeografija dr. sc. Žarko Dugandžić, doc. 30 30 30 0 6
Geomorfologija dr. sc. Dražen Perica, doc. 30 30 30 0 7
Urbana geografija dr. sc. Nikola Glamuzina, izv. prof. 30 15 15 0 5
Geografija Bosne i Hercegovine dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 0 30 0 5
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 dr. sc. Zoran Čuljak, doc. 0 30 0 0 1
Sredozemlje dr. sc. Marica Mamut, doc. 15 0 30 0 3
Geografija mora dr. sc. Dražen Perica, doc. 15 15 15 0 2

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Opća ekonomska geografija dr. sc. Željka Šiljković, izv. prof. 0 0 0 0 6
Agrarna i ruralna geografija dr. sc. Željka Šiljković, izv. prof. 0 0 0 0 6
Geoekologija i zaštita okoliša dr. sc. Mirjana Milićević, doc. 0 0 0 0 5
Geografija Europe dr. sc. Mirjana Milićević, doc. 0 0 0 0 5
Primijenjena hidrogeografija dr. sc. Dražen Perica, doc. 0 0 0 0 2
Geologija zaštite okoliša dr. sc. Maja Prskalo, doc. 0 0 0 0 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 dr. sc. Zoran Čuljak, doc. 0 0 0 0 1

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Uvod u znanstveno-istraživački rad dr. sc. Ivica Musić, doc. 15 0 30 0 3
Geografija Hrvatske dr. sc. Ivan Madžar, doc. 30 0 30 0 5
Geografija krša dr. sc. Mirjana Milićević, doc. 30 15 15 0 5
Turistička geografija dr. sc. Ivan Madžar, doc. 30 0 30 0 5
Geografija JI Europe dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 0 15 0 3
Geografija Australije i Oceanije dr. sc. Ivan Madžar, doc. 15 0 15 0 2
Geografija Sjeverne i Južne Amerike dr. sc. Željka Šiljković, izv. prof. 30 0 30 0 4
Osnove tloznanstva dr. sc. Radica Ćorić, doc. 30 10 5 0 3

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Geografske osnove globalizacije dr. sc. Nikola Glamuzina, izv. prof. 30 0 30 0 5
Analize u GIS-u 1 dr. sc. Mirjana Milićević, doc. 30 30 0 0 5
Geografija Azije dr. sc. Marica Mamut, doc. 30 0 30 0 5
Prirodni rizici i katastrofe dr. sc. Dražen Perica, doc. 30 0 15 0 3
Historijska geografija dr. sc. Nikola Glamuzina, izv. prof. 15 0 30 0 3

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodika nastave geografije 1 dr. sc. Zoran Curić, red. prof. 60 0 0 0 7
Analize u GIS-u 2 dr. sc. Mirjana Milićević, doc. 30 30 0 0 5
Hrvatski jezik i jezična kultura dr. sc. Marko Tokić, doc. 0 0 30 0 2
Opća pedagogija dr. sc. Sonja Kovačević, izv. prof. 30 15 15 0 4
Psihologija dr. sc. Kristina Sesar, doc. 30 15 15 0 4
Filozofija znanosti dr. sc. Zoran Primorac, red. prof. 30 15 0 0 4
Geografske destinacije svijeta dr. sc. Željka Šiljković, izv. prof. 30 0 30 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodika nastave geografije 2 dr. sc. Zoran Curić, red. prof. 15 45 0 0 7
Okoliš i održivi razvoj dr. sc. Nevenko Herceg, red. prof. 30 15 15 0 5
Geografija Afrike dr. sc. Žarko Dugandžić, doc. 30 0 30 0 4
Didaktika dr. sc. Mario Vasilj, red. prof. 30 30 0 0 4
Primjenjena klimatologija dr. sc. Marica Mamut, doc. 15 15 15 0 4
Školski menadžment dr. sc. Vesna Bedeković, izv. prof. 30 15 15 0 4

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 30 0 0 6
Diplomski seminar dr. sc. Mirjana Milićević, doc. 30 30 0 0 6
Valorizacija zaštićenih područja dr. sc. Žarko Dugandžić, doc. 30 30 0 0 6
Prirodni resursi u turizmu dr. sc. Mirjana Milićević, doc. 30 15 15 0 4
Primijenjena geoekologija dr. sc. Marica Mamut, doc. 15 15 15 0 4
Demogeografska analiza malih područja dr. sc. Žarko Dugandžić, doc. 30 0 15 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodička praksa nastave geografije dr. sc. Zoran Curić, red. prof. 0 0 60 0 7
Politička geografija dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 15 0 0 4
Marketing prirodnih i kulturnih resursa dr. sc. Arnela Bevanda, doc. 30 0 15 0 4