Edukacijska rehabilitacija

Razvoj osoba s intelektualnim teškoćama, rezultati ispita

 

Ispit su položile slijedeće studentice( Ispitni rok 28.08.2017.) :

R. br.      Ime i prezime

Broj indeksa

Ocjena

1.      Alpeza Martina

2.      Sara Bošnjak

3.      Josipa Cigić

4.      Katarina Gašpar

5.      Jelena Grubišić

6.      Matea Jukić

7.      Martina Karadža

8.      Josipa Nejašmić

9.      Marija Pandža

10.  Damjana Parmač

11.  Ana Trogrlić

10953

10972

10935

10985

10966

10948

10994

10969

10982

10937

2

2

2

3

2

3

2

4

2

2

2