Edukacijska rehabilitacija

Kvalitativne metode istraživanja,termin ispita

 

Ispit iz kolegija Kvalitativne metode istraživanja održati će se u ponedjeljak, 18.09.2017. u 15 sati.