Edukacijska rehabilitacija

Poučavanje osoba s PAS, rezultati ispita

Rezultati ispita :

Marija Vukić dovoljan 2
Inga Zovko nije položila
Ana Protrka dobar 3
Iva Galić dobar 3
Katarina Vekić dobar 3