Turizam i zaštita okoliša - Orašje

Rezultati ispita Osnove poduzetništva u turizmu

 

1. Gabriela Ilić - dovoljan (2)

2. Stella Lovaković - dobar (3)

3. Marko Maraš - nedovoljan (1)

4. Kristijan Grubešić - dovoljan (2)

5. Luka Štroliga - dovoljan (2)

6. Kemal Zulfić - nedovoljan (1)

7. Lucia Mićanović - nedovoljan (1)

8. Josipa Tokić - dovoljan (2)

9. David Bernatović - dovoljan (2)