Edukacijska rehabilitacija

Senzorna inegracija, rezultati ispita

 

Ispit iz kolegija Senzorna integracija, održan 6. rujna 2017. godine, položili su studenti sa sljedećim brojem indeksa:

Broj indeksa

Ocjena

1554DS

DOBAR (3)

1690DS

DOBAR (3)

1522DS

VRLODOBAR (4)

1560DS

DOVOLJAN (2)

1531DS

VRLODOBAR (4)

1555DS

DOVOLJAN (2)

1562DS

DOVOLJAN (2)

1551DS

DOVOLJAN (2)

1521DS

DOBAR (3)

1519DS

VRLODOBAR (4)

1564DS

ODLIČAN (5)

1552DS

DOVOLJAN (2)

1558DS

VRLO DOBAR (4)

 

Upis ocjena u indeks i uvid u rezultate ispita održat će se u četvrtak, 14.9.2017. u kabinetu edukacijske rehabilitacije od 16:30 do 17:00.