Edukacijska rehabilitacija

Kognitivne strategije učenja, rezultati ispita

 

Rezultati ispita iz kolegija Kognitivne strategije učenja održanog 04.09.2017.
 
 
1555 DS dovoljan 2
1751 DS nedovoljan 1 
1550 DS odličan 5
1529 DS odličan 5
1536 DS dovoljan 2
1565 DS dobar 3
1526 DS dovoljan 2 
1519 DS dobar 3
1531 DS dovoljan 2