Edukacijska rehabilitacija

Informatika - rezultati ispita

Teorijski dio ispita iz kolegija Informatika u pedagogiji/Informatika položili su:

 

 

 • 10953  
 • 10932  
 • 11282 
 • 10896 
 • 9571 
 • 10006 
 • 10023 
 • 10894 
 • 10914 
 • 11303 
 • 10907 
 • 10017 
 • Marijana Vrhovac
 • 9995 
 • 11300  
 • 11296 
 • 10036 
 • 10012 
 • 10166 
 • 10042 
 • 11284
 • 10898 

II. dio položili su:

 • 10909
 • 10591 
 • 10040 

I. dio položili su:

 • 10967 
 • 10910 
 • 10973 

Studenti mogu svoje radove pogledati u ponedjeljak 11.9.2017.god. u 13.00 sati.
Praktični dio ispita će se održati u srijedu u 8.30h