Edukacijska rehabilitacija

Funkcionalna anatomija i fiziologija, usmeni dio ispita

Usmeni dio ispita iz Funkcionalne anatomije i fiziologije održat će se u utorak, 12.9.2017.g.  u 9:00 sati na Fakultetu zdravstvenih studija.