Edukacijska rehabilitacija

Razvoj djece s teškoćama učenja i Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju, izmjena satnice ispita

Ispiti iz kolegija Razvoj djece s teškoćama učenja i Uvod u inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju održati će se 11.09.2017. u 16:30 sati. 
 
 
                                                                                    Maja Smolić, mag.rehab.educ.