Turizam i zaštita okoliša - Orašje

Rezultati ispita-Geografske destinacije svijeta!

Rezultati pismenog dijela ispita održanog 05. rujna 

Pismeni dio ispita nitko nije položio.