Tjelesna i zdravstvena kultura

Obavijest za sve redovne studente 1. i 2. godine

Svi studenti koji su, po rasporedu ovaj tjedan, trebali imati vježbe, iste se odgađaju i neće ih biti do 14. siječnja 2017. (subota). Vježbe po nastavnom planu ponovno kreću od ponedjeljka 16. siječnja 2017. godine po već ustaljenom rasporedu. 

*Obavijest se odnosi samo za kolegij Tjelesna i zdravstvena kultura.

Ivan Kvesić, viši asistent

Nastava na studiju

Za održavanje nastave predviđeno je 30 sati vježbi u semestru a nastavu bi izvodili kao što je to predviđeno Statutima i Pravilnicima kojima su regulirani uvjeti i potrebna stručna sprema za izvođenje nastave TZK-a.

Stručni kadar:
- profesori TZK-a-kineziologije
- magistri Fizičke kulture-kineziologije
- demonstratori( studenti Studija fizičke kulture našeg fakulteta)

Organizacija nastave:

Studenti su podjeljeni u 16 grupa po 30 studenata a nastava bi se izvodila uglavnom u popodnevnim satima i ranim večernjim satima te subotom.

Ponuđeni sadržaji studentima koje mogu birati kao svoje aktivnosti:

1. Aerobik
2. Fittnes
3. Nogomet
4. Košarka
5. Odbojka
6. Plivanje
7. Stolni tenis
8. Tenis
9. Aktivnosti na trim stazi na Bijelom Brijegu
10. Izleti-pješačke ture koje bi se organizirale jedanput mjesečno
11. Organizacija natjecanja u više sportova unutar Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
12. Sportska suradnja ekipa Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti sa drugim fakultetima u regiji

Razlozi pokretanja studija

Poznata je činjenica da većina visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini organizira i nastavu TZK-a za studente prvih i drugih godina .

U zemljama u okruženju kao npr. u Republici Hrvatskoj ili Sloveniji, sva Sveučilišta i njihove sastavnice imaju obaveznu nastavu TZK-a za sve redovite studente prvih i drugih godina.

Na većini fakulteta taj predmet se vrednuje sa 1 ECTS bodom u sustavu bodovanja u okviru Bolonjskog procesa(kao recimo mnogi fakulteti na Sveučilištu u Zagrebu i mnogi drugi).

Prilikom održavanja treće Međunarodne konferencije Suvremena kineziologija“, koju je organizirao Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti-Mostar 2008.g., u Zborniku radova objavljen je i rad na temu „Postoji li potreba za organiziranje nastave TZK-a na Sveučilištu u Mostaru“(M.Kvesić,N.Zrnić). U anketi su ispitani stavovi studenata svih fakulteta na Sveučilištu u Mostaru a anketa je provedena uz punu potporu Studentskog zbora našeg Sveučilišta. Nedvojbeno je da 95% studenata podržava uvođenje organizirane nastave TZK-a i da je tjelovježba i bavljenje sportom od velike važnosti za te mlade ljude, koji najveći dio dana provode sjedeći na nastavi,vježbama, pred računalom i učeći, te im je neophodna i tjelesna aktivnost za njihov svestrani psihofizički razvoj i očuvanje i unapređenje zdravstvenog statusa. Na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Mostaru na prvu godinu u akademskoj 2011/12 god. upisano je preko 500 studenata. Po sadržaju u PP-u na tim studijima, vidljivo je da jedino na Studiju fitičke kulture nije potrebno organizirati nastavu TZK-a. Za studenate svih ostalih studijskih grupa, potrebno je već od ove akademske godine organizirati nastavu TZK.
Nastava bi bila organizirana za početak na prvoj godini u I i II semestru a sljedeću akademsku godinu bi nastava bila organizirana i za drugu godinu svih studijskih grupa.

Nastavnici

dr. sc. Mladen Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika 1
Kineziološka metodika 2
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj ško
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj n
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
TZK kod djece s posebnim potrebama

Projekti

dr. sc. Žarko Bilić

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Kolegiji

Aerobik
Atletika
Badminton
Elementarne igre
Fitnes
Kineziološka rekreacija
Košarka
Mali nogomet
Odbojka
Pješačke ture
Rukomet
Sportsko penjanje
Stolni tenis
Terenska nastava
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Zimovanje
Zimski sportovi 2

Projekti

mag. Damir Crnjac

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
crnjac.damir@fpmoz.ba

Konzultacije

srijeda od 9 do 10

Ured

102a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Hrvanje - TM
Judo - TM

Projekti

mag. Franjo Lovrić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
franjo.lovric@hotmail.com

Konzultacije

srijeda od 9 do 10

Ured

102a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Elementarne igre
Opće pripremne vježbe
Terenska nastava

Projekti

mag. Ivan Kvesić

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesic.ivan@fpmoz.ba

Konzultacije

četvrtkom od 10 do 11

Ured

113a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4

Projekti

mag. Ivan Zeljko

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456
ivanzeljko79@gmail.com

Konzultacije

ponedjeljak od 12:30 do 13:30

Ured

111a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Futsal
Nogomet - TM

Projekti

mag. Mate Brekalo

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
mbrex3@gmail.com

Konzultacije

ponedjeljak od 12:30 do 13:30

Ured

111a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika
Fitnes
Kineziološke aktivnosti i zdravlje
Osnovne kineziološke transformacije

Projekti

mag. Miran Pehar

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
pehar.miran@fpmoz.ba

Konzultacije

četvrtkom od 10 do 11

Ured

kabinet 113a, Rodoč, FFK

Kolegiji

Atletika

Projekti

Učitavam podatke s Informacijskog sustava sveučilišta...