Promet i logistika

Matematika 2 - predavanja

Četvrtak, 23 Veljača 2017 09:38

Predavanja iz kolegija Matematika 2 održati će se po rasporedu nastave, a na datume:

20.,21. III.
27.,28. III.
10.,11. IV.
24.,25. IV.
08.,09. V.
15.,16. V.
29.,30. V.
05.,06. VI.

 Mole se studenti da prate obavijesti u slučaju promjene nekog od datuma dolaska.

Dolasci gostujućih profesora Opširnije...


Fizika

Ponedjeljak, 13 Veljača 2017 10:30

Rezultati pismenog dijela ispita iz FIZIKE prvi zimski rok: 9.2. 2017.

  Ime i prezime Bodovi (100) usmeni
1 Ivan Jažo 62,5 +

Usmeni dio ispita je u srijedu 15.2. 2017 u 8:00sati.

Radovi se mogu vidjeti prije početka ispita

Predmetni nastavnik: dr.sc.Slavica Brkić, izv.prof.

Rezultati ispita Opširnije...


Inženjerska grafika i dokumentiranje

Petak, 10 Veljača 2017 12:54

Obavještavaju se studenti:

  • Bogdanović Marko-25
  • Raić Monika-12
  • Puljić Mateo-8

koji su pristupili  ispitu  iz kolegija Inženjerska grafika i dokumentiranje dana 08.02.2017.u 15::00 sati da nisu zadovoljili na pismenom ispitu.

Prof.dr.sc. Grgo Luburić 

Rezultati ispita Opširnije...


Sveučilišni odjel Promet i logistika – smjer cestovni promet

Prijedlog studijskog programa promet i logistika, smjer cestovni promet na Sveučilištu u Mostaru izrađen je prema stavu ovog Sveučilišta o usporedivosti s komplementarnim studijama u Republici Hrvatskoj te drugih Sveučilišta u inozemstvu. Uz suglasnost Rektorata te Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu korišten je nastavni plan i program navedenog fakulteta te će isti biti ujedno i referentni fakultet za ovaj studij.

Nastavnici

Anita Matković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Matematika 1

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Damir Budimir, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Stručni suradnik
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


dbudimir@nomail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Vizualne informacije u prometu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Grgo Luburić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


grgo.luburic@nomail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Inženjerska grafika i dokumentiranje
Osnove prometnog inženjerstva

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivan Zulim, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Elektrotehnika
Osnove elektronike

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Šetka-Ćilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1

Životopis

0

Interesi

  • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Marijan Rajsman, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


mrajsman@nomail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osnove tehnologije prometa

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marko Šostarić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Stručni suradnik
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


msostaric@nomail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osnove prometnog inženjerstva

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mila Bunoza,

Profil nastavnika

Zvanje

Bez zvanja
Stručni suradnik
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Matematika 1
Numerička matematika

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Milea Ajduk-Kurtović,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Engleski jezik 1
Engleski jezik 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Miroslav Džidić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Legislativa u zaštiti prirode
Opće pravo u prometu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ružica Zeljko-Zubac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Njemački jezik
Njemački jezik 1
Njemački jezik 2
Njemački jezik 3
Njemački jezik 4
Njemački jezik 5
Njemački jezik 6

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Sanja Tipurić-Spužević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


sanja.spuzevic@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Diferencijalni i integralni račun 2
Kompleksna analiza
Matematika 2
Matematika 3

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Silvana Marić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


smaric@nomail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Vizualne informacije u prometu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Slavica Brkić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Biomehanika
Fizički praktikum 1
Fizički praktikum 2
Fizički praktikum 3
Fizički praktikum 4
Fizika
Metodička praksa nastave fizike
Metodička praksa nastave fizike
Metodika nastave fizike 1
Metodika nastave fizike 2
Opća fizika 3
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tomislav Josip Mlinarić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


tmlinaric@nomail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osnove tehnologije prometa

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tonćo Marušić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


tonco.marusic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s prakosm
Metodičko informatički seminar sa praksom
Osnove informatike
Poznavanje računala
Primjena računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Žarko Bilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka rekreacija
Košarka
Ljetovanje
Mali nogomet
Odbojka
Pješačke ture
Rukomet
Stolni tenis
Terenska nastava
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Zimovanje
Zimski sportovi 1 - tm
Zimski sportovi 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Elektrotehnika dr. sc. Ivan Zulim, red. prof. 45 30 0 0 5
Fizika dr. sc. Slavica Brkić, doc. 30 30 0 0 5
Matematika 1 dr. sc. Anita Matković, doc. 45 45 0 0 7
Računarstvo dr. sc. Tonćo Marušić, doc. 30 30 0 0 5
Inženjerska grafika i dokumentiranje dr. sc. Grgo Luburić, izv. prof. 30 15 15 0 5
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 dr. sc. Žarko Bilić, doc. 0 30 0 0 1
Engleski jezik 1 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 0 30 0 0 2
Njemački jezik 1 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 0 0 0 0 2

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Osnove prometnog inženjerstva dr. sc. Grgo Luburić, izv. prof. 0 0 0 0 8
Osnove tehnologije prometa dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, red. prof. 0 0 0 0 8
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 dr. sc. Žarko Bilić, doc. 0 0 0 0 1
Vizualne informacije u prometu dr. sc. Silvana Marić, doc. 0 0 0 0 4
Opće pravo u prometu dr. sc. Miroslav Džidić, izv. prof. 0 0 0 0 4
Engleski jezik 2 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 0 0 0 0 2
Njemački jezik 2 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 0 0 0 0 2

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS