Promet i logistika

Matematika 2 vježbe

Četvrtak, 20 Travanj 2017 16:06

Vjezbe za studij Prometa planirane za sutra se otkazuju zbog gostujuceg profesora.

Pratiti obavijest zbog nadoknade.

Obavijesti Opširnije...


Elektrotehnika

Utorak, 18 Travanj 2017 12:40

dr. sc. Ivan Zulim, red. prof. održati će predavanja iz kolegija Elektrotehnika u petak 21.4. u 11 sati. (za stalni raspored dogovoriti se s profesorom u petak).

Obavijesti Opširnije...


Osnove prometnog inženjerstva

Utorak, 18 Travanj 2017 12:33

Predavanja iz kolegija Osnove prometnog inženjerstva održati će Izv.prof.dr.sc. Ljupko Šimunović 27,28, i 29. travnja (četvrtak, petak subota) po sljedećem rasporedu:

 • 27.4. - od 9 do 13 sati i od 14 do 18 sati
 • 28.4. - od 9 do 13 sati i od 14 do 18 sati
 • 29.4. od 8.30 do 12.30 sati

Obavijesti Opširnije...


Osnove tehnologije prometa

Utorak, 18 Travanj 2017 12:29

Predavanja iz kolegija Osnove tehnologije prometa održati će dr.sc. Pero Škorput 20,21, i 22. travnja (četvrtak, petak subota) po sljedećem rasporedu:

 • 20.4. - od 9 do 13 sati i od 14 do 18 sati
 • 21.4. - od 9 do 13 sati i od 14 do 18 sati
 • 22.4. od 8.30 do 12.30 sati

Obavijesti Opširnije...


Sveučilišni odjel Promet i logistika – smjer cestovni promet

Prijedlog studijskog programa promet i logistika, smjer cestovni promet na Sveučilištu u Mostaru izrađen je prema stavu ovog Sveučilišta o usporedivosti s komplementarnim studijama u Republici Hrvatskoj te drugih Sveučilišta u inozemstvu. Uz suglasnost Rektorata te Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu korišten je nastavni plan i program navedenog fakulteta te će isti biti ujedno i referentni fakultet za ovaj studij.

Nastavnici

Anita Matković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


amatkovi@fesb.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Matematička logika
Matematika 1
Matematika 2

Životopis

Anita Matković rođena je 26. srpnja 1966. godine u Velikoj Gorici (Republika Hrvatska). Osnovnu i srednju školu je završila u Splitu. Diplomirala je 1990. godine na Fakultetu prirodoslovno matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, stekavši time zvanje profesorice matematike i informatike. Magistrirala je 1996. godine na Matematičkom odjelu Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i time stekla akademski stupanj magistrice znanosti iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti polja Matematike. Doktorsku disertaciju obranila je 2. listopada 2006. godine na Matematičkom odjelu Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i time stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti polja Matematike. 2007. godine je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docentice, a 2011. godine u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice iz znanstvenog područja Prirodne znanosti polja Matematika grane Matematička analiza. Od 1990. do 2005. godine je bila zaposlena na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu, a od 2006. godine je zaposlena na Fakultetu elektrotehnike, strojarsva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Članica je Hrvatskog matematičkog društva i Seminara za nejednakosti i primjene, te suradnica na projektu HRZZ „Inequalities and Applications (5435)“ od 2014. godine.

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Damir Budimir, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Stručni suradnik
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


dbudimir@nomail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Vizualne informacije u prometu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Grgo Luburić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


grgo.luburic@nomail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Inženjerska grafika i dokumentiranje
Logistika turističke destinacije
Osnove prometnog inženjerstva

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivan Zulim, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Elektrotehnika
Nanoelektronika
Osnove elektroničkih elemenata
Osnove elektronike
Uvod u fotonaponske sustave

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Šetka-Ćilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Marijan Rajsman, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


mrajsman@nomail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osnove tehnologije prometa

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marko Šostarić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Stručni suradnik
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


msostaric@nomail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osnove prometnog inženjerstva

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mila Zovko, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


mila.b.zovko@gmail.com

Konzultacije

Termine konzultacija dogovoriti mailom

Ured

310

Kolegiji

Matematički programski alati
Matematika 1
Matematika 2
Numerička matematika
Primjena računala u matematici

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Milea Ajduk-Kurtović,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Miroslav Džidić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Legislativa u zaštiti prirode
Opće pravo u prometu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ružica Zeljko-Zubac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Njemački jezik
Njemački jezik 1
Njemački jezik 2
Njemački jezik 3
Njemački jezik 4
Njemački jezik 5
Njemački jezik 6
Njemački jezik u struci 1
Njemački jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Sanja Tipurić-Spužević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+387 36 355 456
sanja.spuzevic@gmail.com

Konzultacije

ponedjeljkom od 9 do 11

Ured

219

Kolegiji

Diferencijalni i integralni račun 1
Diferencijalni i integralni račun 2
Diferencijalni i integralni račun II
Diofantske jednadžbe
Matematičke osnove opće fizike
Matematički programski alati
Matematika 1
Matematika 2
Matematika 3
Normiranji prostori
Primjena računala u matematici
Uvod u matematiku

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Silvana Marić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


smaric@nomail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Vizualne informacije u prometu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Slavica Brkić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036 355 478
slavica.brkic@sve-mo.ba

Konzultacije

utorak 12.00

Ured

Stara zgrada FPMOZa, ured 206 kat lijevo

Kolegiji

Astronomija i astrifizika
Astronomija i astrofizika
Fizički praktikum 1
Fizički praktikum 2
Fizički praktikum 3
Fizički praktikum 4
Fizika
Metodička praksa nastave fizike
Metodika nastave fizike 1
Metodika nastave fizike 2
Opća fizika 3
Opća fizika 4
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
Praktikum iz eksperimentalne nastave fizike
Praktikum iz fizike
Uvod u opću fiziku

Životopis

Slavica Brkić rođena Ereš Mjesto, država, datum rođenja: Dobrič, Široki Brijeg, BiH, 10.kolovoz 1960. • Kretanja u službi:  Od 1984. do 1986. godine privremeno se zapošljava u srednjoj školi na Širokom Brijegu i RMK školi u Zenici.  Godine 1986. zapošljava se u Centru za istraživanje i razvoj (CIR) radne organizacije „ZRAK“ u Sarajevu na zadacima razvoja i konstrukcije manje i srednje složenih optičkih uređaja. Godine 1992. zbog ratnih zbivanja rad prestaje.  1996. godine nakon rođenja dvoje djece zapošljava se u Srednjoj elektrotehničkoj školi „Ruđer Bošković“ u Mostaru.  2001. godine zapošljava se kao vanjski suradnik Pedagoškog fakulteta na Sveučilištu u Mostaru u zvanju asistenta.  2006. godine zasniva radni odnos na FPMOZ-u na Sveučilištu u Mostaru.  2006. godine angažirana je od strane Zavoda za školstvo u Mostaru na različitim privremenim zadacima.  2007. godine angažira se kao vanjski suradnik na FZS i APTF Sveučilišta u Mostaru.

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

 • „Čestično valni dualizam, difrakcija na dvije vremenske pukotine“ “Particle-Wave Duality, Double Slit Diffraction in the Time Domain“ ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Temeljni zakoni očuvanja, primjer iz mikrosvijeta: sudar kvark-antikvark“ “The fundamental Laws of Conservation, an Example from Microworld: Collision a Quark-antiquark“ ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Produkcija stranosti u sudarima iona i čestica“ “Strange Particle Production in Collisions Ions and Particles” ISSN 1023-7977 , Časopis
 • „Dinamika teško-ionskog sudara“ “Dynamics of a Heavy-ion Collisions“, ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Produkcija šarm mezona u sudarima kvarkova“ “Charm Production in a Quark-antiquark Collisions“, ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Kolektivni tok čestica u teško-ionskim sudarima“ “Collective Flow of Particles in Heavy-ion Collisions“ ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Raspodjela invarijantne mase vektorskih mezona“ “Invariant Mass Distribution of Vector mesons“ ISSN 1840-3328 , Časopis
 • „Energijska ovisnost kolektivnog toka“ “Energy Dependence of Collective Flow“ ISSN 1023-7977, Časopis
 • „Verbalne definicije i definicija algoritmom u nastavi fizike“ Verbal Definition and Algorithm Definition in Teaching of Physics " ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Povijest najljepših otkrića i eksperimenata u fizici: od Aristotela do Higgsa“ “History oft he Most Beautiful Discoveries and Experiments in Physics.from Aristotle to Higgs“ ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Interaktivne metode u nastavi fizike“ “Interactive Methodes in Teaching Physics“ ISSN 1840-1252, Časopis
 • „Implementacija konceptualnog testa kroz interaktivnu nastavu fizike“ "IMPLEMENTATION OF CONCEPTUAL TEXT THROUGH INTERACTIVE TEACHING OF PHYSICS" ISBN 978-86-84143-46-6 , Časopis
 • „Matter in Extreme Conditions“ ISBN: 978-86-80300-01-6 COBISS.SR-ID 215655436 , Časopis
 • „Akustika glazbe“ ISBN 978-99955-634-6-2 COBISS.RS-ID 5124632 , Časopis
 • “Optical Properties of Quantum Dots“ ISSN: 2304-9693 , Časopis
 • „Formiranje znanja u nastavi fizika“ ŠKOLA 3 , Časopis
 • „Pokusi u nastavi fizike“ ŠKOLA 5, Časopis
 • : „Akustika glazbe“ ISBN 978-99955-634-5-5 COBISS.RS-ID 4630552, Konferencija
 • „Implementacija konceptualnog testa kroz interaktivnu nastavu fizike“ ISBN 978-86-84143-34-3, Konferencija
 • „Matter in extreme conditions“ ISBN: 978-86-80300-00-9 COBISS.SR-ID 215620620, Konferencija
 • “Contaminated Areas of Southern Bosnia and Herzegovina“ ISBN: 978-86-6125-160-3, Konferencija
 • „Quantum Dots as Biological Markers“ ISBN: 978-86-6125-160-3, Konferencija
 • Najljepša otkrića u povijesti fizike ,ISBN: 978-953-8115-13-4 , Konferencija
 • Osnovna mjerenja u općoj fizici, Knjiga

Tomislav Josip Mlinarić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


tmlinaric@nomail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osnove tehnologije prometa

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tonćo Marušić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036 355476
tonco.marusic@gmail.com

Konzultacije

Ponedjeljak u 13.00

Ured

Zgrada FPMOZ-a ured106

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s praksom
Metodičko informatički seminar sa praksom
Metodologija istraživanja u obrazovanju
Osnove informatike
Poznavanje računala
Poznavanje računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci

Životopis

Rođen 5. travnja 1963. god. u Š. Brijegu. 1969-1977. – Osnovna škola Ivo Lola Ribar Široki Brijeg. 1977.- 1981. Gimnazija Ivan Goran Kovačić Široki Brijeg. 1981.-1987. Mašinski Fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. 2002.-2006. Poslijediplomski studij Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru. 2006.- Obranjen magistarski rad pod nazivom „Sistematizacija kriterija za vrednovanje dizajna korisničkog sučelja za interaktivno učenje“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav (Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu). 2007.-2009. Izrada disertacije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2009.- Obranjena disertacija pod naslovom „Unaprjeđenje nastave informatike strategijom interaktivnog učenja u mrežnom okružju“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav.

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

 • • „Analiza performansi algoritama nadziranog učenja u klasifikaciji dokumenata na temelju rukopisa“, Zbornik radova Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, ISSN: 1986-5236, Mostar 2014., Časopis
 • • „Learning through computer network“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 19, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2007., str. 175 – 189., Časopis
 • „Verification Of  Knowledge Within Interactive Learning With Authoring Systems“, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, br. 26, ISSN 1023-8638, Mostar, 2007., str. 139 – 152., Časopis
 • „A strategy of interactive learning of informatics within a network environment“, Znanstveni časopis „Pedagogijska istraživanja”, ISSN 1334-7888, godina VII, broj 1, Zagreb, 2010., str. 129 – 140., Časopis
 • • „User interface of interactive systems“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 20, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2008., str. 121 – 130., Časopis
 • • „ICT COMPETENCIES OF STUDENTS, Proceeding of International Conference on Information Technology and Development of Education“, ITRO - a Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Science, Časopis
 • „Customer Satisfaction as a Significant Measure of Successful ERP Implementation“,  Journal of Information Technology and Applications - JITA – APEIRON, sv. 7, br. 1, Banja Luka, 2014., str. 31 – 40., Časopis
 • „THE MODELS OF USING COMPUTERS IN EDUCATION“ , XXIII Naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačkabanja, 2008., , Konferencija
 • • „Aplication of ICT in education“, International scientific conference Digital tehnologies and new form of learning, ISBN 978-953-7395-35-3, Split, 2011., str. 249 – 254. , Konferencija
 • „IMPROVING THE TEACHING OF INFORMATICS IN B&H THROUGH LEARNING IN THE NETWORK ENVIRONMENT“, ITRO 2011 - International Conference Information technology and development of education, Proceedings ISBN 978-86-7672-134-4, Technical Faculty, Zrenjanin, 20, Konferencija
 • • „The Evalution Of User Interface To Interactive Learning“, Conference Technics/Technology Education in Serbia, zbornik radova, Čačak, 2006., str. 356 – 364. , Konferencija
 • „IDENTITY IN THE CYBERSPACE WITH SPECIAL EMPHASIS ON UNIVERSITY EDUCATION“, 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2011, Proceedings Vol. IV, ISBN 978-953-233-063-2, ISSN 184, Konferencija
 • „RECOMMENDER SYSTEM IN E-STUDENT WEB-BASED ADAPTIVE EDUCATIONAL HYPERMEDIA SYSTEM“, Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO 2012, ISBN 978-1-4673-2577-6,, Konferencija
 • • „Interactive Educational Software for Preschool Children in Distance Learning“, TIO Conference / Technics and Informatics at Education / Proceedings, Čačak, 2008., str. 90 – 96., Konferencija
 • • „Informaciono-komunikacione tehnologije u osnovnoj školi u BiH“, 5. međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja, Zbornik radova I dio, ISBN 978-86-7447-083-1, Novi Sad, lipanj, 2009., str. 219 – 229., Konferencija
 • „The  Models Of Design User Interface For Interactive Learning“, Međunarodni skup: Tehnologija, Informatika, Obrazovanje 4, Institut za pedagoška istraživanja u BG, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike u NS, PMF u NS, 2007., st, Konferencija
 • „Utjecaj Interneta na realizaciju učenja na daljinu u redovnoj osnovnoj školi“, MIPRO 2009., 32. International Convention of information and communication technology, electronics and microelectronic, IEEE Proceedings, ISBN 978-953-233-042-7, Vol. IV,, Konferencija

Žarko Bilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Aerobik
Atletika
Badminton
Elementarne igre
Fitnes
Kineziološka rekreacija
Košarka
Mali nogomet
Odbojka
Pješačke ture
Rukomet
Sportsko penjanje
Stolni tenis
Terenska nastava
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Zimovanje
Zimski sportovi 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Elektrotehnika dr. sc. Ivan Zulim, red. prof. 45 30 0 0 5
Fizika dr. sc. Slavica Brkić, izv. prof. 30 30 0 0 5
Matematika 1 dr. sc. Anita Matković, izv. prof. 45 45 0 0 7
Računarstvo dr. sc. Tonćo Marušić, izv. prof. 30 30 0 0 5
Inženjerska grafika i dokumentiranje dr. sc. Grgo Luburić, izv. prof. 30 15 15 0 5
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 dr. sc. Žarko Bilić, doc. 0 30 0 0 1
Engleski jezik 1 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 0 30 0 0 2
Njemački jezik 1 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 0 0 0 0 2

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Matematika 2 dr. sc. Sanja Tipurić-Spužević, doc. 0 0 0 0 7
Osnove prometnog inženjerstva dr. sc. Grgo Luburić, izv. prof. 0 0 0 0 8
Osnove tehnologije prometa dr. sc. Tomislav Josip Mlinarić, red. prof. 0 0 0 0 8
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 dr. sc. Žarko Bilić, doc. 0 0 0 0 1
Vizualne informacije u prometu dr. sc. Silvana Marić, doc. 0 0 0 0 4
Opće pravo u prometu dr. sc. Miroslav Džidić, izv. prof. 0 0 0 0 4
Engleski jezik 2 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 0 0 0 0 2
Njemački jezik 2 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 0 0 0 0 2

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS