Glazbena kultura

Rezultati ispita

Srijeda, 22 Veljača 2017 16:51
Pismeni ispit iz kolegija "Osnove vokalne tehnike 1" održanog 21.2.2017.položili su slijedeći studenti: 
 
11143 - (3) dobar
11134 - (2) dovoljan
11132 - (4) vrlo dobar
11144 - (3) dobar
10457 - (3/4)
11456 -(4) vrlo dobar
 
 
 
Svi studenti koji su pristupili pismenom ispitu imaju mogućnost uvida u rad u četvrtak 23.2.2017.u 11.30 sati, a navedeni studenti u istom terminu pristupaju usmenom dijelu ispita.

Glazbena kultura Opširnije...


Raspored gitara - glavni predmet

Srijeda, 22 Veljača 2017 11:36

KLASA GITARE

mr.art. Đani Šehu, doc.
Gitara glavni predmet – 025b
10. 3. 2017. u 13:00 – Dani otvorenih vrata – radionica

21. 4. 2017.

28. 4. 2017.

5. 5. 2017.

19. 5. 2017.

25./26. 5. 2017.

2. 6. 2017.

9. 6. 2017.

Raspored:
9:15 – Josipa Budim

10:15 – Robert Sivrić

11:00 – Linda Primožić

12:00 - Ispit
13:00  - Dani otvorenih vrata

14:00 – Bruno Vuger

15:00 – Ante Kljajo

Glazbena kultura Opširnije...


Raspored violina - glavni predmet

Srijeda, 22 Veljača 2017 11:24

KLASA VIOLINE

dr.art. Goran Končar, red.prof.
Violina
24. 2. 2017. od 10:00 – 15:00 sati – uč. 027
5. 4. 2017. u 12:00h – produkcija violine – uč. 027
7. 4. 2017. u 12:00h – Dani otvorenih vrata – violina u 12:00 sati – uč. 027

Irena Vučić, asist.

SRIJEDA

Violina – uč. 025b

18:00 – Margareta Karužić

19:00 – Josipa Ćoruša

SUBOTA

Violina – uč. 025b

08:00 – Margareta Karužić

09:00 – Josipa Ćoruša 

Glazbena kultura Opširnije...


Raspored klavir - glavni predmet

Srijeda, 22 Veljača 2017 11:23

KLASA KLAVIRA

mr.art. Dragan Opančić, doc.
Klavir glavni predmet, uč. 027
6. / 20. 3. 2017.
27. 3. 2017. u 12:00 sati – Dani otvorenih vrata – radionica
3. 4. 2017.
8. / 22. 5. 2017.
5. / 19. 6. 2017.
Ponedjeljak
Raspored:
11:00 – 12:30 – Brigita Šilić
12:30 – 14:00 – Marko Palameta
15:00 – 16:30 – Gabrijela Iličić
16:30 – 18:00 – Matea Miličević
18:00 – 19:30 – Ante Mandarić

mr.art. Jadranka Garin Borović, doc.
Klavir glavni predmet, uč. 027

Utorak

21. / 28. 3. 2017.
11. / 25. 4. 2017.
11. 4. 2017. u 12:00 – Dani otvorenih vrata – radionica
9. / 23. 5. 2017.
6. /20. 6. 2017.

Raspored:
11:30 – Anamarija Milićević
13:00 – Ivana Bekavac
14:30 – Amila Fusko
16:00 – 17:30 – Petra Juric
17:30 – 19:00 – Dina Nobilo

Glazbena kultura Opširnije...


Raspored gostujućih profesora

Srijeda, 22 Veljača 2017 11:22

RASPORED  GOSTUJUĆIH  NASTAVNIKA

dr.sc. Mirjana Siriščević, red.prof.
3. / 4. 3. 2017.
31. 3. / 1. 4. 2017.

21. / 22. 4. 2017.
12. / 13. 5. 2017.

2. / 3. 6. 2017.
Petak – uč. 026
14:00 – Harmonija 2 (4. god.)
15:30 – Barokna polifonija 2 (4. god.)
17:00 – Glazbeni stilovi i oblici 20. stoljeća (3. i 4. god.)
Subota – uč. 026
09:30 – Analiza glazbe 20. stoljeća 2 (5. god.)

dr.sc. Ivana Tomić Ferić, izv.prof.
10. / 11. 3. 2017.
7. / 8. 4. 2017.
21. / 22. 4. 2017.
12. / 13. 5. 2017.
2. / 3. 6. 2017.

Petak
14:00 – 16:00 – Estetika glazbe 2
16:00 – 18:00 – Povijest glazbe 2

18:00 – 19:30 – Uvod u muzikologiju 2
Subota
09:00-12:00 – Povijest glazbe 4

Kosovka Čudina, v.pred.
3. / 4. 3. 2017.
31. 3. / 1. 04. 2017.
12. / 13. 5. 2017.
26. / 27. 5. 2017. 


14:00 – Osnove tehnike klavira 2 (3. god.)
16:00 – Upoznavanje klavirske literature 2 (3. god.)
Subota
09:30 – Metodika i seminar iz metodike klavira 2 (4. god.)
10:45 – Metodička praksa klavira 2 (5. god.)

dr.sc. Vedrana Milin Ćurin, doc.
10. / 11. 3. 2017.
10. 3. 2017. u 15:00 sati – Dani otvorenih vrata – radionica
31. 3. / 1. 4. 2017.
21. / 22. 4. 2017.
12. / 13. 5. 2017.

2. / 3. 6. 2017.
Petak
11:30 – Solfeggio 2 (4. god.)
13:00 – Solfeggio 8 (1. god.)
16:30 – Metodička praksa 2 (5. god.)
Subota
09:00 – Metodika glazbene nastave 2 (4. god.)
10:30 – Glazbena pedagogija 2 (3. god.)

Blaženko Juračić, doc.

9./10. 3. 2017.

23./24. 3. 2017.

6./7. 4. 2017.

20./21. 4. 2017.

4./5. 5. 2017.

18./19. 5. 2017.

Četvrtak

13:00 – 15:00 – Osnove kompozicije 2 (5. god. glazbene teorije), uč. 028

15:00 – 17:00 – Instrumentacija 2 (I4. god. glazbene teorije), uč. 028

17:00 - 19:00 – Priređivanje za ansamble 2 (4. god. glazbene kulture), uč. 028

Petak

08:00 – 09:30 – Priređivanje za ansamble 2, uč. 028
09:30 – 11:00 – Instrumentacija 2, uč. 028
11:00 – 12:30 – Osnove kompozicije 2, uč. 028

Domeniko Briški, doc.

Studij opernih uloga 4 i 6 – uč. 025

19. – 21. 3. 2017.

23. – 25. 4. 2017.

21. – 23. 5. 2017.

11. – 13. 6. 2017.

25. – 27. 6. 2017.

Raspored po dogovoru s profesorom: 10:00 – 18:30

Igor Tatarević, str. sur.
Utorak – uč. 028 ili 027
28. 2. 2017.
Raspored:
08:00 – 09:30 – Sviranje partitura 1 (3. god.)
09:30 – 11:00 – Dirigiranje 1 (1. god.
11:00 – 13:00 – PAUZA
13:00 – 14:30 – Dirigiranje 1 (1. god.)
14:30 – 16:00 – Sviranje partitura 3 (4. god.)
16:00 – 17:30 – Dirigiranje 3 (2. god.)
17:30 – 19:00 – Dirigiranje 3 (2. god.)

 

Ivan Leo Lemo, str.sur.

- 30.3. - 10-14 h - operna gluma 6

            - 14 - 18 - operna gluma 4

- 17.4. - 10-14 h - operna gluma 6

            - 14 - 18 - operna gluma 4

-31.5. - 10-14 h - operna gluma 6

            - 14 - 18 - operna gluma 4

- 29.6. - 10-14 h - operna gluma 6

            - 14 - 18 - operna gluma 4

Glazbena kultura Opširnije...