Glazbena kultura

Novo predavanja

Petak, 21 Travanj 2017 11:48

Predavanja kod Igora Tatarevića, str.sur. održati će se u utorak 25.4. prema uobičajenom rasporedu.

Glazbena kultura Opširnije...


Nadoknada Solfeggio

Srijeda, 19 Travanj 2017 12:50

Nadoknada predavanja iz Solfeggia održati će se u četvrtak 20. travnja po sljedećem rasporedu:

16:00 - 17:00 - Solfeggio 6

17:00 - 18:30 - Solfeggio 4

Glazbena kultura Opširnije...


Novo odgoda Solfeggio

Ponedjeljak, 17 Travanj 2017 14:20

Predavanja iz Solfeggia koja su se trebala odrzati u utorak 18. travnja kod prof. Marije Polic odgadjaju se.

Glazbena kultura Opširnije...


Novo-raspored

Ponedjeljak, 17 Travanj 2017 13:24
Od 18. do 22. 4.
Domeniko Briški, doc. – raspored po dogovoru s prof. – uč. 025b
Petak, 21. 4.

11:30 – 13:00 - Solfeggio 8 (4. god.) – uč. 026
13:00 – 14:30 - Solfeggio 2 (1. god.) – uč. 026
16:30 – 18:00 - Metodička praksa 2 (5. god.) – uč. 026
14:00 – 15:30 – Uvod u muzikologiju 2  (3.godina) – uč. 108
15:30 – 17:00 – Povijest glazbe 2 (2.godina i 3. god.)
 – uč. 108
17:00 – 18:30 – Estetika glazbe 2 (5. godina) – uč. 108
14:00 – 15:30 -Harmonija 2 (4. god.) – uč. 028
15:30 – 17:00 - Barokna polifonija 2 (4. god.) – uč. 028
17:00 – 18:30 - Glazbeni stilovi i oblici 20. stoljeća (3. i 4. god.) – uč. 028
mr.art. Đani Šehu, doc.
Raspored po dogovoru s prof. - uč. 021

Subota, 22. 4.
09:00 – Metodika glazbene nastave 2 (4. god.) – uč. 026
09:00 – Glazbena pedagogija 2 (3. god.) – uč. 026
10:30 – Povijest glazbe 4 (4. i 3. god.) – uč. 108
09:30 – Analiza glazbe 20. stoljeća 2 (5. god.) – uč. 028
Kosovka Čudina, v.pred.
Petak
14:00 – Osnove tehnike klavira 2 (3. god.)  - uč.027
16:00 – Upoznavanje klavirske literature 2 (3. god.)
Subota
09:30 – Metodika i seminar iz metodike klavira 2 (4. god.)
10:45 – Metodička praksa klavira 2 (5. god.)

Glazbena kultura Opširnije...