Predškolski odgoj

Predškolski odgoj

PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Sveučilišni prvostupnik predškolskog odgoja na temelju stečenih kompetencija je profesionalno educiran za samostalno, stručno i odgovorno obavljanje poslova i zadataka njege, brige za zdravlje te odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi u različitim programima. Nakon završenog preddiplomskog Studija predškolskog odgoja studenti stječu pravo zapošljavanja u odgojno-obrazovnim ustanovama predškolskog odgoja za odgojni rad s djecom od rođenja do polaska u školu.
DIPLOMSKI STUDIJ
Nakon završenog diplomskog Studija predškolskog odgoja studenti su osposobljeni za rad u predškolskim programima u predškolskim institucijama na kvalitativno višoj razini, istraživačkim projektima, u programima pripreme za školu u različitim kraćim odgojno-obrazovnim predškolskim programima te programima izobrazbe roditelja. Potpunija opća i specifična kompetencija magistra/magistre predškolskog odgoja osposobljava i za obavljanje mentorstva u dječjim vrtićima, vježbaonicama za studente i sudjelovanje u realizaciji programa i projekata stručno-pedagoških službi predškolske institucije (praćenje ostvarenja programa, programi cjeloživotnoga usavršavanja odgojitelja, komunikacija predškolske institucije s javnošću, obrazovanje roditelja, sudjelovanje u istraživačkim projektima i sl.). Stečena kvalifikacija omogućava nositelju organizirati, voditi i realizirati projekte u suradnji sa stručnjacima iz predškolske ustanove, ali i znanstvenicima u visokom obrazovanju, javnom sektoru, državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave čiji djelokrug rada obuhvaća skrb o djeci predškolske dobi.

Nastavnici

Branko Rafajac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


brafajac@ffri.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osnove metodologije pedagoških istraživanja
Osnove pedagogijske metodologije
Osnove pedagogijske statistike
Pedagogijska metodologija
Pedagogijska statistika

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dražan Milas,

Profil nastavnika

Zvanje

Bez zvanja
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


drazan.milas@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Glazbena kultura
Glazbena kultura s praktikumom
Instrumentalni praktikum
Metodika glazbene kulture
Metodika glazbene kulture 1
Metodika glazbene kulture 2
Metodika glazbene kulture 3
Metodika nastave glazbene kulture 1
Metodika nastave glazbene kulture 2
Metodika nastave glazbene kulture 3
Notno pismo
Priređivanje  za ansamble 4
Priređivanje za ansamble 1
Priređivanje za ansamble 2
Priređivanje za ansamble 3
Upoznavanje instrumenata  1
Upoznavanje instrumenata 1
Upoznavanje instrumenata 2
Vokalni praktikum
Vokalno - instrumentalni praktikum
Vokalno instrumentalni praktikum 2
Vokalno-instrumentalni praktikum
Zborsko pjevanje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Iko Skoko, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Komunikologija
Komunikologija
Osnove komunikologije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivica Musić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


ivica.music@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Akademsko pisanje
Etika
Etika okoliša
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija religije *
Logika
Metodologija istraživanja u obrazovanju
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Metodologija znanstvenog rada 1
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Šetka-Ćilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1

Životopis

0

Interesi

  • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Lidija Pehar, ddr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Dupli doktorat
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


lidija.pehar@ff.unsa.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Književnost za mladež
Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Osnove predškolske pedagogije
Osnove specijalne pedagogije
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Pedagogija djece sa potrebnim potrebama
Pedagogija ranog djetinjstva
Pedagoška psihologija
Pedagoška psihologija 1
Pedagoška psihologija 2
Predškolska pedagogija 1
Predškolska pedagogija 2
Psihologija dječjeg crteža *
Psihologija odgoja i obrazovanja
Savjetodavni i terapeutski rad s djecom
Savjetodavni i terapeutski rad s djecom
Specijalna pedagogija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ljiljanka Kvesić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


ljkvesic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Matematika
Matematika 1
Matematika 2
Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike 3
Statistika u turizmu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Maja Ljubetić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


ljubetic@ffst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Obiteljska pedagogija
Osnove obiteljske pedagogije
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova
Partnerstvo obitelji i vrtića

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marija Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
marija.musa@ffmo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Dječja književnost
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik 1
Hrvatski jezik 2
Jezična kultura
Kultura izražavanja

Životopis

0

Interesi

  • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Marinko Jurilj, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Predavač
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Pravo u svakodnevici
Sportsko pravo

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mario Vasilj, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


mario_vasilj@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička praksa
Didaktika
Didaktika
Metodička praksa
Metodička praksa 1
Metodička praksa 2
Metodika nastave prirode i  društva 3
Metodika nastave prirode i društva 1
Metodika nastave prirode i društva 2
Metodika upoznavanja okoline
Praktikum i školska praksa

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mate Živković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Viši predavač
Djelatnik

Osobni podaci


matez1814@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodička praksa iz bologije
Metodička praksa nastave biologije
Metodika nastave biologije
Praktikum iz metodike nastave biologije
Prirodoslovlje
Zaštita okoliša
Zaštita prirode
Zaštita prirode *

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Miljenko Lugonja, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


miljenko.lugonja@fpmoz.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Anatomija čovjeka
Čovjek i zdravlje
Čovjek i zdravlje
Čovjek i zdravlje *
Kineziološka fiziologija
Osnove defektologije
Sportska medicina
Zaštita zdravlja i njega predškolske djece
Zaštita zdravlja i njega predškolskoga djeteta
Zaštita zdravlja i njegapredškolske djece
Zdravstvena ekologija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mira Klarin, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


mklarin@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Interkulturalni kurikulum *
Kineziološka psihologija
Razvojna psihologija 1
Razvojna psihologija 2
Zaštita prirode *

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mladen Kvesić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 1
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 1
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Povijest sporta
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Tjelesna kultura

Životopis

0

Interesi

  • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Ružica Zeljko-Zubac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Njemački jezik
Njemački jezik 1
Njemački jezik 2
Njemački jezik 3
Njemački jezik 4
Njemački jezik 5
Njemački jezik 6

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Serafin Hrkać, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


shrkac@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Etika
Filozofija religije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Šimun Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


simun.musa@ffmo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktika
Dječja književnost
Dječja književnost 2
Etika
Filmska, radio i tv kultura
Književnost za mladež
Pregled novije hrvatske književnosti
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u književnost

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Slavica Juka, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Filozofija odgoja
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija odgoja i obrazovanja 1
Kineziološka sociologija
Pedagoška psihologija 1
Psihologija odgoja i obrazovanja 1
Suvremena kultura odgoj i etika
Suvremena kultura, odgoj i etika
Suvremena kultura, odgoj i etika *
Suvremena kultura,odgoj i etika

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Sonja Kovačević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


sonja@ffst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Nastavni modeli
Nastavni modeli *
Osnove pedagogije
Pedagogija
Pedagoška komunikacija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tihomir Zovko, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Predavač
Djelatnik

Osobni podaci


tihomir.zovko@hotmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Kultura i turizam
Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi
Likovna umjetnost na tlu Hrvatske i BiH od prapovijesti do kraja XX. Stoljeća
Likovna umjetnost na tlu Hrvatske i BiH od prapovijesti do kraja XX. stoljeća *
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapoviprapovijesti do kraja xx. stoljeća
Povijest
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20.stoljeću *
Povijest umjetnosti
Svjetska književnost*

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tonćo Marušić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


tonco.marusic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s prakosm
Metodičko informatički seminar sa praksom
Osnove informatike
Poznavanje računala
Primjena računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vesna Sušac, mr. art.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Predavač
Djelatnik

Osobni podaci


vesnasusac@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Dječje likovno stvaralaštvo
Likovna kultura
Likovna kultura s metodikom
Metodika likovne kulture 2
Metodika likovne kulture 3
Metodika likovnoga odgoja
Metodika nastave likovne kulture 1
Metodika nastave likovne kulture 2
Metodika nastave likovne kulture 3
Metodike nastave likovne kulture 2
Metodike nastave likovne kulture 3
Pregled novije hrvatske književnosti
Psihologija dječjeg crteža *
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi
Suvremena kultura, odgoj i etika *
Uvod u povijest umjetnosti 1
Uvod u povijest umjetnosti 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Zrinka Knezović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


zrinka.knezovic@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Pedagogijska statistika
Statističke i grafičke metode u geografiji
Statistika
Statistika u turizmu
Uvod u znanstveno-istraživački rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Glazbena kultura s praktikumom Dražan Milas, doc. 30 15 0 0 4
Filozofija odgoja i obrazovanja dr. sc. Ivica Musić, doc. 30 30 0 0 5
Razvojna psihologija 1 dr. sc. Mira Klarin, izv. prof. 30 30 0 0 5
Osnove informatike dr. sc. Tonćo Marušić, doc. 30 30 0 0 5
Hrvatski jezik dr. sc. Marija Musa, doc. 45 30 0 0 5
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 0 0 1
Engleski jezik 1 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 30 0 0 5
Njemački jezik dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 30 30 0 0 5

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Filmska, radio i tv kultura dr. sc. Šimun Musa, red. prof. 30 15 0 0 4
Razvojna psihologija 2 dr. sc. Mira Klarin, izv. prof. 30 30 0 0 3
Dječja književnost dr. sc. Šimun Musa, red. prof. 30 15 0 0 5
Vokalno - instrumentalni praktikum Dražan Milas, doc. 15 15 0 0 4
Osnove pedagogije dr. sc. Sonja Kovačević, doc. 30 15 15 0 4
Predškolska pedagogija 1 ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 30 0 0 5
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 0 0 1
Uvod u književnost dr. sc. Šimun Musa, red. prof. 30 0 0 0 2
Zborsko pjevanje Dražan Milas, doc. 15 15 0 0 3

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Likovna kultura s metodikom mr. art. Vesna Sušac, pred. 30 15 15 0 3
Tjelesna i zdravstvena kultura dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 0 0 0
Koncepcije i pristupi u predškolskom odgoju dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 15 15 15 0 4
Predškolska pedagogija 2 ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 30 0 0 5
Pedagoška psihologija ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 15 0 0 4
Metodika glazbene kulture 1 Dražan Milas, doc. 30 0 0 0 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 1 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 30 0 0 0 3
Etika dr. sc. Serafin Hrkać, red. prof. 30 0 30 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodika predškolskoga odgoja 1 dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 15 15 0 0 3
Metodika glazbene kulture 2 Dražan Milas, doc. 0 30 0 0 3
Tjelesna i zdravstvena kultura dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 0 0 0
Pedagogija djece s posebnim potrebama ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 30 0 0 4
Metodika likovne kulture 2 mr. art. Vesna Sušac, pred. 0 30 0 0 3
Zaštita zdravlja i njega predškolskoga djeteta dr. sc. Miljenko Lugonja, doc. 45 15 0 0 5
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 2 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 0 0 3
Čovjek i zdravlje dr. sc. Miljenko Lugonja, doc. 30 0 0 0 2
Zaštita okoliša dr. sc. Mate Živković, v. pred. 15 15 0 0 2

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Obiteljska pedagogija dr. sc. Maja Ljubetić, izv. prof. 30 0 30 0 4
Metodika likovne kulture 3 mr. art. Vesna Sušac, pred. 0 45 15 0 5
Metodika glazbene kulture 3 Dražan Milas, doc. 0 45 15 0 5
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 30 0 5
Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi dr. sc. Tihomir Zovko, pred. 15 15 0 0 3
Metodika predškolskog odgoja 2 dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 0 15 30 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodika predškolskoga odgoja 3 dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 0 45 15 0 5
Osnove metodologije pedagoških istraživanja dr. sc. Branko Rafajac, red. prof. 30 0 30 0 4
Računalo u učenju i poučavanju dr. sc. Tonćo Marušić, doc. 15 45 0 0 4
Povijest dr. sc. Tihomir Zovko, pred. 30 0 30 0 5
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi mr. art. Vesna Sušac, pred. 0 15 15 0 2
Suvremena kultura, odgoj i etika dr. sc. Slavica Juka, red. prof. 15 15 0 0 2

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada dr. sc. Ivica Musić, doc. 30 15 0 0 5
Integrirani predškolski kurikulum dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 45 15 0 0 5
Pedagogijska statistika dr. sc. Zrinka Knezović, doc. 15 30 0 0 4
Osnove defektologije dr. sc. Miljenko Lugonja, doc. 30 15 0 0 5
Komunikologija dr. sc. Iko Skoko, izv. prof. 30 30 0 0 5
Filozofija religije dr. sc. Serafin Hrkać, red. prof. 30 15 0 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Razvoj dječjih socijalnih kompetencija dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 30 15 0 0 5
Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 30 15 15 0 5
Partnerstvo obitelji i vrtića dr. sc. Maja Ljubetić, izv. prof. 30 15 0 0 4
Pravo u svakodnevici mr.sc. Marinko Jurilj, pred. 15 15 0 0 3

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS