Predškolski odgoj

Predškolski odgoj

PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Sveučilišni prvostupnik predškolskog odgoja na temelju stečenih kompetencija je profesionalno educiran za samostalno, stručno i odgovorno obavljanje poslova i zadataka njege, brige za zdravlje te odgoja i obrazovanja djece rane i predškolske dobi u različitim programima. Nakon završenog preddiplomskog Studija predškolskog odgoja studenti stječu pravo zapošljavanja u odgojno-obrazovnim ustanovama predškolskog odgoja za odgojni rad s djecom od rođenja do polaska u školu.
DIPLOMSKI STUDIJ
Nakon završenog diplomskog Studija predškolskog odgoja studenti su osposobljeni za rad u predškolskim programima u predškolskim institucijama na kvalitativno višoj razini, istraživačkim projektima, u programima pripreme za školu u različitim kraćim odgojno-obrazovnim predškolskim programima te programima izobrazbe roditelja. Potpunija opća i specifična kompetencija magistra/magistre predškolskog odgoja osposobljava i za obavljanje mentorstva u dječjim vrtićima, vježbaonicama za studente i sudjelovanje u realizaciji programa i projekata stručno-pedagoških službi predškolske institucije (praćenje ostvarenja programa, programi cjeloživotnoga usavršavanja odgojitelja, komunikacija predškolske institucije s javnošću, obrazovanje roditelja, sudjelovanje u istraživačkim projektima i sl.). Stečena kvalifikacija omogućava nositelju organizirati, voditi i realizirati projekte u suradnji sa stručnjacima iz predškolske ustanove, ali i znanstvenicima u visokom obrazovanju, javnom sektoru, državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i regionalne samouprave čiji djelokrug rada obuhvaća skrb o djeci predškolske dobi.

Nastavnici

Anita Čuljak,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Psihologija djetinjstva
Psihologija nastave
Razvojna psihologija 1
Uvod u razvojnu psihologiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Antea Čilić,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

ured br. 218, prvi kat

Kolegiji

Didaktička teorija
Osnove metodologije pedagogijskih istraživanja

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Arta Dodaj, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


artadodaj@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Psihologija djetinjstva
Psihologija nastave
Razvojna psihologija 1
Uvod u razvojnu psihologiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Branko Rafajac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


brafajac@ffri.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osnove metodologije pedagogijskih istraživanja

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Denis Lasić,

Profil nastavnika

Zvanje


Mlađi asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Matematika 1
Matematika 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dražan Milas,

Profil nastavnika

Zvanje

Bez zvanja
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


drazan.milas@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Glazbena kultura
Glazbena kultura s praktikumom
Metodika glazbene kulture 3
Metodika nastave glazbene kulture 1
Metodika nastave glazbene kulture 2
Metodika nastave glazbene kulture 3
Notno pismo
Poznavanje instrumenata  1
Poznavanje instrumenata 1
Poznavanje instrumenata 2
Upoznavanje instrumenata  1
Upoznavanje instrumenata 2
Vokalni praktikum
Vokalno - instrumentalni praktikum
Vokalno-instrumentalni praktikum
Zborsko pjevanje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Edita Vučić,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapoviprapovijesti do kraja xx. stoljeća
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću
Povijest umjetnosti

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Iko Skoko, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Komunikologija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivana Čerkez Zovko, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Atletika 1 - TM
Atletika 2 - TM
Kineziterapija
Povijest sporta
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Ivica Musić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


ivica.music@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Akademsko pisanje
Akademsko pismo
Etika
Etika okoliša
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija religije *
Logika
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Metodologija znanstveno istraživačkoga rada
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada
Uvod u znanstveno - istraživački rad
Uvod u znanstveno-istraživački rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Šetka-Ćilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Katarina Pinjuh,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Obiteljska pedagogija
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Predškolska pedagogija 1
Specijalna pedagogija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Lidija Pehar, ddr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Dupli doktorat
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


lidija.pehar@ff.unsa.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Književnost za mladež
Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Osnove predškolske pedagogije
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Pedagogija ranog djetinjstva
Pedagoška psihologija
Predškolska pedagogija 1
Predškolska pedagogija 2
Psihologija dječjeg crteža *
Psihologija djetinjstva
Specijalna pedagogija
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije
Uvod u razvojnu psihologiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ljiljanka Kvesić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


ljkvesic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Matematika
Matematika 1
Matematika 2
Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike 3
Optimizacija
Statistika u turizmu

Životopis

Ljiljanka Kvesić rođena u Donjim Mamićima, općina Grude. Osnovnu školu završaila u Ledincu i Grudama. Matematičku gimnaziju završila 1990. godine u Grudama sa prosjekom ocjena 5.0. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja upisuje u Splitu (akademska 1990./91.), smjer: prof. matematike i fizike. Paralelno na Pedagoškom fakultetu u Mostaru na odsjeku matematike i fizike stekla stručnu spremu šestog (VI/1) stupnja i stručni naziv nastavnik matematike i fizike. Kao apsolvent prelazi na Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru i diplomira u siječnju 1999. godine, profesor matematike i fizike. Poslijediplomski studij upisuje 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Magistrirala 10. listopada 2006. godine, na temu „Matematički pristup neživotnom osiguranju". Doktorski studij upisuje 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na temu „Modeli kreditnih rizika za predviđanje statusa neispunjavanja obveza“, koja je prihvaćena u ožujku 2007. godine, pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Nataše Šarlije. Doktorsku disertaciju obranila dana 07. siječnja 2011. godine. Od 1995. godine uposlena u Srednjoj strukovnoj školi u Širokom Brijegu, kao profesor matematike, gdje radi do 30. rujna 2007. godine. Od 1. listopada 2007. godine uposlena na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Kao vanjski suradnik od 2007. godine radi na Agronomskom i prehrambeno–tehnološkom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na kolegijima Matematika I, Matematika II, Primijenjena matematika, a od 2011. godine i na Fakultetu zdravstvenih studija na kolegiju Osnove matematike. 14. srpnja 2011. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docent na kolegije „ Statistika“ i „Optimizacija“. 4. listopada 2016. godine izabrana u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesore, područje prirodne znanosti, polje matematika, grana primijenjena matematika i matematičko modeliranje, kolegiji „ Statistika“ i „Optimizacija“. Dobitnica posebnog priznanja o završnom obrazovanju „Ognjen Prica“ u znak priznanja za postignut odličan uspjeh iz svih predmeta i primjereno vladanje tijekom obrazovanja. Dobitnica prve nagrade 2007. godine za objavljen znanstveni rad „Metode u kvantifikaciji rizika“ na Prvoj internacionalnoj konferenciji u Zadru. 2016. godine dobitnica priznanja za nastavno- stručni rad, nastavni rad i za osobit doprinos promociji Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru. Recenzent udžbenika i radnih bilježnica za matematiku za devetogodišnje osnovno obrazovanje na hrvatskom jeziku. Autorica udžbenika „ Matematika“ za prirodoslovne i tehnološke fakultete. Članica je Udruge matematičara " Ruđer Bošković" Mostar. Od 2012. godine obavlja dužnost pročelnice Studija razredne nastave. Od 2012. godine obavlja funkciju stručnog savjetnika iz predmeta Matematika za Osnovne i Srednje škole. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova.

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Maja Ljubetić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


ljubetic@ffst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Partnerstvo obitelji i vrtića

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marija Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
marija.musa@ffmo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik 1
Hrvatski jezik 2
Jezična kultura
Kultura izražavanja

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Marina Kljajo-Radić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Uvod u književnost

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Marinko Jurilj, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Predavač
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Pravo u svakodnevici
Sportsko pravo
Sportsko pravo

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mario Vasilj, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


mario_vasilj@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Metodička praksa
Metodička praksa 1
Metodička praksa 2
Metodika nastave prirode i  društva 3
Metodika nastave prirode i društva 1
Metodika nastave prirode i društva 2
Metodika predškolskog odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 2
Metodika predškolskoga odgoja 3
Metodika upoznavanja okoline
Osnove pedagogije
Praktikum i školska praksa
Stručna pedagoška praksa
Stručno pedagoška izobrazba 2
Stručno pedagoška izobrazba 3

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marko Tokić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i kultura izražavanja
Medijska kultura
Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskog jezika 1
Metodika nastave hrvatskog jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 1
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3
Scenska kultura
Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu
Usmena književnost
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u znanost o književnosti

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Martina Matić, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Mlađi asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Dječja književnost 2
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik 1
Hrvatski jezik 2
Jezična kultura
Književnost za mladež
Kultura izražavanja

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Milea Ajduk-Kurtović,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Miljenko Lugonja, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


miljenko.lugonja@fpmoz.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Čovjek i zdravlje
Osnove defektologije
Zaštita zdravlja i njega predškolske djece

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mladen Kvesić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika 1
Kineziološka metodika 2
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u osnovnoj i srednjoj ško
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj n
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
TZK kod djece s posebnim potrebama

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Neven Hrvatić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

++385 1 4092 168
nhrvatic@ffzg.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Metodika rada školskog pedagoga
Pedagogija slobodnog vremena
Pedagoška resocijalizacija
Pedagoška resocijalizacija
Socijalna pedagogija

Životopis

Neven Hrvatić rođen je 8. svibnja 1960. u Pitomači. Diplomirao je pedagogiju 1983. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 1997. godine s temom Odgoj i izobrazba Roma u Hrvatskoj. Od 1992. godine djelatnik je Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju: asistent, viši asistent (1999.), docent (2001.), izvanredni profesor (2006.), redoviti profesor (2010.) i redoviti profesor u trajnom zvanju (2016.), gdje u akademskoj godini 2016.-2017. izvodi nastavu iz kolegija: Osnove pedagogije, Domski odgoj, Osnove specijalne pedagogije, Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama, Pedagoška resocijalizacija i Interkulturalni kurikulum, a nositelj je kolegija Seksualna pedagogija. Voditelj je znanstvenih projekata: Romi u Hrvatskoj, Društveni i razvojni položaj Roma u Hrvatskoj, te 2007. - 2014. Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima (MZOS) 2011. - 2012. Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija (MZOS) 2013. - 2014. Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2013. - 2014. Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora (MZOS) 2014. Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2015. Obrazovanje na manjinskim jezicima i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2016. Obrazovanje na manjinskim jezicima, interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) Voditelj je projekta prve „Ljetne škole djece Roma u Hrvatskoj“ 1994. godine i „Romske odgojne zajednice“ 1995.-1997./2009.-2016. godina. Gostujući je profesor na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2008. godine, na kolegijima: Domska pedagogija, Metodika rada školskog pedagoga, Socijalna pedagogija, Pedagoška resocijalizacija i doktorskom studiju: Pedagoška resocijalizacija, Interkulturalna pedagogija. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (odjel geografije i biologije) predaje kolegij: Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama. Na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, specijalistički/diplomski studij menadžmenta - predaje kolegij: Interkulturalna komunikacija. Na doktorskom studiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu nositelj je kolegija: Interkulturalni kurikulum. Mentor je više od 200 diplomskih, 11 magistarskih i 7 doktorskih radova, sudjelovao je na više od 50 znanstvenih skupova i objavio više od 80 znanstvenih i stručnih radova. Autor je scenskog prikaza: Cvijeće snova - slike iz života i djela hrvatskog pjesnika Petra Preradovića (premijera: Pitomača 1978. godina, drugo izdanje 2006. godina). Predsjednik je Hrvatskog pedagogijskog društva u periodu 2009.-2012. Član je Odbora za pastoral Roma - Hrvatske biskupske konferencije od 1994. godine do danas. Dobitnik je: Godišnje nagrade Fonda Boža Tvrtković iz Bjelovara - 1991. godina Državne nagrade Ivan Filipović za visoko školstvo - 2007. godina Državne nagrade za znanost (u području društvenih znanosti) - 2010. godina Zahvalnice za uspješnu suradnju, zalaganje i osobit doprinos svestranom razvoju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - 2012. godina Srebrne plakete - Grb općine Pitomača za trajni doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka znanosti i obrazovanja te promidžbu Općine Pitomača - 2012. godina Zahvalnice za osobiti doprinos i podršku razvoju Studija pedagogije, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - 2015. godina

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nikola Koceić-Bilan, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


koceic@pmfst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Elementarna teorija brojeva
Konstruktivne metode u geometriji
Logika
Osnove matematičke analize
Teorija skupova
Uvod u topologiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Rozana Petani, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


rpetani@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Obiteljska pedagogija
Partnerstvo obitelji i odgojno obrazovnih ustanova
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova
Pedagoško savjetovanje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ružica Zeljko-Zubac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Njemački jezik
Njemački jezik 1
Njemački jezik 2
Njemački jezik 3
Njemački jezik 4
Njemački jezik 5
Njemački jezik 6
Njemački jezik u struci 1
Njemački jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Serafin Hrkać, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


shrkac@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Filozofija religije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Šimun Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


simun.musa@ffmo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Dječja književnost
Dječja književnost 1
Dječja književnost 2
Filmska radio i tv kultura
Filmska, radio i tv kultura
Književnost za mladež
Pregled novije hrvatske književnosti
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u književnost

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Slaven Pehar, dipl. ing.

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani inžinjer
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


slaven.pehar@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Informatika
Osnove informatike
Računalo u učenju i poučavanju
Uvod u umjetnu inteligenciju
Uvod u umjetnu iteligenciju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Slavica Juka, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Filozofija odgoja
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija odgoja i obrazovanja 1
Kineziološka sociologija
Suvremena kultura, odgoj i etika
Suvremena kultura, odgoj i etika *

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Sonja Jurić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


sonjajuric@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tihomir Zovko, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Predavač
Djelatnik

Osobni podaci


tihomir.zovko@hotmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi
Likovna umjetnost na tlu Hrvatske i BiH od prapovijesti do kraja XX. Stoljeća
Likovna umjetnost na tlu Hrvatske i BiH od prapovijesti do kraja XX. stoljeća *
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapoviprapovijesti do kraja xx. stoljeća
Povijest
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20.stoljeću *
Povijest umjetnosti
Svjetska književnost*

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tonćo Marušić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

036 355476
tonco.marusic@gmail.com

Konzultacije

Ponedjeljak u 13.00

Ured

Zgrada FPMOZ-a ured106

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s praksom
Metodičko informatički seminar sa praksom
Metodologija istraživanja u obrazovanju
Osnove informatike
Poznavanje računala
Poznavanje računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci

Životopis

Rođen 5. travnja 1963. god. u Š. Brijegu. 1969-1977. – Osnovna škola Ivo Lola Ribar Široki Brijeg. 1977.- 1981. Gimnazija Ivan Goran Kovačić Široki Brijeg. 1981.-1987. Mašinski Fakultet Univerziteta Džemal Bijedić Mostar. 2002.-2006. Poslijediplomski studij Fakulteta informacijskih tehnologija u Mostaru. 2006.- Obranjen magistarski rad pod nazivom „Sistematizacija kriterija za vrednovanje dizajna korisničkog sučelja za interaktivno učenje“, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav (Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu). 2007.-2009. Izrada disertacije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru 2009.- Obranjena disertacija pod naslovom „Unaprjeđenje nastave informatike strategijom interaktivnog učenja u mrežnom okružju“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Dragice Radosav.

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

 • • „Analiza performansi algoritama nadziranog učenja u klasifikaciji dokumenata na temelju rukopisa“, Zbornik radova Fakulteta strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru, ISSN: 1986-5236, Mostar 2014., Časopis
 • • „Learning through computer network“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 19, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2007., str. 175 – 189., Časopis
 • „Verification Of  Knowledge Within Interactive Learning With Authoring Systems“, Mostariensia, Sveučilište u Mostaru, br. 26, ISSN 1023-8638, Mostar, 2007., str. 139 – 152., Časopis
 • „A strategy of interactive learning of informatics within a network environment“, Znanstveni časopis „Pedagogijska istraživanja”, ISSN 1334-7888, godina VII, broj 1, Zagreb, 2010., str. 129 – 140., Časopis
 • • „User interface of interactive systems“, Znanstveni glasnik – Časopis za prirodne i tehničke znanosti, br. 20, ISSN 1025-7977, Sveučilište u Mostaru, 2008., str. 121 – 130., Časopis
 • • „ICT COMPETENCIES OF STUDENTS, Proceeding of International Conference on Information Technology and Development of Education“, ITRO - a Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Science, Časopis
 • „Customer Satisfaction as a Significant Measure of Successful ERP Implementation“,  Journal of Information Technology and Applications - JITA – APEIRON, sv. 7, br. 1, Banja Luka, 2014., str. 31 – 40., Časopis
 • „THE MODELS OF USING COMPUTERS IN EDUCATION“ , XXIII Naučno-stručni skup INFOTEH, Vrnjačkabanja, 2008., , Konferencija
 • • „Aplication of ICT in education“, International scientific conference Digital tehnologies and new form of learning, ISBN 978-953-7395-35-3, Split, 2011., str. 249 – 254. , Konferencija
 • „IMPROVING THE TEACHING OF INFORMATICS IN B&H THROUGH LEARNING IN THE NETWORK ENVIRONMENT“, ITRO 2011 - International Conference Information technology and development of education, Proceedings ISBN 978-86-7672-134-4, Technical Faculty, Zrenjanin, 20, Konferencija
 • • „The Evalution Of User Interface To Interactive Learning“, Conference Technics/Technology Education in Serbia, zbornik radova, Čačak, 2006., str. 356 – 364. , Konferencija
 • „IDENTITY IN THE CYBERSPACE WITH SPECIAL EMPHASIS ON UNIVERSITY EDUCATION“, 34th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics, MIPRO 2011, Proceedings Vol. IV, ISBN 978-953-233-063-2, ISSN 184, Konferencija
 • „RECOMMENDER SYSTEM IN E-STUDENT WEB-BASED ADAPTIVE EDUCATIONAL HYPERMEDIA SYSTEM“, Proceedings of the 35th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO 2012, ISBN 978-1-4673-2577-6,, Konferencija
 • • „Interactive Educational Software for Preschool Children in Distance Learning“, TIO Conference / Technics and Informatics at Education / Proceedings, Čačak, 2008., str. 90 – 96., Konferencija
 • • „Informaciono-komunikacione tehnologije u osnovnoj školi u BiH“, 5. međunarodni simpozijum Tehnologija, informatika, obrazovanje za društvo učenja i znanja, Zbornik radova I dio, ISBN 978-86-7447-083-1, Novi Sad, lipanj, 2009., str. 219 – 229., Konferencija
 • „The  Models Of Design User Interface For Interactive Learning“, Međunarodni skup: Tehnologija, Informatika, Obrazovanje 4, Institut za pedagoška istraživanja u BG, Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike u NS, PMF u NS, 2007., st, Konferencija
 • „Utjecaj Interneta na realizaciju učenja na daljinu u redovnoj osnovnoj školi“, MIPRO 2009., 32. International Convention of information and communication technology, electronics and microelectronic, IEEE Proceedings, ISBN 978-953-233-042-7, Vol. IV,, Konferencija

Trpimir Grgić, mr. art.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Mlađi asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika likovne kulture 3
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vesna Sušac, mr. art.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Lektor
Djelatnik

Osobni podaci


vesnasusac@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Dječje likovno stvaralaštvo
Dječje likovno stvaralaštvo
Metodika likovne kulture 3
Metodika likovnoga odgoja
Metodika nastave likovne kulture 2
Metodika nastave likovne kulture 3
Metodike nastave likovne kulture 2
Metodike nastave likovne kulture 3
Pregled novije hrvatske književnosti
Psihologija dječjeg crteža *
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi
Suvremena kultura, odgoj i etika *
Uvod u povijest umjetnosti 1
Uvod u povijest umjetnosti 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Žermenka Lovrić,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Zrinka Knezović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
zrinka.knezovic@sve-mo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Biostatistika
Pedagogijska statistika
Statističke i grafičke metode u geografiji
Statistika
Statistika u turizmu
Uvod u statistiku
Uvod u znanstveno istraživački rad

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Hrvatski jezik dr. sc. Marija Musa, doc. 45 0 30 0 5
Osnove informatike dr. sc. Tonćo Marušić, izv. prof. 30 30 0 0 5
Uvod u razvojnu psihologiju dr. sc. Arta Dodaj, doc. 45 0 15 0 5
Filozofija odgoja i obrazovanja dr. sc. Ivica Musić, doc. 30 0 15 0 5
Glazbena kultura s praktikumom Dražan Milas, doc. 30 15 0 0 4
Engleski jezik dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 30 0 0 5
Njemački jezik dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 30 30 0 0 5
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 dr. sc. Ivana Čerkez Zovko, doc. 0 30 0 0 1

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Osnove pedagogije dr. sc. Mario Vasilj, red. prof. 30 15 15 0 5
Dječja književnost 1 dr. sc. Šimun Musa, red. prof. 30 0 30 0 5
Predškolska pedagogija 1 ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 30 0 0 5
Vokalno - instrumentalni praktikum Dražan Milas, doc. 15 15 0 0 3
Psihologija djetinjstva ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 0 30 0 5
Filmska, radio i tv kultura dr. sc. Šimun Musa, red. prof. 30 0 15 0 4
Uvod u književnost dr. sc. Marina Kljajo-Radić, doc. 30 0 0 0 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 dr. sc. Ivana Čerkez Zovko, doc. 0 30 0 0 1

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Predškolska pedagogija 2 ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 0 0 0 0 5

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodika hrvatskoga jezika 2 dr. sc. Marko Tokić, doc. 30 15 0 0 4
Metodika likovne kulture 3 mr. art. Vesna Sušac, lektor 15 30 15 0 5
Metodika glazbene kulture 3 Dražan Milas, doc. 0 45 15 0 5
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 30 0 5
Metodika predškolskog odgoja 2 dr. sc. Mario Vasilj, red. prof. 0 15 30 0 4
Obiteljska pedagogija dr. sc. Rozana Petani, doc. 30 15 15 0 4
Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi dr. sc. Tihomir Zovko, pred. 15 15 15 0 3
Dječje likovno stvaralaštvo mr. art. Vesna Sušac, lektor 15 15 15 0 3

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodika hrvatskoga jezika 3 dr. sc. Marko Tokić, doc. 15 45 0 0 5
Metodika predškolskoga odgoja 3 dr. sc. Mario Vasilj, red. prof. 15 30 15 0 5
Osnove metodologije pedagogijskih istraživanja dr. sc. Branko Rafajac, red. prof. 30 30 0 0 5
Računalo u učenju i poučavanju dr. sc. Tonćo Marušić, izv. prof. 15 30 15 0 5
Stručno pedagoška izobrazba 2 dr. sc. Mario Vasilj, red. prof. 0 30 0 0 3
Logika dr. sc. Nikola Koceić-Bilan, doc. 15 15 0 0 4
Slikanje u radu s djecom predškolske dobi mr. art. Vesna Sušac, lektor 0 30 15 0 3
Suvremena kultura, odgoj i etika dr. sc. Slavica Juka, red. prof. 15 15 0 0 3

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada dr. sc. Ivica Musić, doc. 30 15 0 0 5
Integrirani predškolski kurikulum dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 45 15 0 0 5
Pedagogijska statistika dr. sc. Zrinka Knezović, izv. prof. 15 30 0 0 4
Osnove defektologije dr. sc. Miljenko Lugonja, doc. 30 15 0 0 5
Komunikologija dr. sc. Iko Skoko, izv. prof. 30 30 0 0 5
Filozofija religije dr. sc. Serafin Hrkać, red. prof. 30 15 0 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Razvoj dječjih socijalnih kompetencija dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 30 15 0 0 5
Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 30 15 15 0 5
Partnerstvo obitelji i vrtića dr. sc. Maja Ljubetić, izv. prof. 30 15 0 0 4
Pravo u svakodnevici mr.sc. Marinko Jurilj, pred. 15 15 0 0 3

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS