Razredna nastava

Rezultati ispit iz kolegija Likovna umjetnost na tlu BiH i Hrvatske

Četvrtak, 23 Veljača 2017 17:02

Likovnu umjetnost na tlu BiH i Hrvatske od prapovijesti do kraja 20.st., položili su:

 1. MARINA BIKIĆ                                9853
 2. MAJA MEDIĆ                                               9553
 3. DANJELA GROZNICA                     8967
 4. BRANKICA TOPIĆ                           6171
 5. IRENA VOLIĆ                                               8990
 6. ZVONIMIR ĆAVAR                          8997
 7. JELENA RAJIĆ                                 4141
 8. DANIJELA TOMIĆ                            8963
 9. KARLA MARIĆ                                8994
 10. MARINA PAPIĆ                                8988
 11. MARIJA VUJICA                              8982
 12. ANITA ANTIĆ                                  8962
 13. JELICA BOBAŠ                                 9484
 14. IVANA PEHAR                                 8987
 15. MARTINA MADUNIĆ                      8966
 16. ANA MIHALJ                                                9000
 17. ZORICA KNEZ                                  8983
 18. MARIJELA SURJAN                         9492
 19. MARINA TADIĆ                               8995
 20. KRISTINA MARIJANOVIĆ              9017
 21. ANTONELA PAPONJA                     9010
 22. VALENTINA ŠUMIĆ                        8969
 23. BRENDA RUŽIĆ                               9424
 24. TEA CERIĆ                                        8999
 25. IVANA PERIĆ                                               8249
 26. RUŽA PRALAS                                 8965
 27. MARTINA VULIČEVIĆ                    8960
 28. ANJA SPAJIĆ                                    8964
 29. DARIA RAIČ                                     8975
 30. VIKTORIJA VOLAREVIĆ                9502
 31. ANITA CAKALIN                             9007
 32. MONIKA KUZMAN                          6885
 33. TEREZA GVEROVIĆ                                    7407
 34. ANTONELA TOMIĆ                         8978
 35. NIKOLINA MARIĆ                           9008
 36. MARTINA MARIĆ                            9005
 37. PETRA MIOČ                                    8991
 38. ILKA MIJATOVIĆ                             9020
 39. MARTINA GLAMUZINA                 9907
 40. JOSIPA GAČIĆ                                  9003
 41. ELENA SCHMUCH                           9027
 42. STELLA SPAIĆ                                 8986
 43. STANA MATIĆ                                 9530
 44. INES KRAKAN                                 8943
 45. VESNA BEGIĆ                                  9012
 46. JELENA MIHOČEVIĆ                                   9489

Uvjetno:

 1. VIKTORIJA GALIĆ                     9018
 2. MARINA MATAS                                   9547
 3. MARGITA MARINOVIĆ             6171
 4. JELENA MIHALJEVIĆ                8621
 5. DAJANA BAČIĆ                         3815
 6. IVANA PEHAR

Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. st., položila je:

MIA TODORIĆ                      4897

Povijest

Svi studenti koji su bili na pismenom dijelu ispita trebaju doći na konzultacije!

Usmeni dio ispita 24. 2. 2017.  u 10 h.

Mostar, 23. 4. 2017.                                           dr. sc. Tihomir Zovko, docent

Rezultati ispita Opširnije...


Rezultati ispita iz kolegija Pregled novije hrvatske književnosti

Srijeda, 22 Veljača 2017 14:38

Rezultati ispita iz kolegija Pregled novije hrvatske književnosti

Pismeni dio ispita iz kolegija Pregled novije hrvatske književnosti položili su studenti sa sljedećim br. indeksa:

-          6885

-          9508

-          8994

-          8972

-          8985

-          8982

-          9489

-          9492

-          9485

-          8969

-          8995

-          9424

Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 23. veljače 2017. u 10 sati.

Rezultati ispita Opširnije...


O Studiju razredne nastave

Nastavni plan i program studija strukturiran je kao studij dviju razina u trajanju od 10 semestara (4+1). Završetkom dodiplomskog učiteljskog studija (osam semestara) studenti dobivaju zvanje prvostupnika/bachelor razredne nastave. Nakon završetka diplomskog studija (deset semestara) stječu zvanje magistra primarnog obrazovanja. Ovaj program za izvođenje studija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru nastao je kao rezultat objektivnih društvenih potreba a na temelju analize postojećeg stanja.

Uz dužinu studiranja, i programi i način studiranja usklađeni su s europskim zemljama što predstavlja imperativ kako bi se poboljšala kvaliteta njegovih ishoda.

Nastavnici

Anita Klapan, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


klapan@ffri.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Andragogija
Andragogija *
Didaktička dokimologija
Didaktička dokimologija
Didaktika
Pedagogija cjeloživotnog učenja
Pedagogija cjeloživotnog učenja

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Arta Dodaj, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


artadodaj@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Psihologija djetinjstva
Psihologija nastave
Uvod u razvojnu psihologiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Daniel Vasić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

+38736 355 474
dvasic1@gmail.com

Konzultacije

Konzultacije prema dogovoru, javiti se na mail

Ured

Stara zgrada 1. kat ured broj 111

Kolegiji

Baze podataka
Informacijski sustavi
Informatika
Teorija informacija

Životopis

Rođen sam u Mostaru 22.09.1989. godine, gdje sam završio osnovnu školu fra. Petra Bakule. Nakon toga upisujem srednju strojarsku školu Fausta Vrančića koju sam završio sa odličnim uspjehom. Nakon toga upisujem Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti gdje sa odličnim uspjehom branim završni rad na temu „Ekspertni sustavi zasnovani na neizrazitoj logici“ pod vodstvom prof. dr. sc. Marka Rosića. Nakon završetka preddiplomskog studija upisujem diplomski studij gdje stječem titulu magistra informatike na temi „Norme za oblikovanje i isporuku nastavnih sadržaja u sustavu za upravljanje učenjem“. Akademske 2014./2015. godine upisujem posljediplomski doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Sveučilišta u Splitu.

Interesi

 • Programiranje
 • E-učenje
 • SCORM
 • Računalni vid

Kompetencije

Kroz svoj znanstveni rad upoznao sam se sa raznim metodama iz područja umjetne inteligencije te njihovom primjenom u području sustava za e-učenje. Područje istraživanja je povezano sa sustavima za e-učenje te primjeni raznih statističkih i računalnih metoda u području obrade prirodnog jezika.

Projekti

 • Quality in research
 • Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)

Radovi

 • Utjecaj moblilnih uređaja u nastavi, Suvremena pitanja, Časopis
 • Razvoj nastavnog sadržaja uvažavajući SCORM referentni model, 2. međunarodna konferencija "Pedagogija obrazovanje i nastava", 2013, Konferencija
 • Experimental evaluation of teaching recursion with HTML5 game, 6th International Conference on e-Education, ICeE 2014, Konferencija
 • Predicting student's learning outcome from Learning Management system logs, Konferencija
 • Empirical evaluation of intelligent tutoring systems with ontological domain knowledge representation: A case study with online courses in higher education, Konferencija
 • Human action identification and search in video files, Konferencija
 • Adaptive Tool for Teaching Programming Using Conceptual Maps, Knjiga

Dijana Vican, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


dvican@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Komparativna pedagogija
Odgoj osobnosti
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
Teorije odgoja
Teorije odgoja

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dražan Milas,

Profil nastavnika

Zvanje

Bez zvanja
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


drazan.milas@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Glazbena kultura
Glazbena kultura s praktikumom
Instrumentalni praktikum
Metodika glazbene kulture
Metodika glazbene kulture 1
Metodika glazbene kulture 2
Metodika glazbene kulture 3
Metodika nastave glazbene kulture 1
Metodika nastave glazbene kulture 2
Metodika nastave glazbene kulture 3
Notno pismo
Priređivanje  za ansamble 4
Priređivanje za ansamble 1
Priređivanje za ansamble 2
Priređivanje za ansamble 3
Upoznavanje instrumenata  1
Upoznavanje instrumenata 1
Upoznavanje instrumenata 2
Vokalni praktikum
Vokalno - instrumentalni praktikum
Vokalno instrumentalni praktikum 2
Vokalno-instrumentalni praktikum
Zborsko pjevanje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Edita Vučić,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Franjo Takać,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Film i novi mediji
Jezik filma i novih medija *

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Goran Sučić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci

355456
goran.sucic@ffst.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Metodika nastave glazbene kulture 1

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Ilija Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Film i novi mediji
Jezik filma i novih medija *
Mediji i zaštita maloljetnika
Mediji i zaštita maloljetnika *
Medijska kultura

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivana Vasilj, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci


ivanavasilj@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička dokimologija
Nastavni modeli
Pedagoška komunikacija
Školski menadžment

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivica Musić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


ivica.music@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Akademsko pisanje
Etika
Etika okoliša
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija religije *
Logika
Metodologija istraživanja u obrazovanju
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Metodologija znanstvenog rada 1
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Šetka-Ćilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Izabela Dankić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


izabela.dankic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi**
Praktikum i školska praksa**

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Julijana Odak,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Pravo u svakodnevici
Pravo u turizmu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Katarina Pinjuh,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Obiteljska pedagogija
Partnerstvo obitelji i odgojno obrazovnih ustanova
Pedagogija djece s posebnim potrebama

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Lidija Pehar, ddr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Dupli doktorat
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


lidija.pehar@ff.unsa.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Književnost za mladež
Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Osnove predškolske pedagogije
Osnove specijalne pedagogije
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Pedagogija djece sa potrebnim potrebama
Pedagogija ranog djetinjstva
Pedagoška psihologija
Pedagoška psihologija 1
Pedagoška psihologija 2
Predškolska pedagogija 1
Predškolska pedagogija 2
Psihologija dječjeg crteža *
Psihologija odgoja i obrazovanja
Savjetodavni i terapeutski rad s djecom
Savjetodavni i terapeutski rad s djecom
Specijalna pedagogija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ljiljanka Kvesić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


ljkvesic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Matematika
Matematika 1
Matematika 2
Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike 3
Statistika u turizmu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Maja Lasić,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


maja.lasic73@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Medijska kultura
Scenska kultura

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marija Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
marija.musa@ffmo.ba

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Dječja književnost
Hrvatski jezik
Hrvatski jezik 1
Hrvatski jezik 2
Jezična kultura
Kultura izražavanja

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Marijana Sivrić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


marijana.sivric@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Engleska sintaksa**

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marin Ćorluka, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


corluka.m@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Futsal/mali nogomet
Nogomet - tm
Osnove kineziologije
Tjelesna aktivnost i zdravlje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marina Bazina,

Profil nastavnika

Zvanje

Bez zvanja
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Notno pismo

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marinko Jurilj, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Predavač
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Pravo u svakodnevici
Sportsko pravo

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mario Vasilj, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


mario_vasilj@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička praksa
Didaktika
Didaktika
Metodička praksa
Metodička praksa 1
Metodička praksa 2
Metodika nastave prirode i  društva 3
Metodika nastave prirode i društva 1
Metodika nastave prirode i društva 2
Metodika upoznavanja okoline
Praktikum i školska praksa

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marko Tokić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Medijska kultura
Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskog jezika 1
Metodika nastave hrvatskog jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 1
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3
Scenska kultura
Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu
Usmena književnost
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u znanost o književnosti

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Martina Matić, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Mlađi asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Hrvatski jezik 1
Hrvatski jezik 2
Jezična kultura
Književnost za mladež

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Mate Živković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Viši predavač
Djelatnik

Osobni podaci


matez1814@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodička praksa iz bologije
Metodička praksa nastave biologije
Metodika nastave biologije
Praktikum iz metodike nastave biologije
Prirodoslovlje
Zaštita okoliša
Zaštita prirode
Zaštita prirode *

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mladen Kvesić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 1
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 1
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Povijest sporta
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Tjelesna kultura

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Mladenka Vukojević,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Individualni i prilagođeni program

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Renata Šimunović,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktika
Osnove pedagogije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Robert Jolić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


rjolic@nomail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Razvoj pismenosti i školstva u BiH

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Rozana Petani, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


rpetani@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Obiteljska pedagogija
Partnerstvo obitelji i odgojno obrazovnih ustanova

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ružica Zeljko-Zubac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Njemački jezik
Njemački jezik 1
Njemački jezik 2
Njemački jezik 3
Njemački jezik 4
Njemački jezik 5
Njemački jezik 6

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Šimun Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


simun.musa@ffmo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktika
Dječja književnost
Dječja književnost 2
Etika
Filmska, radio i tv kultura
Književnost za mladež
Pregled novije hrvatske književnosti
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u književnost

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Slavica Pavlović, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osnove pedagogijske statistike

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Snježana Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


snjezamusa@hotmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Geografija ji europe
Geografija JI Europe
Geografske osnove regionalnog i prostornog planir
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira
Opća kartografija
Politička geografija
Politička geografija
Primjenjena kartografija
Regionalna geografija ji europe
Tematsko kartiranje
Završni rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Sonja Kovačević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


sonja@ffst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Nastavni modeli
Nastavni modeli *
Osnove pedagogije
Pedagogija
Pedagoška komunikacija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tihomir Zovko, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Predavač
Djelatnik

Osobni podaci


tihomir.zovko@hotmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Kultura i turizam
Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi
Likovna umjetnost na tlu Hrvatske i BiH od prapovijesti do kraja XX. Stoljeća
Likovna umjetnost na tlu Hrvatske i BiH od prapovijesti do kraja XX. stoljeća *
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapoviprapovijesti do kraja xx. stoljeća
Povijest
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20.stoljeću *
Povijest umjetnosti
Svjetska književnost*

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tonćo Marušić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


tonco.marusic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s prakosm
Metodičko informatički seminar sa praksom
Osnove informatike
Poznavanje računala
Primjena računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Trpimir Grgić, mr. art.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar umjetnosti
Mlađi asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Likovna kultura

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vesna Ćubela,

Profil nastavnika

Zvanje

Bez zvanja
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


vesnacubela@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika nastave glazbene kulture 3
Solfeggio 1
Solfeggio 2
Solfeggio 3
Solfeggio 4
Solfeggio 5
Solfeggio 6
Solfeggio 7
Solfeggio 8

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Filozofija odgoja i obrazovanja dr. sc. Ivica Musić, doc. 45 0 15 0 5
Uvod u razvojnu psihologiju dr. sc. Arta Dodaj, doc. 45 0 15 0 5
Informatika dr. sc. Tonćo Marušić, doc. 30 30 0 0 5
Hrvatski jezik 1 dr. sc. Marija Musa, doc. 30 0 30 0 5
Notno pismo Dražan Milas, doc. 15 15 0 0 3
Njemački jezik 1 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 30 30 0 0 5
Engleski jezik 1 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 30 0 0 5
Uvod u književnost dr. sc. Marina Kljajo-Radić, doc. 30 0 0 0 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 0 0 1

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Psihologija djetinjstva dr. sc. Arta Dodaj, doc. 30 0 15 0 4
Osnove pedagogije dr. sc. Sonja Kovačević, doc. 30 0 15 0 4
Računalni praktikum dr. sc. Tonćo Marušić, doc. 15 30 15 0 4
Geografija dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 0 30 0 4
Hrvatski jezik 2 dr. sc. Marija Musa, doc. 30 15 0 0 5
Vokalni praktikum Dražan Milas, doc. 0 15 0 0 2
Engleski jezik 2 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 30 0 0 3
Njemački jezik 2 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 30 30 0 0 3
Scenska kultura dr. sc. Marko Tokić, doc. 15 15 0 0 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 0 0 1

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Pedagoška psihologija 1 ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 15 0 0 4
Obiteljska pedagogija dr. sc. Rozana Petani, doc. 30 15 0 0 4
Likovna kultura mr. art. Vesna Sušac, pred. 30 0 15 0 3
Matematika 1 dr. sc. Ljiljanka Kvesić, doc. 30 0 30 0 5
Osnove kineziologije dr. sc. Marin Ćorluka, doc. 30 15 15 0 4
Instrumentalni praktikum Dražan Milas, doc. 15 15 15 0 3
Etika dr. sc. Ivica Musić, doc. 30 0 30 0 4
Tjelesna i zdravstvena kultura 3 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 0 0 1
Tjelesna aktivnost i zdravlje dr. sc. Marin Ćorluka, doc. 15 15 0 0 2
Nastavni modeli dr. sc. Sonja Kovačević, doc. 30 0 15 0 2

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Pedagoška psihologija 2 ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 0 15 0 4
Didaktika dr. sc. Mario Vasilj, izv. prof. 30 0 30 0 5
Matematika 2 dr. sc. Ljiljanka Kvesić, doc. 30 0 30 0 5
Dječja književnost dr. sc. Šimun Musa, red. prof. 30 0 15 0 4
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 1 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 30 0 15 0 3
Metodika nastave likovne kulture 1 mr. art. Vesna Sušac, pred. 30 15 15 0 4
Vokalno-instrumentalni praktikum Dražan Milas, doc. 0 15 0 0 1
Didaktička praksa dr. sc. Mario Vasilj, izv. prof. 0 15 0 0 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 4 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 0 0 1
Partnerstvo obitelji i odgojno obrazovnih ustanova dr. sc. Rozana Petani, doc. 15 15 0 0 2
Zaštita prirode dr. sc. Mate Živković, v. pred. 30 0 0 0 2

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Pedagogija djece s posebnim potrebama ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 0 30 0 5
Književnost za mladež dr. sc. Šimun Musa, red. prof. 30 0 15 0 4
Glazbena kultura Dražan Milas, doc. 30 0 0 0 3
Metodika nastave matematike 1 dr. sc. Ljiljanka Kvesić, doc. 30 30 0 0 5
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 15 30 0 4
Metodika nastave likovne kulture 2 mr. art. Vesna Sušac, pred. 0 15 30 0 4
Pregled novije hrvatske književnosti dr. sc. Šimun Musa, red. prof. 0 0 0 0 4
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća* dr. sc. Tihomir Zovko, pred. 15 15 0 0 2
Dječje likovno stvaralaštvo mr. art. Vesna Sušac, pred. 15 15 0 0 2

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Logika dr. sc. Ivica Musić, doc. 30 0 15 0 4
Povijest dr. sc. Tihomir Zovko, pred. 30 0 30 0 4
Metodika nastave matematike 2 dr. sc. Ljiljanka Kvesić, doc. 30 30 0 0 5
Metodika nastave likovne kulture 3 mr. art. Vesna Sušac, pred. 0 15 30 0 4
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 15 30 0 4
Metodika nastave glazbene kulture 1 dr. sc. Goran Sučić, doc. 30 0 15 0 4
Metodička praksa 1 dr. sc. Mario Vasilj, izv. prof. 0 30 0 0 2
Etika okoliša dr. sc. Ivica Musić, doc. 30 0 15 0 2
Uvod u znanost o književnosti dr. sc. Marko Tokić, doc. 15 15 0 0 2

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodika nastave prirode i društva 2 dr. sc. Mario Vasilj, izv. prof. 0 30 30 0 5
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3 dr. sc. Marko Tokić, doc. 30 0 30 0 5
Praktikum i školska praksa dr. sc. Mario Vasilj, izv. prof. 0 0 0 0 4
Metodologija znanstveno istraživačkog rada dr. sc. Ivica Musić, doc. 30 0 15 0 5
Odgoj osobnosti dr. sc. Dijana Vican, izv. prof. 30 15 15 0 4
Razvoj pismenosti i školstva u BiH dr. sc. Robert Jolić, doc. 30 15 0 0 4
Pedagoška komunikacija dr. sc. Sonja Kovačević, doc. 30 0 15 0 4
Metodika nastave engleskog jezika u ranoj školskoj dobi** dr. sc. Izabela Dankić, izv. prof. 30 0 30 0 4
Engleska sintaksa** dr. sc. Marijana Sivrić, doc. 0 0 0 0 30

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodika nastave prirode i  društva 3 dr. sc. Mario Vasilj, izv. prof. 0 45 15 0 5
Jezična kultura dr. sc. Marija Musa, doc. 30 15 15 0 5
Psihologija nastave dr. sc. Arta Dodaj, doc. 45 0 30 0 6
Didaktička dokimologija dr. sc. Anita Klapan, red. prof. 30 15 0 0 4
Pravo u svakodnevici mr.sc. Marinko Jurilj, pred. 30 15 0 0 4
Praktikum i školska praksa** dr. sc. Izabela Dankić, izv. prof. 0 0 0 0 4

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS