Turizam i zaštita okoliša

Rezultati ispita-Geografske destinacije svijeta!

Četvrtak, 23 Veljača 2017 12:23

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Geografske destinacije svijeta održanog 23. velljače 2017.

Pismeni dio ispita nitko nije položio.

Uvid u radove u petak 24. veljače u 10h ured 104b. 

Turizam i zaštita okoliša Opširnije...


Usmeni dio ispita iz kolegija Logistika turističke destinacije

Srijeda, 22 Veljača 2017 15:10
Usmeni dio ispita za I i II ispitni rok iz kolegija "Logistika turističke destinacije" održat će se u petak 24.02.2017 u 11 sati u Rodoču u uredu 207. Studenti koji žele pogledati svoj rad mogu u navedenom terminu.
 
                                                     PREDMETNI NASTAVNIK
                                                     prof. dr.sc. Grgo Luburić

 

Obavijesti Opširnije...


O studiju turizma i zaštite okoliša

U doba globalizacije, informacije postaju jedan od ključnih resursa razvoja. Iskustva država Europske unije pokazuju da je problematika prostornog i regionalnog razvoja interdisciplinarno područje u kojem geografija, posebno primjenjena, ima stožernu ulogu.Posebno se to odnosi na djelatnosti javnog i privatnog sketora povezanih s prostornim aspektima društva: prostorno planiranje i uređenje, regionalni razvoj, zaštita okočiša, kartografija, turizam, geopolitika, sigurnost i obrana, vodoprivreda i sl. Osim toga, kompleksna geografska znanja i vještine potrebne su u izdavalaštvu, novinarstvu te informatici. Posebno stavljamo naglasak na poznavanju geografskih informacijskih sustava (GIS). Sve veće onečišćenje okoliša dovodi u pitanje opstanak i postojanje života na Zemlji, a u osvješćivanju ljudi presudnu ulogu uz biologiju ima upravo geografija. Ona kroz znanost o okolišu naglašava primijenjenu stranu ekologije i interdisciplinarnost između bioloških, geoloških i geografskih aspekata zaštite krajobrazne raznolikosti. S ciljem stjecanja praktičnih vještina i razvitka kreativnih sposobnosti praktični radovi i terenska nastava zastupljeni su u nastavi geografije.

Nastavnici

Ana Šljivić,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Gospodarstvo i okoliš
Integralno upravljanje okolišem
Politika zaštite okoliša

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Anita Martinović Bevanda, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


anita.martinovic@fpmoz.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Analitička kemija 1
Analitička kemija 2
Osnovni kemijski procesi u okolišu
Piccolo 1
Praktikum iz analitičke kemije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Antonela Musa,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Opća ekologija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Arnela Bevanda, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Marketing prirodnih i kulturnih resursa
Upravljanje turističkom destinacijom

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Christian Stipanović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Event menadžment
Poslovna inteligencija u turizmu
Razvojna politika

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Danijel Barišić,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Tematsko kartiranje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dora Smolčić - Jurdana, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Održivi razvoj i turizam
Planiranje u turizmu
Politika održivog razvoja turizma

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dragan Škobić, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Fiziologija bilja
Osnove biologije
Praktikum iz fiziologije bilja

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dražen Perica, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


dperica@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Dinamika atmosfere i mora
Geografija krša
Geomorfologija
Geomorfologija sa osnovama geologije
Prirodni resursi u turizmu
Prirodni rizici i katastrofe

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Helga Maškarin - ribarić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Planiranje u turizmu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Iko Skoko, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Komunikologija
Komunikologija
Osnove komunikologije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ilija Rozić,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Biogeografija
Praktikum iz ekologije životinja i zoogeografije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ines Milohinić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Animacija u turizmu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivan Madžar, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


ivan.madzar@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geografija Australije i Oceanije
Geografija Hrvatske
Globalni turizam
Promet i turizam
Prometna geografija
Prometna geografija
Selektivni oblici turizma
Terenska nastava
Turistička geografija
Turistička geografija BiH i susjednih zemalja
Uvod u turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Šetka-Ćilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1

Životopis

0

Interesi

  • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Izabela Ćavar,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Turistička geografija
Urbana geografija
Uvod u turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Jaroslav Vego, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geoekološki i turistički aspekti  u regionalnom i prostornom planiranju
Turizam u prostornom  planiranju i uređenju prostora

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Jelena Putica,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Agrarna i ruralna geografija
Ekonomska geografija
Geografija Hrvatske
Geografija Sjeverne i Južne Amerike
Geografske destinacije svijeta
Geografske osnove ruralnog turizma
Globalni turizam
Industrijska geografija
Opća ekonomska geografija
Sjeverna i Južna Amerika

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Jože Perić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Ekonomika turizma

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Jozo Rogošić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


jrogosic@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Biogeografija
Bioraznolikost geografskih regija
Ekologija bilja
Geobotanika
Interakcija biljaka i životinja
Načela i metodologija znanstvenog rada u znanostim
Opća botanika
Opća ekologija
Praktikum iz opće botanike

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Julijana Odak,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Pravo u svakodnevici
Pravo u turizmu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Lorena Bašan, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Posrednici u turizmu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marica Mamut, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


mmamut@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geoekološki problemi u turizmu
Geografija azije
Geografija Azije
Klimatologija
Primijenjena geoekologija
Primijenjena klimatologija
Regionalna turistička geografija mediterana
Sredozemlje
Sredozemlje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marijan Primorac,

Profil nastavnika

Zvanje


Mlađi asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osnove komunikologije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marko Perić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Menadžment malih i srednjih poduzeća

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Martin Glamuzina, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


martin.glamuzina@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Demogeografija
Geografija afrike
Geografija afrike
Geografija Azije i Afrike
Geografija bih i europe
Geografija Europe
Geografski seminar
Geografski seminar
Medicinska geografija
Medicinska geografija
Stanovništvo i turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Milenko Pikula, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


pikula@ucfu.kg.ac.rs

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Diferencijalni i integralni račun 1
Diferencijalni i integralni račun 2
Matematika 3
Uvod u turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mladen Kvesić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 1
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 1
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Povijest sporta
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Tjelesna kultura

Životopis

0

Interesi

  • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Nevenko Herceg, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Gospodarstvo i okoliš
Integralno upravljanje okolišem
Politika zaštite okoliša

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nikola Glamuzina, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


nikola@ffst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geografske osnove globalizacije
Historijska geografija
Urbana geografija
Urbani turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Olga Šupek, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Etnologija i turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ružica Zeljko-Zubac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Njemački jezik
Njemački jezik 1
Njemački jezik 2
Njemački jezik 3
Njemački jezik 4
Njemački jezik 5
Njemački jezik 6

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Sanja Bijakšić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Marketing održivog razvoja
Menadžment i marketing u turizmu
Volarizacija turističkog potencijala

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Snježana Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


snjezamusa@hotmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Geografija ji europe
Geografija JI Europe
Geografske osnove regionalnog i prostornog planir
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira
Opća kartografija
Politička geografija
Politička geografija
Primjenjena kartografija
Regionalna geografija ji europe
Tematsko kartiranje
Završni rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Svjetlana Stanić-Koštroman, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


svjetlana.stanic@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Avertebrata
Beskralješnjaci
Biologija stanice
Ekologija voda na kopnu
Ekologija voda na kopnu 2
Genetika
Opća zoologija
Osnove biologije
Praktikum iz beskralješnjaka
Praktikum iz biologije stanice
Praktikum iz genetike
Praktikum iz opće zoologije
Primjenjena entomologija
Protisti i gljive
Terenska nastava iz beskralješnjaka

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tiho Marić, prof.

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani profesor
Lektor
Djelatnik

Osobni podaci


tihomir.maric@mocable.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Njemački jezik
Njemački jezik 1
Njemački jezik 2
Njemački jezik 3
Njemački jezik 4
Njemački jezik 5
Njemački jezik 6
Njemački jezik u struci
Njemački jezik u struci 1
Njemački jezik u struci 2
Strani jezik 1

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tihomir Zovko, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Predavač
Djelatnik

Osobni podaci


tihomir.zovko@hotmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Kultura i turizam
Likovna umjetnost na tlu bih i hrvatske od prapovi
Likovna umjetnost na tlu Hrvatske i BiH od prapovijesti do kraja XX. Stoljeća
Likovna umjetnost na tlu Hrvatske i BiH od prapovijesti do kraja XX. stoljeća *
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapovijesti do kraja XX. stoljeća*
Likovna umjetnost na tlu hrvatske i bih od prapoviprapovijesti do kraja xx. stoljeća
Povijest
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20. stoljeću
Povijest BiH i Hrvatske u 19. i 20.stoljeću *
Povijest umjetnosti
Svjetska književnost*

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tonćo Marušić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


tonco.marusic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s prakosm
Metodičko informatički seminar sa praksom
Osnove informatike
Poznavanje računala
Primjena računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vera Graovac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geografski aspekti upravljanja priobaljem

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vjekoslav Šimunović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


vjekoslavsimunovic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geoekologija i zaštita okoliša
Geoekološke neravnoteže i njihove posljedice
Geografija mora
Geologija zaštite okoliša
Hidrogeografija
Primijenjena hidrogeografija
Primjenjena hidrogeografija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vladimir Šimović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


vladimir.simovic@zg.t-com.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Informacijske i komunikacijske  tehnologije u turizmu
Novi mediji u odgoju i obrazovanju
Novi mediji u odgoju i obrazovanju
Upravljanje znanjem

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vlado Majstorović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Strategije i projektni menadžment
Upravljanje projektima u obrazovanju*

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Željka Šiljković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


zs.zagreb@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Agrarna i ruralna geografija
Ekonomska geografija
Geografija novog svijeta
Geografija Sjeverne i Južne Amerike
Geografske destinacije svijeta
Geografske osnove ruralnog turizma
Historijska geografija
Industrijska geografija
Opća ekonomska geografija
Sjeverna i Južna Amerika

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Željko Marušić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


zeljkomarusic01@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Informacijski sustavi
Operacijski sustavi
Raspodijeljeni sustavi
Raspodjeljeni sustavi

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Zrinka Knezović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


zrinka.knezovic@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Pedagogijska statistika
Statističke i grafičke metode u geografiji
Statistika
Statistika u turizmu
Uvod u znanstveno-istraživački rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Uvod u turizam dr. sc. Milenko Pikula, red. prof. 30 30 0 0 5
Baština u turizmu dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 15 30 0 0 3
Statistika u turizmu dr. sc. Zrinka Knezović, doc. 30 30 0 0 5
Geomorfologija sa osnovama geologije dr. sc. Dražen Perica, doc. 30 30 0 0 5
Uvod u turizam dr. sc. Ivan Madžar, doc. 30 30 0 0 5
Opća ekologija dr. sc. Jozo Rogošić, red. prof. 30 30 0 0 5
Informacijski sustavi dr. sc. Tonćo Marušić, doc. 15 30 0 0 3
Opća ekologija dr. sc. Jozo Rogošić, red. prof. 30 30 0 0 5
Engleski jezik 1 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 30 0 0 4
Njemački jezik 1 prof. Tiho Marić, lektor 30 30 0 0 4
Geomorfologija sa osnovama geologije dr. sc. Dražen Perica, doc. 30 30 0 0 5
Statistika u turizmu dr. sc. Zrinka Knezović, doc. 30 30 0 0 5
Njemački jezik 1 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 30 30 0 0 5
Engleski jezik 1 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 30 0 0 5
Tjelesna i zdravstvena kultura dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 0 30 0 0
Informacijski sustavi dr. sc. Tonćo Marušić, doc. 15 30 0 0 5
Baština u turizmu dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 15 30 0 0 5

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Hidrogeografija dr. sc. Vjekoslav Šimunović, doc. 30 30 0 0 4
Tematsko kartiranje dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 30 0 0 4
Promet i turizam dr. sc. Ivan Madžar, doc. 30 15 0 0 3
Hidrogeografija dr. sc. Vjekoslav Šimunović, doc. 30 30 0 0 4
Osnove biologije dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman, doc. 30 60 0 0 5
Povijest umjetnosti dr. sc. Tihomir Zovko, pred. 30 0 0 0 2
Klimatologija dr. sc. Marica Mamut, doc. 30 30 0 0 4
Klimatologija dr. sc. Marica Mamut, doc. 30 30 0 0 4
Njemački jezik 2 prof. Tiho Marić, lektor 30 30 0 0 4
Engleski jezik 2 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 30 0 0 4
Tematsko kartiranje dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 30 0 0 4
Osnove biologije dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman, doc. 30 30 0 0 5
Promet i turizam dr. sc. Ivan Madžar, doc. 30 15 0 0 5
Engleski jezik 2 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 30 0 0 4
Njemački jezik 2 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 30 30 0 0 4
Tjelesna i zdravstvena kultura dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 0 30 0 0

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Turistička geografija dr. sc. Ivan Madžar, doc. 30 30 0 0 5
Volarizacija turističkog potencijala dr. sc. Sanja Bijakšić, izv. prof. 30 30 0 0 5
Stanovništvo i turizam dr. sc. Martin Glamuzina, izv. prof. 30 30 0 0 5
Kultura i turizam dr. sc. Tihomir Zovko, pred. 15 0 30 0 3
Osnove komunikologije dr. sc. Iko Skoko, izv. prof. 30 15 0 0 3
Regionalna geografija ji europe dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 0 0 0 4
Njemački jezik 3 prof. Tiho Marić, lektor 30 30 0 0 4
Engleski jezik 3 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 30 0 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Osnovni kemijski procesi u okolišu dr. sc. Anita Martinović Bevanda, doc. 30 30 0 0 5
Terenska nastava dr. sc. Ivan Madžar, doc. 0 0 0 60 4
Ekonomika turizma dr. sc. Jože Perić, red. prof. 30 30 0 0 5
Ekonomska geografija dr. sc. Željka Šiljković, izv. prof. 30 30 0 0 5
Održivi razvoj i turizam dr. sc. Dora Smolčić - Jurdana, izv. prof. 30 30 0 0 5
Biogeografija dr. sc. Jozo Rogošić, red. prof. 30 0 0 0 3
Engleski jezik 4 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 30 0 0 4
Njemački jezik 4 prof. Tiho Marić, lektor 30 30 0 0 4

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Politika zaštite okoliša dr. sc. Nevenko Herceg, izv. prof. 30 15 15 0 5
Geografske osnove ruralnog turizma dr. sc. Željka Šiljković, izv. prof. 30 30 0 0 5
Urbani turizam dr. sc. Nikola Glamuzina, izv. prof. 30 30 0 0 5
Geografske destinacije svijeta dr. sc. Željka Šiljković, izv. prof. 30 30 0 0 3
Geoekološke neravnoteže i njihove posljedice dr. sc. Vjekoslav Šimunović, doc. 30 15 15 0 5
Regionalna turistička geografija mediterana dr. sc. Marica Mamut, doc. 30 15 0 0 3
Engleski jezik 5 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 30 0 0 4
Njemački jezik 5 prof. Tiho Marić, lektor 30 30 0 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Globalni turizam dr. sc. Ivan Madžar, doc. 30 30 0 0 5
Informacijske i komunikacijske  tehnologije u turizmu dr. sc. Vladimir Šimović, red. prof. 30 15 15 0 5
Geoekološki i turistički aspekti  u regionalnom i prostornom planiranju dr. sc. Jaroslav Vego, red. prof. 30 15 0 0 3
Menadžment i marketing u turizmu dr. sc. Snježana Boranić-Živoder, pred. 30 15 15 0 4
Upravljanje turističkom destinacijom dr. sc. Snježana Boranić-Živoder, pred. 15 15 15 0 3
Engleski jezik 6 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 30 0 0 4
Njemački jezik 6 prof. Tiho Marić, lektor 30 30 0 0 4

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Uvod u znanstveno-istraživački rad dr. sc. Zrinka Knezović, doc. 30 15 0 0 4
Marketing održivog razvoja dr. sc. Sanja Bijakšić, izv. prof. 30 15 15 0 5
Integralno upravljanje okolišem dr. sc. Nevenko Herceg, izv. prof. 30 15 15 0 5
Turizam u prostornom  planiranju i uređenju prostora dr. sc. Jaroslav Vego, red. prof. 30 0 15 0 4
Njemački jezik dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 30 15 0 0 4
Prirodni resursi u turizmu dr. sc. Dražen Perica, doc. 30 0 15 0 4
Pravo u turizmu dr. sc. Snježana Pehar, doc. 30 15 0 0 3

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Geografija bih i europe dr. sc. Martin Glamuzina, izv. prof. 30 0 15 0 4
Politika održivog razvoja turizma dr. sc. Dora Smolčić - Jurdana, izv. prof. 30 15 15 0 5
Planiranje u turizmu dr. sc. Dora Smolčić - Jurdana, izv. prof. 30 15 15 0 5
Strategije i projektni menadžment dr. sc. Vlado Majstorović, red. prof. 30 15 15 0 5
Njemački jezik dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 30 15 0 0 5
Animacija u turizmu dr. sc. Ines Milohinić, doc. 30 15 0 0 4
Marketing prirodnih i kulturnih resursa dr. sc. Arnela Bevanda, doc. 30 0 15 0 4
Poslovna inteligencija u turizmu dr. sc. Christian Stipanović, doc. 30 15 0 0 4

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Ekonomika okoliša dr. sc. Mladen Crnjar, doc. 45 15 15 0 6
Gospodarstvo i okoliš dr. sc. Nevenko Herceg, izv. prof. 30 15 15 0 5
Posrednici u turizmu dr. sc. Lorena Bašan, doc. 30 15 0 0 4
Geoekološki problemi u turizmu dr. sc. Marica Mamut, doc. 30 0 15 0 4
Selektivni oblici turizma dr. sc. Ivan Madžar, doc. 30 0 15 0 4
Geografski aspekti upravljanja priobaljem dr. sc. Vera Graovac, doc. 30 0 15 0 4
Geografija novog svijeta dr. sc. Željka Šiljković, izv. prof. 30 15 0 0 4
Etnologija i turizam dr. sc. Olga Šupek, doc. 30 0 15 0 4
Turistička geografija BiH i susjednih zemalja dr. sc. Ivan Madžar, doc. 30 15 0 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Event menadžment dr. sc. Christian Stipanović, doc. 45 15 15 0 4
Razvojna politika dr. sc. Christian Stipanović, doc. 30 15 0 0 4
Menadžment malih i srednjih poduzeća dr. sc. Marko Perić, doc. 30 30 0 0 4
Geografija Azije i Afrike dr. sc. Martin Glamuzina, izv. prof. 30 0 15 0 4