Geografija

O studiju geografije

U doba globalizacije, informacije postaju jedan od ključnih resursa razvoja. Iskustva država Europske unije pokazuju da je problematika prostornog i regionalnog razvoja interdisciplinarno područje u kojem geografija, posebno primjenjena, ima stožernu ulogu.Posebno se to odnosi na djelatnosti javnog i privatnog sketora povezanih s prostornim aspektima društva: prostorno planiranje i uređenje, regionalni razvoj, zaštita okočiša, kartografija, turizam, geopolitika, sigurnost i obrana, vodoprivreda i sl. Osim toga, kompleksna geografska znanja i vještine potrebne su u izdavalaštvu, novinarstvu te informatici. Posebno stavljamo naglasak na poznavanju geografskih informacijskih sustava (GIS). Sve veće onečišćenje okoliša dovodi u pitanje opstanak i postojanje života na Zemlji, a u osvješćivanju ljudi presudnu ulogu uz biologiju ima upravo geografija. Ona kroz znanost o okolišu naglašava primijenjenu stranu ekologije i interdisciplinarnost između bioloških, geoloških i geografskih aspekata zaštite krajobrazne raznolikosti. S ciljem stjecanja praktičnih vještina i razvitka kreativnih sposobnosti praktični radovi i terenska nastava zastupljeni su u nastavi geografije.

Nastavnici

Daniel Vasić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

+38736 355 474
dvasic1@gmail.com

Konzultacije

Konzultacije prema dogovoru, javiti se na mail

Ured

Stara zgrada 1. kat ured broj 111

Kolegiji

Baze podataka
Informacijski sustavi
Informatika
Teorija informacija

Životopis

Rođen sam u Mostaru 22.09.1989. godine, gdje sam završio osnovnu školu fra. Petra Bakule. Nakon toga upisujem srednju strojarsku školu Fausta Vrančića koju sam završio sa odličnim uspjehom. Nakon toga upisujem Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti gdje sa odličnim uspjehom branim završni rad na temu „Ekspertni sustavi zasnovani na neizrazitoj logici“ pod vodstvom prof. dr. sc. Marka Rosića. Nakon završetka preddiplomskog studija upisujem diplomski studij gdje stječem titulu magistra informatike na temi „Norme za oblikovanje i isporuku nastavnih sadržaja u sustavu za upravljanje učenjem“. Akademske 2014./2015. godine upisujem posljediplomski doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Sveučilišta u Splitu.

Interesi

 • Programiranje
 • E-učenje
 • SCORM
 • Računalni vid

Kompetencije

Kroz svoj znanstveni rad upoznao sam se sa raznim metodama iz područja umjetne inteligencije te njihovom primjenom u području sustava za e-učenje. Područje istraživanja je povezano sa sustavima za e-učenje te primjeni raznih statističkih i računalnih metoda u području obrade prirodnog jezika.

Projekti

 • Quality in research
 • Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)

Radovi

 • Utjecaj moblilnih uređaja u nastavi, Suvremena pitanja, Časopis
 • Razvoj nastavnog sadržaja uvažavajući SCORM referentni model, 2. međunarodna konferencija "Pedagogija obrazovanje i nastava", 2013, Konferencija
 • Experimental evaluation of teaching recursion with HTML5 game, 6th International Conference on e-Education, ICeE 2014, Konferencija
 • Predicting student's learning outcome from Learning Management system logs, Konferencija
 • Empirical evaluation of intelligent tutoring systems with ontological domain knowledge representation: A case study with online courses in higher education, Konferencija
 • Human action identification and search in video files, Konferencija
 • Adaptive Tool for Teaching Programming Using Conceptual Maps, Knjiga

Danijel Barišić,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Tematsko kartiranje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dražen Perica, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


dperica@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Dinamika atmosfere i mora
Geografija krša
Geomorfologija
Geomorfologija sa osnovama geologije
Prirodni resursi u turizmu
Prirodni rizici i katastrofe

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivan Madžar, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


ivan.madzar@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geografija Australije i Oceanije
Geografija Hrvatske
Globalni turizam
Promet i turizam
Prometna geografija
Prometna geografija
Selektivni oblici turizma
Terenska nastava
Turistička geografija
Turistička geografija BiH i susjednih zemalja
Uvod u turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Šetka-Ćilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Izabela Ćavar,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Turistička geografija
Urbana geografija
Uvod u turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Jelena Putica,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Agrarna i ruralna geografija
Ekonomska geografija
Geografija Hrvatske
Geografija Sjeverne i Južne Amerike
Geografske destinacije svijeta
Geografske osnove ruralnog turizma
Globalni turizam
Industrijska geografija
Opća ekonomska geografija
Sjeverna i Južna Amerika

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Jozo Rogošić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


jrogosic@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Biogeografija
Bioraznolikost geografskih regija
Ekologija bilja
Geobotanika
Interakcija biljaka i životinja
Načela i metodologija znanstvenog rada u znanostim
Opća botanika
Opća ekologija
Praktikum iz opće botanike

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Maja Prskalo, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geologija mineralnih ležišta
Geologija zaštite okoliša
Primijenjena geologija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marica Mamut, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


mmamut@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geoekološki problemi u turizmu
Geografija azije
Geografija Azije
Klimatologija
Primijenjena geoekologija
Primijenjena klimatologija
Regionalna turistička geografija mediterana
Sredozemlje
Sredozemlje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Martin Glamuzina, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


martin.glamuzina@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Demogeografija
Geografija afrike
Geografija afrike
Geografija Azije i Afrike
Geografija bih i europe
Geografija Europe
Geografski seminar
Geografski seminar
Medicinska geografija
Medicinska geografija
Stanovništvo i turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mirjana Milićević,

Profil nastavnika

Zvanje


Znanstveni novak
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geografija Europe
Geografija krša
Geografski seminar
Geografski seminar
Medicinska geografija
Medicinska geografija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mladen Kvesić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 1
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 1
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Povijest sporta
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Tjelesna kultura

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Nikola Glamuzina, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


nikola@ffst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geografske osnove globalizacije
Historijska geografija
Urbana geografija
Urbani turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Radica Ćorić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


radica.coric@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osnove tloznanstva
Pedogeografija
Pedogeografija
Tloznanstvo

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Snježana Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


snjezamusa@hotmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Geografija ji europe
Geografija JI Europe
Geografske osnove regionalnog i prostornog planir
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira
Opća kartografija
Politička geografija
Politička geografija
Primjenjena kartografija
Regionalna geografija ji europe
Tematsko kartiranje
Završni rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tomislav Ivanković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


tivankov@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Mineralogija
Opća geologija
Petrologija
Petrologija s mineralogijom

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tonćo Marušić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


tonco.marusic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s prakosm
Metodičko informatički seminar sa praksom
Osnove informatike
Poznavanje računala
Primjena računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vjekoslav Šimunović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


vjekoslavsimunovic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geoekologija i zaštita okoliša
Geoekološke neravnoteže i njihove posljedice
Geografija mora
Geologija zaštite okoliša
Hidrogeografija
Primijenjena hidrogeografija
Primjenjena hidrogeografija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Željka Šiljković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


zs.zagreb@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Agrarna i ruralna geografija
Ekonomska geografija
Geografija novog svijeta
Geografija Sjeverne i Južne Amerike
Geografske destinacije svijeta
Geografske osnove ruralnog turizma
Historijska geografija
Industrijska geografija
Opća ekonomska geografija
Sjeverna i Južna Amerika

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Zrinka Knezović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


zrinka.knezovic@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Pedagogijska statistika
Statističke i grafičke metode u geografiji
Statistika
Statistika u turizmu
Uvod u znanstveno-istraživački rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 30 0 30 0 0
Petrologija s mineralogijom dr. sc. Tomislav Ivanković, red. prof. 45 15 15 0 5
Informacijski sustavi dr. sc. Tonćo Marušić, doc. 30 15 15 0 4
Statističke i grafičke metode u geografiji dr. sc. Zrinka Knezović, doc. 30 15 15 0 5
Opća kartografija dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 30 15 0 6
Klimatologija dr. sc. Marica Mamut, doc. 30 15 30 0 6
Engleski jezik 1 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 0 30 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Hidrogeografija dr. sc. Vjekoslav Šimunović, doc. 30 30 15 0 6
Biogeografija dr. sc. Jozo Rogošić, red. prof. 30 15 0 0 3
Dinamika atmosfere i mora dr. sc. Dražen Perica, doc. 30 15 0 0 4
Primjenjena kartografija dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 15 30 30 0 6
Opća geologija dr. sc. Tomislav Ivanković, red. prof. 30 15 15 0 5
Tjelesna kultura dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 0 0 0 0
Engleski jezik 2 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 0 30 0 4

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Geografija mora dr. sc. Vjekoslav Šimunović, doc. 15 15 15 0 3
Geografija Bosne i Hercegovine dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 30 0 0 5
Geomorfologija dr. sc. Dražen Perica, doc. 30 30 30 0 7
Urbana geografija dr. sc. Nikola Glamuzina, izv. prof. 30 15 15 0 5
Sredozemlje dr. sc. Marica Mamut, doc. 15 30 0 0 3
Demogeografija dr. sc. Martin Glamuzina, izv. prof. 30 30 30 0 7

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Geoekologija i zaštita okoliša dr. sc. Vjekoslav Šimunović, doc. 30 30 0 0 5
Geologija zaštite okoliša dr. sc. Vjekoslav Šimunović, doc. 30 15 0 0 3
Primjenjena hidrogeografija dr. sc. Vjekoslav Šimunović, doc. 15 0 30 0 2
Agrarna i ruralna geografija dr. sc. Željka Šiljković, izv. prof. 45 30 0 0 6
Opća ekonomska geografija dr. sc. Željka Šiljković, izv. prof. 45 30 0 0 6
Geografija Europe dr. sc. Martin Glamuzina, izv. prof. 30 30 0 0 5

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Geografija Hrvatske dr. sc. Ivan Madžar, doc. 30 30 0 0 5
Geografija krša dr. sc. Dražen Perica, doc. 30 15 15 0 5
Osnove tloznanstva dr. sc. Radica Ćorić, doc. 15 30 0 0 3
Geografija JI Europe dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 15 0 0 3
Uvod u znanstveno-istraživački rad dr. sc. Zrinka Knezović, doc. 0 30 0 0 3
Geografija Australije i Oceanije dr. sc. Ivan Madžar, doc. 15 15 0 0 2
Turistička geografija dr. sc. Ivan Madžar, doc. 30 30 0 0 5
Geografija Sjeverne i Južne Amerike dr. sc. Željka Šiljković, izv. prof. 30 30 0 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Geografske osnove globalizacije dr. sc. Nikola Glamuzina, izv. prof. 30 30 0 0 5
Geografija Azije dr. sc. Marica Mamut, doc. 30 0 30 0 5
Prirodni rizici i katastrofe dr. sc. Dražen Perica, doc. 30 0 15 0 3
Industrijska geografija dr. sc. Željka Šiljković, izv. prof. 30 15 0 0 3
Industrijska geografija dr. sc. Željka Šiljković, izv. prof. 30 15 0 0 3
Historijska geografija dr. sc. Željka Šiljković, izv. prof. 15 30 0 0 3
Analize u GIS-u 1 dr. sc. Mladen Pahernik, doc. 30 30 0 0 5

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS