Znanost o okolišu

Rezultati ispita iz Fizikalne kemije

Četvrtak, 23 Veljača 2017 20:27

Rezultati ispita iz Fizikalne kemije održanog 22. 02. 2017.

 

Fizikalna kemija 

broj indeksa broj bodova
8667 55
8472 10

 

Uvid u testove i upis ocjena u petak 24. 02. 2017. u 10 sati, Kampus Mostar, soba 107.

Upis ocjena u utorak (28. 02. 2017.) u 14 sati, Kampus Mostar, soba 107 i petak (03. 03. 2017.) u 14 sati, Kampus Mostar, soba 107.

Rezultati ispita Opširnije...


Izvješće s održanog ispita „Politika zaštite okoliša“

Utorak, 21 Veljača 2017 11:58

Mostar, 17. Veljače 2017.

Izvješće s održanog ispita „Politika zaštite okoliša“

Prezime i ime Broj indeks-a Ocjena
STIPO BABIĆ 7837 3
5528 3
BRANKO REZO 7870 3
MARKO ZOVKO 7884 3
MIHAELA BOROVAC 9641 2
TOMISLAV LEKO 9280 2
IVAN TOMIĆ 6779 2
SLAVEN FILIPOVIĆ 8430 2
BORIS DŽEVLAN 9268 2
MARTINA ĆUBELA 9297 2
DANIEL VRGOČ 4475 2
IVANA KRALJEVIĆ 9621 2
MIHAELA STOJIĆ 9634 2

Napomena: Uvid u radove moguć je u srijedu, 15.3. u 11:00 sati u uredu 101C u Rodoču.         

 Termin upisa ocjene bit će oglašen na stranici fakulteta.


Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Nevenko Herceg, v.r.

 

Rezultati ispita Opširnije...


Izvješće s održanog ispita „Upravljanje okolišem“

Utorak, 21 Veljača 2017 11:55

Mostar, 17. veljače 2017.

Izvješće s održanog ispita „Upravljanje okolišem“

Prezime i ime Broj indeks-a Ocjena
JOSIP VUČKOVIĆ 2004 4
KRISTIAN PLANINIĆ 1967 4
IVAN LEKO 1948 3
MARKO PLANINIĆ 1922 2
MATEA BARBARIĆ 2018 2
MISLAV RAMLJAK 2233 2
DRAŽEN VUJNOVIĆ 2255 2
MATE ŠEGO 2267 2
ANA KRALJEVIĆ 1935 2
SILVIJA VEGAR 1966 2
SANDRA TOMIĆ 1965 2

Napomena: Uvid u radove moguć je u srijedu,15.3. u 11:00 sati u uredu 101 C.

Termin upisa ocjene bit će oglašen na stranici fakulteta.

Predmetni nastavnik

prof.dr.sc. Nevenko Herceg, v.r.

 

Rezultati ispita Opširnije...


O studiju znanost o okolišu

U akademskoj 2007/08. Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti je otvorio interdisciplinarni sveučilišni studij Znanost o okolišu. Ovaj studij naglašava primjenjenu stranu ekologije i spoj prirodnih znanosti u zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti. U vremenu globalizacije i novih tehnologija nameće se potreba za stručnjacima u sljedećim područijima: zaštite i upravljanja geološkim resursima, geografskim i biološkim znamenitostima u prirodi, organizacija biološke zaštite u nacionalnim parkovima, osiguranje visokih ekoloških standarda u upravljanju tehnološkim procesima u proizvodnji. Sve navedene kompetencije stječete završtekom ovog intredisciplinarnoga studija. Znanost o okolišu naglašava primjenjenu ekologiju i interdiscipinarnost između bioloških, geoloških i geografskih aspekata zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti.

Nastavnici

Anđelka Lasić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


andjelka.lasic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Alge i gljive
Geobotanika i ekologija bilja
Osnove zaštite prirode i okoliša
Praktikum iz algi i gljiva
Praktikum iz geobotanike i ekologije bilja
Praktikum iz geobotanike i ekologije bilja
Praktikum iz sistematike biljaka
Sistematika biljaka
Sistematska botanika
Terenska nastava
Terenska nastava iz Algi i gljiva
Terenska nastava iz biologije
Terenska nastava iz Sistematike biljaka

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Anita Ivanković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Kemija
Opća kemija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Antonija Višekruna, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


antonija.visekruna@aluminij.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Anorganska kemija
Praktikum iz anorganske kemije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Davor Lučić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


davor.lucic@unidu.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Ekologija mora
Ekologija životinja
Ekologija životinja i zoogeografija
Opća ekologija
Praktikum iz ekologije životinja i zoogeografije
Terenska nastava iz ekologije životinja i zoogeografije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dražen Perica, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


dperica@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Dinamika atmosfere i mora
Geografija krša
Geomorfologija
Geomorfologija sa osnovama geologije
Prirodni resursi u turizmu
Prirodni rizici i katastrofe

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ilijana Kikaš, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


ilijana.kikas@fpmoz.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Čovjek i zdravlje *
Fotokemija okoliša
Kemija kao dio prirode *
Kemija okoliša
Molekulska spektroskopija
Organska kemija 2
Praktikum iz organske kemije
Svjetska književnost *

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Šetka-Ćilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1

Životopis

0

Interesi

  • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Jozo Budimir, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Profesor emeritus
Djelatnik

Osobni podaci


fpmoz.organska.kemija@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Organska kemija
Organska kemija 1
Organska kemija 2
Praktikum iz organske kemije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ljiljanka Kvesić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


ljkvesic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Matematika
Matematika 1
Matematika 2
Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Metodika nastave matematike 3
Statistika u turizmu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Maja Pavela-Vrančić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


pavela@pmfst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osnove biokemije
Prirodni toksini u moru

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marica Mamut, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


mmamut@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geoekološki problemi u turizmu
Geografija azije
Geografija Azije
Klimatologija
Primijenjena geoekologija
Primijenjena klimatologija
Regionalna turistička geografija mediterana
Sredozemlje
Sredozemlje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Martin Glamuzina, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


martin.glamuzina@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Demogeografija
Geografija afrike
Geografija afrike
Geografija Azije i Afrike
Geografija bih i europe
Geografija Europe
Geografski seminar
Geografski seminar
Medicinska geografija
Medicinska geografija
Stanovništvo i turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mate Šantić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


msantic@pmfst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Animalna fiziologija
Fiziologija životinja
Gospodarenje morem i zaštita
Praktikum iz animalne fiziologije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Miljenko Lugonja, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


miljenko.lugonja@fpmoz.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Anatomija čovjeka
Čovjek i zdravlje
Čovjek i zdravlje
Čovjek i zdravlje *
Kineziološka fiziologija
Osnove defektologije
Sportska medicina
Zaštita zdravlja i njega predškolske djece
Zaštita zdravlja i njega predškolskoga djeteta
Zaštita zdravlja i njegapredškolske djece
Zdravstvena ekologija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mirjana Kalafatić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


calafatm@biol.pmf.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Evolucija
Evolucija čovjeka
Genetika
Organska evolucija
Praktikum iz organske evolucije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Miroslav Džidić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Legislativa u zaštiti prirode
Opće pravo u prometu

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mladen Krajačić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


mladen@botanic.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Mikrobiologija
Molekularna biologija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nenad Jasprica, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


nenad.jasprica@unidu.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Praktikum iz sistematike biljaka
Raznolikost flore i vegetacije
Sistematika biljaka
Terenska nastava iz Sistematike biljaka
Ugrožene i rijetke biljke flore bih

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nevenko Herceg, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Gospodarstvo i okoliš
Integralno upravljanje okolišem
Politika zaštite okoliša

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nikola Glamuzina, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


nikola@ffst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geografske osnove globalizacije
Historijska geografija
Urbana geografija
Urbani turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Njegomir Radić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


njradic@ktf-split.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Instrumentalne metode analize kakvoće okoliša
Instrumentne metode analize
Kemijska analiza okoliša
Praktikum iz instrumentnih metoda analize
Praktikum iz instrumentnih metoda analize

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Slaven Zjalić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


slazjl@libero.it

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Fiziologija bilja
Mikrobiologija
Praktikum iz fiziologije bilja
Praktikum iz mikrobiologije
Protisti i gljive

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Snježana Musa, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


snjezamusa@hotmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Baština u turizmu
Geografija
Geografija BiH
Geografija Bosne i Hercegovine
Geografija ji europe
Geografija JI Europe
Geografske osnove regionalnog i prostornog planir
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira
Opća kartografija
Politička geografija
Politička geografija
Primjenjena kartografija
Regionalna geografija ji europe
Tematsko kartiranje
Završni rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Svjetlana Stanić-Koštroman, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


svjetlana.stanic@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Avertebrata
Beskralješnjaci
Biologija stanice
Ekologija voda na kopnu
Ekologija voda na kopnu 2
Genetika
Opća zoologija
Osnove biologije
Praktikum iz beskralješnjaka
Praktikum iz biologije stanice
Praktikum iz genetike
Praktikum iz opće zoologije
Primjenjena entomologija
Protisti i gljive
Terenska nastava iz beskralješnjaka

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tomislav Ivanković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


tivankov@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Mineralogija
Opća geologija
Petrologija
Petrologija s mineralogijom

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vjekoslav Šimunović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


vjekoslavsimunovic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Geoekologija i zaštita okoliša
Geoekološke neravnoteže i njihove posljedice
Geografija mora
Geologija zaštite okoliša
Hidrogeografija
Primijenjena hidrogeografija
Primjenjena hidrogeografija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vlasta Bartulović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


vlasta.bartulovic@unidu.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Praktikum iz svitkovaca
Svitkovci
Terenska nastava iz Svitkovaca
Vertebrata

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Zora Pilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Fizikalna kemija
Fizikalna kemija 1
Fizikalna kemija 2
Fizikalnokemijski procesi obrade vode
Okolinske tehnologije
Praktikum iz fizikalne kemije
Praktikum iz fizikalne kemije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Zrinka Knezović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


zrinka.knezovic@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Pedagogijska statistika
Statističke i grafičke metode u geografiji
Statistika
Statistika u turizmu
Uvod u znanstveno-istraživački rad

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Osnove biologije dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman, doc. 30 30 0 0 5
Opća kemija dr. sc. Anita Ivanković, doc. 30 15 30 0 6
Mineralogija dr. sc. Tomislav Ivanković, red. prof. 45 15 0 0 5
Matematika dr. sc. Ljiljanka Kvesić, doc. 30 15 0 0 4
Geografske osnove globalizacije dr. sc. Nikola Glamuzina, izv. prof. 30 15 0 0 4
Legislativa u zaštiti prirode dr. sc. Miroslav Džidić, izv. prof. 30 15 0 0 3
Engleski jezik 1 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 0 15 0 3

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Protisti i gljive dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman, doc. 45 45 0 0 7
Petrologija dr. sc. Tomislav Ivanković, red. prof. 45 15 0 0 4
Sistematska botanika dr. sc. Anđelka Lasić, doc. 30 30 0 0 5
Anorganska kemija dr. sc. Antonija Višekruna, doc. 30 30 0 0 5
Hidrogeografija dr. sc. Vjekoslav Šimunović, doc. 30 15 0 0 4
Politika zaštite okoliša dr. sc. Nevenko Herceg, izv. prof. 30 15 15 0 5
Engleski jezik 2 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 30 0 15 0 2

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Klimatologija dr. sc. Marica Mamut, doc. 30 15 0 0 5
Statistika dr. sc. Zrinka Knezović, doc. 30 30 0 0 2
Geomorfologija dr. sc. Dražen Perica, doc. 30 15 15 0 5
Opća ekologija dr. sc. Davor Lučić, izv. prof. 15 30 15 0 5
Opća geologija dr. sc. Tomislav Ivanković, red. prof. 45 15 0 0 5
Kemijska analiza okoliša dr. sc. Njegomir Radić, red. prof. 15 30 0 0 5
Geografske osnove regionalnog i prostornog planira dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 0 0 0 5
Primjenjena entomologija dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman, doc. 30 0 0 0 2

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Organska kemija dr. sc. Jozo Budimir, prof. em. 30 30 0 0 5
Fizikalna kemija dr. sc. Zora Pilić, izv. prof. 30 30 0 0 5
Mikrobiologija dr. sc. Mladen Krajačić, doc. 30 30 0 0 5
Avertebrata dr. sc. Svjetlana Stanić-Koštroman, doc. 30 45 0 0 6
Dinamika atmosfere i mora dr. sc. Dražen Perica, doc. 30 0 30 0 5
Fotokemija okoliša dr. sc. Ilijana Kikaš, doc. 15 0 15 0 2
Osnove biokemije dr. sc. Maja Pavela-Vrančić, red. prof. 30 15 0 0 4

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Zaštita prirode dr. sc. Mate Živković, v. pred. 30 0 0 0 2
Genetika dr. sc. Mirjana Kalafatić, red. prof. 30 30 0 0 5
Gospodarenje morem i zaštita dr. sc. Mate Šantić, izv. prof. 45 0 0 0 4
Ekologija bilja dr. sc. Jozo Rogošić, red. prof. 30 15 45 0 5
Vertebrata dr. sc. Vlasta Bartulović, izv. prof. 30 45 0 0 5
Geologija mineralnih ležišta dr. sc. Maja Prskalo, doc. 45 15 0 0 4
Geografija bih dr. sc. Snježana Musa, red. prof. 30 15 15 0 3
Demogeografija dr. sc. Martin Glamuzina, izv. prof. 30 15 0 0 2

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Evolucija dr. sc. Mirjana Kalafatić, red. prof. 30 30 0 0 5
Geologija zaštite okoliša dr. sc. Maja Prskalo, doc. 30 15 0 0 4
Primijenjena geologija dr. sc. Maja Prskalo, doc. 30 15 0 0 4
Geoinformatika dr. sc. Mladen Pahernik, doc. 30 30 0 0 5
Evolucija čovjeka dr. sc. Mirjana Kalafatić, red. prof. 30 0 0 0 2
Geoekologija i zaštita okoliša dr. sc. Vjekoslav Šimunović, doc. 30 15 15 0 5

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Načela i metodologija znanstvenog rada u znanostim dr. sc. Jozo Rogošić, red. prof. 30 0 0 0 3
Fiziologija bilja dr. sc. Slaven Zjalić, doc. 30 0 45 0 6
Instrumentalne metode analize kakvoće okoliša dr. sc. Njegomir Radić, red. prof. 30 0 0 0 3
Bioraznolikost geografskih regija dr. sc. Jozo Rogošić, red. prof. 30 0 15 0 4
Geografija mora dr. sc. Vjekoslav Šimunović, doc. 45 0 0 0 4
Ekologija mora dr. sc. Davor Lučić, izv. prof. 30 0 15 0 3
Analize u gis-u dr. sc. Mladen Pahernik, doc. 15 0 30 0 4
Raznolikost flore i vegetacije dr. sc. Nenad Jasprica, red. prof. 30 0 15 0 3

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Fiziologija životinja dr. sc. Mate Šantić, izv. prof. 45 0 45 0 7
Primijenjena klimatologija dr. sc. Marica Mamut, doc. 30 30 0 0 5
Primijenjena hidrogeografija dr. sc. Vjekoslav Šimunović, doc. 0 0 0 0 6
Ugrožene i rijetke biljke flore bih dr. sc. Nenad Jasprica, red. prof. 30 0 15 0 4
Fizikalnokemijski procesi obrade vode dr. sc. Zora Pilić, izv. prof. 30 30 0 0 4
Zdravstvena ekologija dr. sc. Miljenko Lugonja, doc. 30 30 0 0 4

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Geobotanika dr. sc. Jozo Rogošić, red. prof. 30 15 45 0 7
Ekologija životinja dr. sc. Davor Lučić, izv. prof. 30 15 45 0 7
Primijenjena geoekologija dr. sc. Marica Mamut, doc. 30 22 22 0 6
Interakcija biljaka i životinja dr. sc. Jozo Rogošić, red. prof. 30 0 15 0 4
Okolinske tehnologije dr. sc. Zora Pilić, izv. prof. 30 15 0 0 4
Prirodni toksini u moru dr. sc. Maja Pavela-Vrančić, red. prof. 15 0 0 0 2

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS