Informatika

SPARK Inspire & Innovate Hackathon

Četvrtak, 23 Veljača 2017 12:06

SPARK organizira natjecanje s vrijednim nagradama gdje možete pokazati svoje znanje i vještine. Riječ je o Inspire & Innovate Hackathonu – događaju gdje ćete raditi na razvoju određenog problema (npr. mobilna, web ili desktop aplikacija) puna 24 sata, zajedno sa svojim timom (možete prijaviti svoj ili vas mi možemo uključiti u postojeći tim). 

Odaberite jedno od sljedećih tematskih područja:

 1. Zdravlje, fitness i internet stvari, kao što su pametni nosivi uređaji; poboljšanje zdravstva pomoću IoTa, softver za praćenje vježbanja, i slično.
 2. Proširena stvarnost, kao što su proširena stvarnost u učionicama, prodaji, prometu, zabavnim aktivnostima i slično.
 3. Moda i internet stvari, kao što su pametna rješenja integrirana u modu, poboljšanje prodaje odjeće pomoću IoTa, poboljšanje dizajna koristeći pametna rješenja, i slično.
 4. Pametna kućanstva, kao što su pametna zvona, pametna brojila, Internet of everything u vašem domu ili uredu, i slično.

Sudionici će dobiti svu potrebnu opremu. Imat ćete 24 sata za razvoj prototipa svoje ideje, a zatim ćete ju predstaviti SPARKu. Najbolji tim će osvojiti brojne nagrade, poput novčane nagrade, ulaska u SPARK startup program, preporuku za zaposlenje u SPARKu i ostalim IT tvrtkama, implementaciju ideje i lansiranje na globalno tržište.

Vrijedi pokušati, zar ne? Inspire & Innovate Hackathon će se održati 3.3.2017. u SPARKu. Prijavite svoju ideju i/ili svoj tim na našoj web stranici – rok za prijavu je 27.2.2017. u 15 sati. Inspire & Innovate Hackathon je podržan od strane Vlade Švicarske kroz projekt MarketMakers.

Obavijesti Opširnije...


Modeliranje i simuliranje

Četvrtak, 23 Veljača 2017 12:02

Ispit iz Modeliranja i simuliranja održan 22.02.2017. godine položili su:

Josip Čuljak  2 (ponovljeni II. kolokvij)
Boris Adžaip 2 (ponovljeni II. kolokvij)

Ivan Nosić   2
Ivan Andrić   3
Luka Perić   2
Josip Brajković  4
Marko Jelić   3

Upis ocjena će se održati
I-termin: petak 24.02.2017. u 11 sati
II-termin: četvrtak 02.03.2017 u 12 i 30 sati
Studenti koji ne upišu ocjenu na jednom od navedenih termina smatrat će se da nisu zadovoljni ocjenom.

Rezultati ispita Opširnije...


Matematika 2- predavanja

Četvrtak, 23 Veljača 2017 09:31

Predavanja iz kolegija Matematika 2 održati će se po rasporedu nastave, a na datume:

20.,21. III.
27.,28. III.
10.,11. IV.
24.,25. IV.
08.,09. V.
15.,16. V.
29.,30. V.
05.,06. VI.

 Mole se studenti da prate obavijesti u slučaju promjene nekog od datuma dolaska.

 

Dolasci gostujućih profesora Opširnije...


Uvod u opću fiziku usmeni

Srijeda, 22 Veljača 2017 14:00

Usmeni ispit iz predmeta Uvod u opću fiziku održati će se u četvrtak 23.02.2017. godine s početkom u 09:00 sati u učionici 216.

 

Obavijesti Opširnije...


O studiju informatike

U novije vrijeme razvoj informatičkih tehnologija sve više utječe na društvo u cjelini, npr. ekonomiju, medicinu i druge znanosti. U studiju informatike se stručni sadržaji realiziraju kroz obvezne i izborne kolegije. Dopunjuju se metodičkim i pedagoško-psihološkim sadržajima. Cilj ovog studija je osposobljavanje studenata za uspješno i društveno odgovorno prenošenje informatičkog znanja na mlade naraštaje, uz samostalno korištenje najnovije računalne tehnologije u pripadajućim i raznolikim informatičkim primjenama. Studij završava izradom diplomskog rada koji je samostalna obrada nekog znanstvenog ili stručnog problema. Od akademske godine 2007./2008. otvoren je jednopredmetni studij informatike. Naime, uočena je velika potreba za osobe koje su dobro osposobljene informatičkim znanjem i vještinama, a svakako i u budućnosti će ta potreba sve više rasti.

Nvidia Education Center

Nvidia Education Center je centar za obrazovanje zamišljen kao potpora u edukaciji studenata, profesora i drugih sudionika u nastavnom procesu kroz korištenje modernih tehnologija i trendova u razvoju više-jezgrenih grafičkih i općenamjenskih procesora te programiranje istih kroz kolegij ”Paralelno programiranje” koji je uveden akademske 2014./15. godine na studiju Informatike na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti. S obzirom na veliko priznanje Fakultetu za dosadašnji rad u promoviranju CUDA tehnologije, od Nvidia korporacije Fakultet je dobio donaciju računalne opreme u iznosu od $4000 - grafički akcelerator naziva Tesla k40 – koji je namijenjen za najzahtjevniju obradu podataka i numeričke proračune te dvije grafičke kartice naziva Geforce GTX 980 koje će služiti za obradu slike, videa i za manje zahtjevnu obradu obradu podataka i numeričkih proračuna. Osim donacije u vidu opreme Fakultet je dobio pristup Cloud Training platformi s nastavnim sadržajima, pristup webinarima koje vode eksperti iz različitih područja, dodatne nastavne materijale, kao i pristup tehničkoj službi.

Oracle akademija

ORACLE je vodeća tvrtka koja pruža razne usluge od baza podataka i informacijskih sustava, do Java programskih rješenja. Ova tvrtka također ostvaruje i suradnju s edukacijskim ustanovama u svijetu, pružajući pri tome vlastite resurse i usluge, a sve u cilju obrazovanja mladih stručnjaka iz područja ICT-a. Akademske 2015/2016 godine Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti ostvario je suradnju s ovom vodećom tvrtkom te postao institucionalni član ove akademije. Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti kao član ovog programa u ponudi pruža razne resurse u pogledu programske podrške (koja je besplatna za sve naše članove akademije), te naravno tečajeva koji se izvode u sklopu raznih kolegija. Svi studenti na studiju "Informatike" mogu besplatno slušati program "Oracle Database Design and Programming with SQL" unutar predmeta Baze podataka, te "Java fundamentals" na diplomskom studiju iz kolegija "Programiranje u Javi".

Nastavnici

Andrija Lončar, dipl. ing.

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani inžinjer
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


anloncar@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Korisnička sučelja
Strukture podataka i algoritmi

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Anela Čolak, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


anela.colak@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Matematika 4
Optimizacija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Boris Crnokić, dipl. ing.

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani inžinjer
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


boriscrnokic@hotmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Osnove digitalne tehnike

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Branko Žitko, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


branko.zitko@pmfst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Ekspertni sustavi
Programsko inženjerstvo
Uvod u obradu prirodnog jezika

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Daniel Vasić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci

+38736 355 474
dvasic1@gmail.com

Konzultacije

Konzultacije prema dogovoru, javiti se na mail

Ured

Stara zgrada 1. kat ured broj 111

Kolegiji

Baze podataka
Informacijski sustavi
Informatika
Teorija informacija

Životopis

Rođen sam u Mostaru 22.09.1989. godine, gdje sam završio osnovnu školu fra. Petra Bakule. Nakon toga upisujem srednju strojarsku školu Fausta Vrančića koju sam završio sa odličnim uspjehom. Nakon toga upisujem Fakultet prirodoslovno matematičkih i odgojnih znanosti gdje sa odličnim uspjehom branim završni rad na temu „Ekspertni sustavi zasnovani na neizrazitoj logici“ pod vodstvom prof. dr. sc. Marka Rosića. Nakon završetka preddiplomskog studija upisujem diplomski studij gdje stječem titulu magistra informatike na temi „Norme za oblikovanje i isporuku nastavnih sadržaja u sustavu za upravljanje učenjem“. Akademske 2014./2015. godine upisujem posljediplomski doktorski studij na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB), Sveučilišta u Splitu.

Interesi

 • Programiranje
 • E-učenje
 • SCORM
 • Računalni vid

Kompetencije

Kroz svoj znanstveni rad upoznao sam se sa raznim metodama iz područja umjetne inteligencije te njihovom primjenom u području sustava za e-učenje. Područje istraživanja je povezano sa sustavima za e-učenje te primjeni raznih statističkih i računalnih metoda u području obrade prirodnog jezika.

Projekti

 • Quality in research
 • Adaptive Courseware based on Natural Language Processing (AC & NL Tutor)

Radovi

 • Utjecaj moblilnih uređaja u nastavi, Suvremena pitanja, Časopis
 • Razvoj nastavnog sadržaja uvažavajući SCORM referentni model, 2. međunarodna konferencija "Pedagogija obrazovanje i nastava", 2013, Konferencija
 • Experimental evaluation of teaching recursion with HTML5 game, 6th International Conference on e-Education, ICeE 2014, Konferencija
 • Predicting student's learning outcome from Learning Management system logs, Konferencija
 • Empirical evaluation of intelligent tutoring systems with ontological domain knowledge representation: A case study with online courses in higher education, Konferencija
 • Human action identification and search in video files, Konferencija
 • Adaptive Tool for Teaching Programming Using Conceptual Maps, Knjiga

Drago Žagar, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


drago.zagar@etfos.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Računalne mreže
Teorija informacije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dražena Tomić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


drazena.tomic@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Baze podataka

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Emil Brajković, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


emilbrajko@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Programiranje 1
Programiranje 2
Programiranje za internet

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Goran Kraljević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


goran.kraljevic@hteronet.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Baze podataka 2
Programiranje za internet
Rudarenje podataka

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Irena Galić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


irena.galic@etfos.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Računalni vid
Računalni vid
Teorija informacija
Teorije informacija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ita Lučin, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Znanstveni novak
Djelatnik

Osobni podaci


lucin.ita@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Filozofija znanosti

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivan Pavlović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


ivan.pavlovic@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Izborni matematički kolegij
Matematika 4
Optimizacija
Uvod u vjerojatnost i statistiku

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivana Krešić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


ivanakrsc@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Hrvatski jezik
Usmena književnost

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivica Musić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


ivica.music@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Akademsko pisanje
Etika
Etika okoliša
Filozofija odgoja i obrazovanja
Filozofija religije *
Logika
Metodologija istraživanja u obrazovanju
Metodologija znanstveno istraživačkog rada
Metodologija znanstvenog rada 1
Metodologija znanstvenoistraživačkog rada

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Šetka-Ćilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Jadranko Batista, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Mlađi asistent
Djelatnik

Osobni podaci


jadranko.batista@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Astronomija i astrofizika
Klasična mehanika
Opća fizika 4
Razvoj fizikalne slike svemira
Uvod u opću fiziku

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Jana Marić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


jana.maric.mat@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Linearna algebra
Uvod u algebru s analitičkom geometrijom
Uvod u vjerojatnost i statistiku

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Krešimir Rakić, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


kresimir.rakic@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Objektno orijentirano programiranje
Programiranje 2

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marijana Bandić-Glavaš, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Mlađi asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


marijana.bandic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Uvod u računarstvo

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mario Krešić, mr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar znanosti
Mlađi asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


marijo.kresic@ht.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Računalne mreže

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marko Rosić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


marko.rosic@pmfst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Inteligentni agenti
Inteligentni agenti
Objektno orijentirano programiranje
Programiranje 1
Programiranje 2
Računalni praktikum 2
Raspodijeljeni sustavi
Raspodjeljeni sustavi
Strukture podataka i algoritmi

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Milenko Pikula, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


pikula@ucfu.kg.ac.rs

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Diferencijalni i integralni račun 1
Diferencijalni i integralni račun 2
Matematika 3
Uvod u turizam

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mladen Kvesić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Vanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
kvesicm@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Atletika
Badminton
Kineziološka metodika I
Kineziološka metodika II
Košarka
Mali nogomet
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 1
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika nastave tjelesne i zdravstvene kulture 3
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 1
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 2
Metodika tjelesne i zdravstvene kulture 3
Odbojka
Opća kineziološka metodika
Pješačke ture
Povijest sporta
Rukomet
Stolni tenis
Stručno pedagoška praksa u oš i sš
Stručno pedagoška praksa u predškoli i razrednoj nastavi
Tjelesna i zdravstvena kultura
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4
Tjelesna kultura

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Nikola Koceić-Bilan, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


koceic@pmfst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Elementarna geometrija
Konstruktivne metode u geometriji
Matematika 1
Metodička matematička praksa
Metodika nastave matematike 1
Metodika nastave matematike 2
Osnove matematičke analize
Teorija skupova

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Radoslav Galić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


radoslav.galic@etfos.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Matematika 1
Matematika 2
Matematika 3

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Sanja Tipurić-Spužević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


sanja.spuzevic@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Diferencijalni i integralni račun 2
Kompleksna analiza
Matematika 2
Matematika 3

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Šimun Šito-Ćorić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


sito.coric@gmx.net

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Filozofija odgoja i obrazovanja
Opća psihologija
Opća psihologija
Osnove psihologije
Psihologija odgoja i obrazovanja
Psihologija odgoja i obrazovanja 1

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Slaven Pehar, dipl. ing.

Profil nastavnika

Zvanje

Diplomirani inžinjer
Asistent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


slaven.pehar@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Uvod u umjetnu inteligenciju
Uvod u umjetnu inteligenciju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Slavomir Stankov, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


slavomir.stankov@pmfst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Programiranje 1
Projektiranje sustava e-učenja
Sustavi e-učenja
Sustavi e-učenja
Vrednovanje sustava e-učenja
Vrednovanje sustava e-učenja

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Snježana Braić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


sbraic@pmfst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Kombinatorika
Kombinatorna i diskretna matematika
Uvod u matematiku
Vektorski prostori

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Sven Gotovac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


sven.gotovac@fesb.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Operacijski sustavi

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tomislav Volarić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
volaric.tomislav@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

110

Kolegiji

Informatika u pedagogiji
Računalne mreže
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Uvod u računarstvo

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

 • Tempus projekt QinR

Radovi

 • Utjecaj mobilnih uređaja u nastavi, Časopis
 • Experimental evaluation of teaching recursion with HTML5 game, Konferencija
 • Selection of the Multimedia Applications for Learning using FAHP and TOPSIS Methods, Konferencija

Tonćo Marušić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


tonco.marusic@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Informacijski sustavi
Informatika
Informatika
Informatika u pedagogiji
Korisnička sučelja
Korisnička sučelja
Metodički informatički seminar s prakosm
Metodičko informatički seminar sa praksom
Osnove informatike
Poznavanje računala
Primjena računala
Računalni praktikum
Računalni praktikum 1
Računalni praktikum 2
Računalo u učenju i poučavanju
Računarstvo
Uvod u računarstvo
Uvod u računarstvo u struci

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vladimir Paar, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Akademik
Djelatnik

Osobni podaci


paar@hazu.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Izborni društveno-humanistički kolegij
Razvoj fizikalne slike svemira

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vojo Višekruna, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


vojo.visekruna@sve-mo.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Uvod u umjetnu inteligenciju
Uvod u umjetnu inteligenciju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Željko Marušić, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


zeljkomarusic01@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Informacijski sustavi
Operacijski sustavi
Raspodijeljeni sustavi
Raspodjeljeni sustavi

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Zoran Primorac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redovni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


fpmoz.mostar@tel.net.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Filozofija znanosti
Fizika
Forme ljudskog mišljenja
Logika
Metodika nastave fizike 1
Metodika nastave fizike 2
Povijest fizike
Povijest matematike i fizike
Uvod u opću fiziku

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Matematika 1 dr. sc. Nikola Koceić-Bilan, doc. 45 45 0 0 8
Uvod u računarstvo dr. sc. Tonćo Marušić, doc. 30 30 30 0 8
Računalni praktikum 1 dr. sc. Tonćo Marušić, doc. 0 30 0 0 3
Engleski jezik 1 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 0 30 0 0 2
Razvoj fizikalne slike svemira dr. sc. Vladimir Paar, ak. 30 0 0 0 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 dr. sc. Mladen Kvesić, izv. prof. 0 30 0 0 1
Programiranje 1 dr. sc. Slavomir Stankov, red. prof. 15 30 30 0 6

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Osnove digitalne tehnike dr. sc. Snježana Rezić, red. prof. 30 30 0 0 5
Programiranje 2 dr. sc. Marko Rosić, red. prof. 0 0 0 0 9
Računalni praktikum 2 dr. sc. Tonćo Marušić, doc. 15 30 0 0 5
Matematika 2 dr. sc. Radoslav Galić, red. prof. 45 45 0 0 8
Engleski jezik 2 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 0 30 0 0 2

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Matematika 3 dr. sc. Milenko Pikula, red. prof. 45 45 0 0 9
Računalne mreže dr. sc. Drago Žagar, izv. prof. 30 30 0 0 5
Filozofija znanosti dr. sc. Zoran Primorac, red. prof. 30 0 0 0 3
Strukture podataka i algoritmi dr. sc. Marko Rosić, red. prof. 30 30 30 0 8
Osnove digitalne tehnike dr. sc. Snježana Rezić, red. prof. 30 30 0 0 5

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Baze podataka dr. sc. Dražena Tomić, red. prof. 30 30 0 0 5
Raspodjeljeni sustavi dr. sc. Marko Rosić, red. prof. 30 30 0 0 5
Kombinatorna i diskretna matematika dr. sc. Snježana Braić, doc. 45 45 0 0 8
Matematika 4 dr. sc. Ivan Pavlović, red. prof. 30 30 0 0 6
Uvod u opću fiziku dr. sc. Zoran Primorac, red. prof. 45 30 0 0 6

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Objektno orijentirano programiranje dr. sc. Marko Rosić, red. prof. 30 30 30 0 8
Operacijski sustavi dr. sc. Sven Gotovac, red. prof. 30 30 30 0 8
Računalna grafika dr. sc. Milenko Obad, red. prof. 30 30 0 0 5
Uvod u umjetnu inteligenciju dr. sc. Vojo Višekruna, red. prof. 30 30 0 0 5
Pedagogija dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 30 30 0 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Uvod u vjerojatnost i statistiku dr. sc. Ivan Pavlović, red. prof. 45 45 0 0 8
Didaktika dr. sc. Mario Vasilj, izv. prof. 30 30 0 0 4
Ekspertni sustavi dr. sc. Branko Žitko, doc. 30 30 0 0 6
Programsko inženjerstvo dr. sc. Branko Žitko, doc. 30 30 0 0 6

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodika nastave informatike 1 dr. sc. Ivica Boljat, doc. 30 30 30 0 8
Sustavi e-učenja dr. sc. Slavomir Stankov, red. prof. 30 30 0 0 5
Opća psihologija dr. sc. Šimun Šito-Ćorić, red. prof. 30 30 0 0 4
Baze podataka 2 dr. sc. Goran Kraljević, doc. 30 30 0 0 5
Hrvatski jezik dr. sc. Ivan Jurčević, izv. prof. 30 30 0 0 3
Optimizacija dr. sc. Ivan Pavlović, red. prof. 30 30 0 0 5

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Metodika nastave informatike 2 dr. sc. Ivica Boljat, doc. 30 30 0 0 6
Korisnička sučelja dr. sc. Tonćo Marušić, doc. 30 30 0 0 5
Projektiranje sustava e-učenja dr. sc. Slavomir Stankov, red. prof. 30 30 0 0 5
Programiranje za internet dr. sc. Goran Kraljević, doc. 30 30 0 0 5
Inteligentni agenti dr. sc. Marko Rosić, red. prof. 30 30 0 0 5
Metodologija istraživanja u obrazovanju dr. sc. Ivica Musić, doc. 30 15 0 0 4

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Sociologija odgoja i obrazovanja dr. sc. Irena Musa, doc. 30 15 0 0 3
Teorija informacija dr. sc. Irena Galić, doc. 30 30 0 0 5
Upravljanje znanjem dr. sc. Vladimir Šimović, red. prof. 30 30 0 0 5
Rudarenje podataka dr. sc. Goran Kraljević, doc. 30 30 0 0 5
Vrednovanje sustava e-učenja dr. sc. Slavomir Stankov, red. prof. 30 30 0 0 5
Računalni vid dr. sc. Irena Galić, doc. 0 0 0 0 5

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Inteligentni agenti dr. sc. Marko Rosić, red. prof. 30 30 0 0 5
Uvod u obradu prirodnog jezika dr. sc. Branko Žitko, doc. 30 30 0 0 5
Metodičko informatički seminar sa praksom dr. sc. Tonćo Marušić, doc. 0 45 30 0 5