Razredna nastava - Orašje

Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Logika

Subota, 15 Srpanj 2017 18:09

Studenti koji su položili  pismeni dio ispita iz kolegija Logika , održanog 12.07.2017.

 1. Ilijić, Nataša                        (9884)
 2. Ilišević, Magdalena           (9427)
 3. Lucić, Ana                            (9762)
 4. Marijić, Anabela                (9426)
 5. Martinović, Marina          (9757)
 6. Mihaljević, Veronika        (11618)
 7. Mijić, Kaja                           (11601)
 8. Pandža, Tajana                  (9896)
 9. Šeremet, Zrinka                 (9795)

Razredna nastava - Orašje Opširnije...


Rezultati pismenog dijela ispita iz kolegija Filozofija znanosti

Subota, 15 Srpanj 2017 18:06

 

Studenti koji su položili  pismeni dio ispita iz kolegija Filozofije znanosti, održanog 12.07.2017.

 1. Džinić, Josipa                      (8795)
 2. Farkaš, Laura                     (8796)
 3. Mešanović, Nikolina         (8373)
 4. Strmota, Laura                  (6486)
 5. Tipurić, Ivana                     (8793)
 6. Vincetić, Danijela              (8380)
 7. Živković, Ivana                   (8375)
 8. Komarčić, Nikolina           (5297)

Usmeni dio ispita i upis ocjene biti će naknadno objavljen.

Razredna nastava - Orašje Opširnije...