Pedagogija

Pedagoško savjetovanje, rezultati ispita

Ispit iz kolegija Pedagoško savjetovanje održan 7. rujna 2017. položili su:

2211 DS

2215 DS

2080 DS

Termin upisa ocjena naknadno ćemo objaviti.

Nastavnici

Anita Zovko, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

355456
klapan@ffri.hr

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Andragogija
Andragogija *
Didaktička dokimologija
Didaktička dokimologija
Didaktika

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Davor Mikas, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Prevencija ovisnosti

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dijana Vican, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


dvican@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Odgoj osobnosti
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
Teorije odgoja

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Dragan Škobić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

+ 387 36 445 468
dragan.skobic@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Rodoč bb, 88 000 Mostar

Kolegiji

Fiziologija bilja
Opća botanika
Opća ekologija
Osnove biologije
Osnove ekologije i okoliša
Praktikum iz fiziologije bilja
Praktikum iz opće botanike

Životopis

Godine 1995. upisao sam Pedagoški fakultet Sveučilišta u Mostaru, smjer biologija i kemija, gdje sam uspješno obranio diplomski rad s temom „Analiza kristala i čestica virusnog izolata iz vinove loze (Vitis vinifera L.)“ pod vodstvom prof. dr. sc. Mladena Krajačića. Poslijediplomski studij pri Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer Ekologija, upisao sam školske godine 2002 / 2003. Nakon položenih svih ispita (14 ukupno) s prosjekom ocjena 5,0 obranio sam rad pod nazivom „Učinak cinkovog i aluminijevog sulfata na vodenu leću (Lemna minor L.) i mentorstvom prof. dr.sc. Branke Pevalek-Kozlina. Godine 2012. uspješno sam obranio doktorsku disertaciju pod nazivom „Uloga biljnih sekundarnih metabolita u biotskim odnosima između biljaka i životinja“ pod vodstvom prof. dr. sc. Joze Rogošića na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru.

Interesi

 • 0

Kompetencije

Od 2003. obavljao sam funkciju tajnika na smjeru biologije, a od 2006. do prosinca 2012. godine obavljao sam funkciju tajnika i sudjelovao u organiziranju novog smjera, Znanost o okolišu, po „bolonjskim“ standardima. Od 2013. obavljam funkciju pročelnika na studijskoj grupi znanosti o okolišu.

Projekti

Radovi

 • Role of Species Diversity and Secondary Compound Complementarity on Diet Selection of Mediterranean Shrubs by Goats, Časopis
 • Influence of secondary compound complementarity and species diversity on consumption of Mediterranean shrubs by sheep, Časopis
 • Effect of supplementation with barley and activated charcoal on intake of biochemically diverse Mediterranean shrubs, Časopis
 • Ecotoxicologicaleffectsofaluminumandzincongrowthandantioxidants in Lemna minor L., Časopis
 • Effect of supplementation with barley and calcium hydroxide on intake of Mediterranean shrubs by goats, Časopis
 • Response of Chlorophyll a, SPAD Values and Chlorophyll Fluorescence Parameters in Leaves of Apricot Affected Some Abiotic Factors , Časopis
 • Environmental determinants of contrasting caddisfly (Insecta, Trichoptera) biodiversity in the Neretva and Bosna river basins (Bosnia and Herzegovina) under temperate and mediterranean climates, Časopis
 • Anthelmintic effect of three tannin-rich Mediterranean shrubs in naturally infected sheep, Časopis

Gordana Iličić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Politički sustavi EU i obrazovanje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivana Vasilj, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci


ivanavasilj@yahoo.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička dokimologija
Didaktičke teorije
Pedagoška komunikacija
Školski menadžment
Školski menedžment

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ivona Šetka-Ćilić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
ivonasetka@yahoo.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Engleski jezik
Engleski jezik 1
Engleski jezik 2
Engleski jezik 3
Engleski jezik 4
Engleski jezik 5
Engleski jezik 6
Engleski jezik u struci
Engleski jezik u struci 1
Engleski jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Katarina Pinjuh,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Obiteljska pedagogija
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Predškolska pedagogija 1
Specijalna pedagogija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Lidija Pehar, ddr.sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Dupli doktorat
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


lidija.pehar@ff.unsa.ba

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Književnost za mladež
Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Osnove predškolske pedagogije
Pedagogija djece s posebnim potrebama
Pedagogija ranog djetinjstva
Pedagoška psihologija
Predškolska pedagogija 1
Predškolska pedagogija 2
Psihologija dječjeg crteža *
Psihologija djetinjstva
Specijalna pedagogija
Uvod u psihologiju djetinjstva i adolescencije
Uvod u razvojnu psihologiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marija Šaravanja, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci

036 355 768
mar.saravanja@gmail.com

Konzultacije

Četvrtkom od 14 do 15h

Ured

1-7c

Kolegiji

Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalni kurikulum
Odgoj osobnosti
Teorije odgoja

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Marko Tokić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Hrvatski jezik
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i jezična kultura
Hrvatski jezik i kultura izražavanja
Medijska kultura
Metodika hrvatskoga jezika 2
Metodika hrvatskoga jezika 3
Metodika nastave hrvatskog jezika 1
Metodika nastave hrvatskog jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 1
Metodika nastave hrvatskoga jezika 2
Metodika nastave hrvatskoga jezika 3
Scenska kultura
Usmena bajka i tradicijsko stvaralaštvo za djecu
Usmena književnost
Uvod o znanost o književnosti *
Uvod u znanost o književnosti

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Matilda Karamtić-Brčić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


mkarama@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
Teorije odgoja
Teorije odgoja
Uvod u pedagogiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Mladen Bevenda, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Profesor emeritus
Djelatnik

Osobni podaci


godotcici@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Integrirani predškolski kurikulum
Metodika predškolskog odgoja 2
Metodika predškolskog odgoja 3
Metodika razvoja početnih matematičkih pojmova
Povijest pedagogije i školstva
Povijest pedagogije i školstva BiH
Razvoj dječjih socijalnih kompetencija
Samostalna stručna praksa
Školski menadžment *

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Neven Hrvatić, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci

++385 1 4092 168
nhrvatic@ffzg.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika rada s djecom s posebnim potrebama
Metodika rada školskog pedagoga
Pedagogija slobodnog vremena
Pedagoška resocijalizacija
Pedagoška resocijalizacija
Socijalna pedagogija

Životopis

Neven Hrvatić rođen je 8. svibnja 1960. u Pitomači. Diplomirao je pedagogiju 1983. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirao 1997. godine s temom Odgoj i izobrazba Roma u Hrvatskoj. Od 1992. godine djelatnik je Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Odsjek za pedagogiju: asistent, viši asistent (1999.), docent (2001.), izvanredni profesor (2006.), redoviti profesor (2010.) i redoviti profesor u trajnom zvanju (2016.), gdje u akademskoj godini 2016.-2017. izvodi nastavu iz kolegija: Osnove pedagogije, Domski odgoj, Osnove specijalne pedagogije, Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama, Pedagoška resocijalizacija i Interkulturalni kurikulum, a nositelj je kolegija Seksualna pedagogija. Voditelj je znanstvenih projekata: Romi u Hrvatskoj, Društveni i razvojni položaj Roma u Hrvatskoj, te 2007. - 2014. Interkulturalni kurikulum i obrazovanje na manjinskim jezicima (MZOS) 2011. - 2012. Interkulturalni odnosi i obrazovanje na manjinskim jezicima: Hrvatska-Srbija (MZOS) 2013. - 2014. Interkulturalno obrazovanje i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2013. - 2014. Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora (MZOS) 2014. Interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2015. Obrazovanje na manjinskim jezicima i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) 2016. Obrazovanje na manjinskim jezicima, interkulturalne kompetencije i europske vrijednosti (Sveučilište u Zagrebu) Voditelj je projekta prve „Ljetne škole djece Roma u Hrvatskoj“ 1994. godine i „Romske odgojne zajednice“ 1995.-1997./2009.-2016. godina. Gostujući je profesor na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru od 2008. godine, na kolegijima: Domska pedagogija, Metodika rada školskog pedagoga, Socijalna pedagogija, Pedagoška resocijalizacija i doktorskom studiju: Pedagoška resocijalizacija, Interkulturalna pedagogija. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu (odjel geografije i biologije) predaje kolegij: Metodika rada s učenicima s posebnim potrebama. Na Visokoj školi za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, specijalistički/diplomski studij menadžmenta - predaje kolegij: Interkulturalna komunikacija. Na doktorskom studiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu nositelj je kolegija: Interkulturalni kurikulum. Mentor je više od 200 diplomskih, 11 magistarskih i 7 doktorskih radova, sudjelovao je na više od 50 znanstvenih skupova i objavio više od 80 znanstvenih i stručnih radova. Autor je scenskog prikaza: Cvijeće snova - slike iz života i djela hrvatskog pjesnika Petra Preradovića (premijera: Pitomača 1978. godina, drugo izdanje 2006. godina). Predsjednik je Hrvatskog pedagogijskog društva u periodu 2009.-2012. Član je Odbora za pastoral Roma - Hrvatske biskupske konferencije od 1994. godine do danas. Dobitnik je: Godišnje nagrade Fonda Boža Tvrtković iz Bjelovara - 1991. godina Državne nagrade Ivan Filipović za visoko školstvo - 2007. godina Državne nagrade za znanost (u području društvenih znanosti) - 2010. godina Zahvalnice za uspješnu suradnju, zalaganje i osobit doprinos svestranom razvoju Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - 2012. godina Srebrne plakete - Grb općine Pitomača za trajni doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka znanosti i obrazovanja te promidžbu Općine Pitomača - 2012. godina Zahvalnice za osobiti doprinos i podršku razvoju Studija pedagogije, Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru - 2015. godina

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nikolina Bevanda,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Povijest pedagogije i školstva
Povijest pedagogije i školstva BiH

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Renata Šimunović,

Profil nastavnika

ZvanjeDjelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktika
Didaktika
Osnove pedagogije

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Rozana Petani, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


rpetani@unizd.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Obiteljska pedagogija
Partnerstvo obitelji i odgojno obrazovnih ustanova
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova
Pedagoško savjetovanje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Ružica Zeljko-Zubac, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Njemački jezik
Njemački jezik 1
Njemački jezik 2
Njemački jezik 3
Njemački jezik 4
Njemački jezik 5
Njemački jezik 6
Njemački jezik u struci 1
Njemački jezik u struci 2
Strani jezik 1 (engleski ili njemački)
Strani jezik 2 (engleski ili njemački)

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Slavica Pavlović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci

355456
godotcici@gmail.com

Konzultacije

četvrtkom od 9 do 11

Ured

Kolegiji

Osnove pedagogijske statistike
Pedagogija slobodnog vremena
Pedagogija umjetnosti
Školska pedagogija
Stručno-pedagoška praksa

Životopis

0

Interesi

 • 0

Kompetencije

0

Projekti

Radovi

Sonja Kovačević, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Vanjski Suradnik

Osobni podaci


sonja@ffst.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička teorija
Didaktičke teorije
Opća pedagogija
Opća pedagogija
Osnove pedagogije
Pedagogija
Pedagoška komunikacija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Tanja Zelenika, mag.

Profil nastavnika

Zvanje

Magistar struke
Viši asistent
Djelatnik

Osobni podaci


zelenikatanja@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Metodika rada školskog pedagoga
Osnove predškolske pedagogije
Pedagogija ranog djetinjstva
Pedagoška resocijalizacija
Socijalna pedagogija

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

 • Navike i obilježja sportskog klađenja maloljetnih i punoljetnih srednjoškolaca grada Mostara, Časopis
 • Dvojezično obrazovanje - interkulturalne perspektive i pristupi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, Časopis
 • Sadržaj rada razrednika u osnovnim i srednjim školama, Časopis
 • Osobine nastavnika u odgojno-obrazovnom procesu, Časopis

Tina Barbarić,

Profil nastavnika

Zvanje


Asistent
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Didaktička dokimologija
Opća pedagogija
Opća pedagogija
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju
Uvod u pedagogiju

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vedrana Spajić-Vrkaš, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


vedrana.spajicvrkas@net.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Antropologija odgoja i obrazovanja
Antropologija ogoja i obrazovanja
Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju
Međunarodno obrazovanje
Međunarodno obrazovanje

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vesna Bedeković, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Izvanredni profesor
Djelatnik

Osobni podaci


Konzultacije

Ured

Kolegiji

Interkulturalni kurikulum
Školski menadžment
Školski menadžment *
Školski menedžment

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Vladimir Šimović, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Redoviti profesor
Djelatnik

Osobni podaci


vladimir.simovic@zg.t-com.hr

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Informacijske i komunikacijske  tehnologije u turizmu
Novi mediji u odgoju i obrazovanju
Upravljanje znanjem

Životopis

Vladimir ŠIMOVIĆ rođen je 2. lipnja 1960. godine u Požegi, Republika Hrvatska. Državljanin je Republike Hrvatske, po nacionalnosti Hrvat. Osnovnu školu završio je 1975. u Šibeniku, a paralelno i osnovnu glazbenu školu „klasične gitare“ u Šibeniku. Prirodoslovno-matematičku gimnaziju završio je 1979. u Zagrebu. Diplomirao je 1983. godine na V. A. u Beogradu. Magistrirao je 19. travnja 1990. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, s temom "Metode projektiranja programske podrške bibliotečno-informacijskog sistema". Doktorsku disertaciju obranio je 3. srpnja 2000. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Pravnom fakultetu u Zagrebu, s temom "Izgradnja modela operativne i strateške analitike, s posebnostima u kaznenim djelima", te je stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske znanosti. Poslije završenog fakulteta radio je od 1983. do 1991. na Katedri za informatiku AŠC u Zadru kao predavač i koordinator za informatičke kolegije, gdje se počeo baviti znanstveno istraživačkim radom. Predavanje informatičkih i stručnih predmeta te različiti poslovi vezani uz informacijske sustave usmjeravaju ga prema znanstveno istraživačkom radu i objavljivanju prvih radova iz područja informacijskih znanosti. Tijekom domovinskog rata, od 1991. do 1992. godine bio je zaposlen u PU Zadar (MUP RH), a radio je na poslovima automatske obrade podataka i na informatičkom obrazovanju odraslih. Tijekom 1992. godine radio je i kao časnik MORH u Zagrebu. Nakon toga je radio na Katedri za informatiku sa statistikom na VPŠ PA u Zagrebu u periodu od 1993. do 2001. godine, u zvanjima: 1993. – 1997. predavač, 1997. – 2001. viši predavač i 2001 – 2002. Predavao je honorarno od 2001. godine na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je u stalnom radnom odnosu od 1.10.2002. godine do danas, u zvanjima: 2002. – 2005. docent, 2005. – 2009. izvanredni professor, 2009. - 2014. redoviti profesor - prvi izbor, 2014. - danas. redoviti professor u trajnom zvanju - drugi izbor, znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, grana informacijski sustavi i informatologija. Od početka 2013. godine do danas je zaposlen na Sveučilištu sjever (prijašnjem Medijskom Sveučilištu), u sveučilišnim centrima Koprivnica i Varaždin. U Upisnik znanstvenika upisan je pod matičnim brojem 202774. Bio je nositelj i izvršitelj više informatičkih kolegija na stručnim, specijalističkim i sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima na Učiteljskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu, na Medijskom Sveučilištu u Koprivnici i Varaždinu, na Sveučilištu u Puli, Sveučilištu u Münsteru (Njemačka), na FPMOZ Sveučilišta u Mostaru (BiH), na Veleučilištu u Karlovcu, te na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić" s pravom javnosti u Zaprešiću i na Visokom učilištu "Effectus" - Visokoj školi za financije i pravo, Zagreb. Trenutno (na stručnim, specijalističkim i sveučilišnim dodiplomskim i diplomskim studijima) drži kolegije: "Osnove informatike", "Uvod u baze podataka", "Informacijski sustavi", "Poslovni informacijski sustavi", "Informatika", "Odnosi s javnostima i internet", "Informacijski sustavi (uporaba IKT i GIS-a) u turizmu", "Novi mediji u odgoju i obrazovanju", "Upravljanje znanjem", "Novi mediji i međunarodno obrazovno tržište" i "Upravljanje projektima". Također, na znanstvenom poslijediplomskom doktorskom studiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu drži kolegije "Informacijska potpora projektnom menadžmentu" i "Upravljanje neusklađenostima u projektnom menadžmentu", a na znanstvenom poslijediplomskom doktorskom studiju Učiteljskog fakulteta Sveučilištu u Zagrebu drži kolegije "Informacijski sustavi u odgoju i obrazovanju" i "ICT za informacijsku potporu projektnom menadžmentu u školi". Obnašao je dužnost dekana Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u dva puna trogodišnja mandata, od 2006. do 2009. i od 2009. do 2012. godine, a od 2006. godine do listopada 2013. Obnašao je i dužnost predstojnika Katedre za informacijske znanosti. Na Sveučilištu sjever (bivšem Medijskom Sveučilištu), u Koprivnici i Varaždinu, obnašao je dužnost pročelnika sveučilišnog odjela Odnosi s javnostima, od početka 2013. do 1. listopada 2013. godine, od kada obnaša i dužnost prorektora za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju, a od siječnja 2014. do veljače 2015. obnašao je dužnost pročelnika Odjela elektrotehnike. Bio je recenzent mnogim međunarodnim i domaćim znanstvenim radovima, znanstvenim i stručnim projektima, visokoškolskim udžbenicima i priručnicima iz područja informacijskih znanosti. Bio je voditelj i glavni istraživač (od 2007. do 2014.) znanstveno istraživačkog projekta MZOiS RH "Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju" (pod br. 227-2271694-1699), a u sklopu EU programa suradnik istraživač (od 2006. do 2009.) na međunarodnom projektu TEMPUS III JEP_40109_2005 „Learning for Europe“ (koordinatori Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Münsteru), te u sklopu EU programa i suradnik istraživač (od 2009. do 2012.) na međunarodnom projektu TEMPUS IV JP_159048_2009 „Modernising Teacher Education in a European Perspective“ (koordinatori Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Münsteru). Također, bio je znanstveni suradnik istraživač (od 2013. do 2014. godine) na domaćem znanstveno-istraživačkom projektu (koji je dobio kratkoročnu financijsku potporu istraživanja Sveučilišta u Zagrebu) glavnog istraživača prof.dr.sc. Siniše Fajta (FER-Zagreb) sa temom istraživanja: "Vrednovanje kvalitete multimedijskih edukacijskih prostora i sustava". Trenutno je znanstveni suradnik istraživač (od 17.11.2015. do 31.08.2018. godine) na međunarodnom znanstveno-istraživačkom EU projektu (kojeg je nositelj Sveučilište Sjever) „Širenje pristupa Europske Unije pri pružanju usluge osiguranja kvalitete visokog obrazovanja zemljama partnerima primjenom osiguranja kvalitete” u okviru Erasmus+ programa, podprograma Jean Monnet. Isti projekt financira izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Erasmus+: Savezi za visoko obrazovanje – znanje, Bolonjska potpora, Jean MONNET. Temelj je odluka br. 2015 – 3091 / 001 – 001, a broj projekta je: 565454-EPP-1-2015-1-HR-EPPJMO-NETWORK. Pet (5) godina (od 2006. do 2010.) bio je član uredništva i predsjednik uređivačkog odbora međunarodnog znanstvenog časopisa „Metodika“ (Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), za područje Informatička metodika. Od 2010. do 2016. (više od 5 godina) je član uredništva i zamjenik glavnog urednika u međunarodnom znanstvenom časopisu (kojeg je on osnovao): "Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje" (Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu). Dobitnik je mnogih međunarodnih nagrada i priznanja. Član je (engl. "Fellow") od 4.8.2004., i počasni doktor (engl. "Doctor Honoris Causa", skr. Dr.H.C.) od 2.8.2007. te gostujući profesor (engl. "Visiting Professor") od 6.8.2009. Međunarodnog instituta za napredne studije u domeni sustavnih istraživanja, informatici i u kibernetici (engl. "International Institute for Advanced Studies on Systems Research, Informatics and Cybernetics", skr. IIAS) sa sjedištem Windsoru u Ontariu (Kanada). Od svibnja 2013. godine (do danas) član je APCEO i stariji savjetnik APCEO (engl. Senior Advisor of Asia-Pacific CEO Association Worldwide). Bio je ravnatelj I osnivač Europskog centra za napredna i sustavna istraživanja (ECNSI) sa sjedištem u Zagrebu (od 2005. do 2015.). Član je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI) sa sjedištem u Zagrebu (od 1996. do danas). Član je Hrvatske strukovne udruge eksperata i sudskih vještaka (HSUSESV) sa sjedištem u Zagrebu (od 1999. do danas). Član je Matice hrvatske (MH) sa sjedištem u Zagrebu (od 2006. do danas). Bio je član Senata Sveučilišta u Zagrebu i član Vijeća područja društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (od 2006. do 2012.). Od 2013. godine do danas je član Senata Sveučilišta sjever (prije Medijskog sveučilišta) i predsjeda Vijećem područja društvenih i humanističkih znanosti Sveučilišta Sjever, te je zamjenik voditeljice Etičkog povjerenstva Sveučilišta Sjever. Bio je koordinator za info-sustave za cijeli Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a od 2001. do 2007. Godine, te je bio administrator sustava „Statistica“ i koordinator za „CARNET“ (prvo na Visokoj policijskoj školi, pa od 2003. do 2005. u Zaprešiću, na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", s pravom javnosti). Potpuno vlada engleskim jezikom, a služi se njemačkim, talijanskim i indonežanskim jezikom, te se služi i latinskim jezikom. Napredni je korisnik više računalnih, projektnih programskih paketa, statističkih paketa i simulacijskih programa. Vještak je za mono-daktiloskopiju i informatiku. Vozač je za više kategorija vozila (B, C, G i H). Branitelj je i nositelj spomenice domovinskog rata. Oženjen je i otac je dvoje odrasle djece (sina Vladimira i kćeri Ane). Dobro poznaje i koristi gotovo sve vrste računala, posjeduje potrebne organizacijske i komunikacijske vještine. Radom je iskazao da poznaje i primjenjuje sociološke i pedagoške metode u radu sa svojim kolegama i suradnicima, a poznavanje i korištenje metodologije znanstveno-istraživačkog rada njegova je specijalnost u svakodnevnom radu, kao i neprestana spremnost za stalno usavršavanje, napredak u struci i timski rad. Vladimir ŠIMOVIĆ je još od studentskih dana pokazao sklonosti za rad u informatičkoj struci, interes za informacijske sustave i istraživački rad u informatičkoj domeni. Kao student poslijediplomskog magistarskog studija objavio je svoje prve istraživačke radove: "Utjecaj informatizacije na izgradnju informacijskog sistema školskog centra u Zadru", 1986.; "Evaluacija programa za bibliografske baze podataka", 1987.; "Prikaz metoda: SAD i SADT ("Strukturne analize i dizajna" i "Tehnike strukturne analize i dizajna") ", 1987.; "Utjecaj stupnja informatizacije okoline na izgradnju Informacijskog sistema AŠC u Zadru", 1989. Zbog izgradnje sustava Nacionalne i sveučilišne knjižnice RH u Zagrebu (NSK) zapažen je bio njegov magistarski rad pod naslovom "Metode projektiranja programske podrške bibliotečno-informacijskog sistema", 1990. godine kojeg je izmijenjenog i u djelovima publicirao nekoliko godine kasnije u dvije monografije. Zapažen je bio i njegov doktorski rad pod naslovom "Izgradnja modela operativne i strateške analitike, s posebnostima u kaznenim djelima", 2000. godine, a u kojem je dokazao mogućnost izgradnje i ostvarenja suvremenog modela operativne i strateške analitike, s posebnostima u kaznenim djelima (organiziranog kriminaliteta i dr.), i u njegovoj programskoj izvedbi. Rad je u izmijenjenom i dograđenom obliku publicirao nekoliko godina kasnije u jednoj monografiji, a njegove istraživačke dijelove u par znanstvenih članaka. Isti je iskorišten za razvoj suvremene kriminalističke analitike i kriminalističke informatike u RH (i šire), te istoimenih kolegija koje je ustanovio i predavao na VPŠ u Zagrebu. Ovladavajući metodologijama, metodama i tehnikama projektiranja i izgradnje informacijskih sustava i primjenjujući ih u rješavanju problema izgradnje Informacijskih sustava: AŠC u Zadru i VPŠ u Zagrebu (gdje je tada radio i predavao), do 1993. godine, ušao je u polje informacijskih znanosti i zaposlio se na Katedri za informatiku sa statistikom na VPŠ u Zagrebu. Svoju znanstvenu djelatnost usmjeravao je primarno ka informacijskom sustavima, za što je preduvjet bio znanje programskih alata za projektiranje i izgradnju informacijskih sustava te baza i banaka podataka, poznavanje programskih jezika, algoritama i struktura podataka, arhitekture računala, mreža i softverskog inžinjeringa, pa zato već 1987. godine upisuje zajednički poslijediplomski studij informacijskih znanosti, smjer informacijski sustavi, na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu (sada FOI). Svoj je doktorski rad pod naslovom "Izgradnja modela operativne i strateške analitike, s posebnostima u kaznenim djelima", prijavio i (odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu) uspješno obranio 3. srpnja 2000. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. U radu je potpuno razrađen znanstveni pristup razvoja pravno-kriminalističke informatike i analitike, s posebnim osvrtom na informacijsko i analitičko pro-aktivno predviđanje, detekciju i praćenje kaznenih djela organiziranog kriminaliteta. Izrađeni su svi modeli informatičkih algoritama za razvoj strateške, taktičke i operativne analitike te za razvoj kriminalističke informatike sa odgovarajućim podacima i obrascima, akcijama i postupcima. U doktorskom radu je postavljen temelj za razvoj suvremene kriminalističke analitike i kriminalističke informatike u RH, te šire (npr. uspostavljeni su modeli za informatičko praćenje "traga novca" te modeli za kriminalističko i informatičko "profiliranje", i dr.). Njegov znanstveni interes je već 32 godine usmjeren uglavnom k razvitku informacijske znanosti u nas i svijetu, uz njezinu primjenu u kriminalistici, učiteljstvu i pedagogiji (odgojnim znanostima), statistici, financijama i ekonomiji, nastavi, knjižničarstvu, a u posljednjih nekoliko godina u projektnom menadžmentu, operacijskim istraživanjima i upravljanju znanjem. Posebno je bio usmjeren prema razvoju: (a) teorije i prakse projektiranja i izgradnje informacijskih i multimedijskih sustava; (b) upravljanja projektima i informacijske potpore projektnom upravljanju, te upravljanja znanjem; (c) kriminalističke informatike i informatičke analitike; te (d) referentnim metodama analitike i operacijskih istraživanja. U znanstvenom je (a i stručnom) radu surađivao s vrlo velikim brojem suradnika iz različitih grana znanosti (od ekonomije i financija, projektnog upravljanja i planiranja, elektrotehnike i matematike do kriminalistike, pedagogije, sociologije, psihologije, pravnih znanosti, i naravno informacijske znanosti) te je nastojao usavršavati svoje znanje i svoju sposobnost znanstvene komunikacije između različitih područja, polja i grana znanosti sa ciljem da pruži što veći doprinos primjeni informatike i informacijske znanosti u društvenim i humanističkim znanostima. Sudjelovao je kao suradnik - istraživač na nizu znanstveno-istraživačkih projekata MZOiŠ RH, redom (pregled mojih projektnih aktivnosti): 1. Od 1993. do 1995. godine sudjeluje u znanstveno-istraživačkom projektu iz područja operativne tehnike pod nazivom: "Optimalizacija procjene brzine u analizama prometnih udesa primjenom računala" (MZT i MUP-RH, VPŠ Zagreb, nositelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Jelić, dipl. ing., zamjenik: mr. sc. Vladimir Šimović), a koji se odnosio na primjenu informatičkih i znanstveno utemeljenih analitičkih metoda u strukturiranju modela optimalizacije procjene brzine u analizama prometnih udesa primjenom računala. 2. Od 1996. do kraja 1997. godine sudjeluje kao suradnik istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH te dijelom i MUP RH pod nazivom: "Interventni kineziološki program policijskih djelatnika" (projekt pod vodstvom prof. dr. sc. Davorina-Josipa Rubeše), a koji se odnosi na primjenu informatičkih i kineziološko-analitičkih metoda u strukturiranju i "pilot" provedbi interventnog kineziološkog programa za policijske djelatnike. 3. Od 1998. do 2001. godine sudjeluje kao suradnik istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH broj 2-09-366 pod nazivom: "Razvoj i implementacija informacijskih znanosti u pomorskoj brodogradnji Republike Hrvatske" (nositelj projekta: prof. dr. sc. Slavko Šimundić), a koji se odnosi na primjenu znanstveno utemeljenih metoda (metoda operacijskih istraživanja, analitičkih i informatičkih) u razvoju i implementaciji informacijskih znanosti u pomorskoj brodogradnji RH. Povodom uspješno provedene prve dionice projekta dana 9. lipnja 1998. godine u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti on je održao pozvano predavanje na temu "Temelji strukture inteligentnih informacijskih sustava primjenjivih u pomorstvu - s osvrtom na moguće aplikacije kod primjene polimernih materijala", a u sklopu glavne teme: "Primjena polimernih materijala u pomorstvu" prof. dr. sc. Z. Hella (istraživača na istom projektu), a u organizaciji Znanstvenog vijeća za pomorstvo i u suradnji sa Sekcijom za petrokemiju i Sekcijom za makromolekule Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa. 4. Od 2001. do kraja 2003. godine sudjeluje kao suradnik istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH broj 2-09-366 (broj 128024 u Policijskoj akademiji) pod nazivom: "Razvoj i implementacija informacijskih znanosti u pomorskoj brodogradnji Republike Hrvatske" (nositelj projekta: prof. dr. sc. Slavko Šimundić), a koji se odnosi na primjenu znanstveno utemeljenih metoda (metoda operacijskih istraživanja, analitičkih i informatičkih) u razvoju i implementaciji informacijskih znanosti u pomorskoj brodogradnji RH. 5. Od 2001. do 2003. sudjeluje kao suradnik istraživač iz druge ustanove na projektu Fakulteta organizacije i informatike i Ministarstva znanosti i tehnologije RH pod nazivom: "Inteligentni sustavi za potporu odlučivanju" (br. 016001, ugovorenom temeljem javnog poziva od 28.05.1997. godine, glavni istraživač: prof. dr. sc. Božidar Kliček, ustanova: Fakultet organizacije i informatike), a koji je za cilj imao istražiti, razviti i primijeniti napredne metodologije i tehnologije, te prenijeti i prilagoditi iskustva iz razvijenih zemalja, za poboljšanje strateških, taktičkih i operativnih odluka u RH. Naglasak je bio na unaprjeđenju hrvatske Nacionalne informacijske infrastrukture (NII), uporabom inteligentnih sustava, analitičkih metoda i metoda za potporu odlučivanju, računalnih komunikacija na nacionalnoj razini (CARNet), kao i multimedijskih sustava. Svrha projekta je bila ovladavanje i razvoj suvremenih metodologija i tehnologija za upravljanje složenim sustavima u svrhu njihove prilagodbe u RH, sukladno nacionalnim potrebama i uvjetima. Unaprjeđivanje metodologije i tehnologije upravljanja i odlučivanja bio je preduvjet za buduće organizacijske promjene, diseminaciju potrebnog znanja, poboljšanje kompetencije i razumijevanja stručnjaka. 6. Od 2002. do 2005. godine sudjeluje kao suradnik istraživač na projektu Ministarstva znanosti i tehnologije RH broj ugovora 354-13-0311-2000 (broj 130737 u PA) pod nazivom: "Provedbena analiza modela osiguranja autentičnosti i trajnosti elektroničkih dokumenata" (nositelj projekta: prof. dr. sc. Miroslav Kržak), a koji se odnosi na primjenu informatičkih i znanstveno utemeljenih analitičkih metoda u provedbenoj analizi modela osiguranja autentičnosti i trajnosti elektroničkih dokumenata. Također bio je voditelj jednog (1) nacionalnog znanstveno-istraživačkog projekta, a sudjelovao je u četiri (4) međunarodna znanstveno-istraživačka projekta i jednom (1) domaćem znanstveno-istraživačkom projektu, redom: 1. Bio je znanstveni suradnik istraživač (od 2006. do 2009. godine) na međunarodnom (europskom) znanstveno-istraživačkom projektu TEMPUS III JEP_40109_2005 pod nazivom "Learning for Europe", a čiji su koordinatori Sveučilište u Zagrebu (Učiteljski fakultet) i Sveučilište u Münsteru (Njemačka). 2. Bio je znanstveni suradnik istraživač (od 2009. do 2012. godine) na međunarodnom (europskom) znanstveno-istraživačkom projektu TEMPUS IV JP_159048_2009 pod nazivom "Modernising Teacher Education in a European Perspective", a čiji su koordinatori Sveučilište u Zagrebu (Učiteljski fakultet) i Sveučilište u Münsteru (Njemačka). 3. Bio je stručni suradnik i znanstveni suradnik istraživač u okviru "Erasmus Mundus Basileus II" natječajem dobijene nagrade: "staff mobility grant" in the framework of the "Basileus II" project at the University of Shkodra from 16 June 2010 until 14 July 2010. 4. Bio je (od 2007. do 2014.) glavni istraživač i voditelj znanstveno-istraživačkog projekta financiranog od MZOiS RH pod br. 227-2271694-1699 i nazivom: "Analitički model praćenja novih obrazovnih tehnologija u cjeloživotnom učenju" na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 5. Bio je znanstveni suradnik istraživač (od 2013. do 2014. godine) na domaćem znanstveno-istraživačkom projektu (koji je dobio kratkoročnu financijsku potporu istraživanja Sveučilišta u Zagrebu) glavnog istraživača prof.dr.sc. Siniše Fajta (FER-Zagreb) sa temom istraživanja: "Vrednovanje kvalitete multimedijskih edukacijskih prostora i sustava". 6. Trenutno je znanstveni suradnik istraživač (od 17.11.2015. do 31.08.2018. godine) na međunarodnom znanstveno-istraživačkom EU projektu (kojeg je nositelj Sveučilište Sjever) „Širenje pristupa Europske Unije pri pružanju usluge osiguranja kvalitete visokog obrazovanja zemljama partnerima primjenom osiguranja kvalitete” u okviru Erasmus+ programa, podprograma Jean Monnet. Isti projekt financira izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Erasmus+: Savezi za visoko obrazovanje – znanje, Bolonjska potpora, Jean MONNET. Temelj je odluka br. 2015 – 3091 / 001 – 001, a broj projekta je: 565454-EPP-1-2015-1-HR-EPPJMO-NETWORK. Bio je do danas (početak 2016) uspješan mentor/komentor za devet (9) doktorskih radova. Sudjelovao je na oko sedamdest (70) inozemnih i domaćih znanstvenih skupova i kolokvija (većinom međunarodnih). Do 2016.g. je objavio ukupno 15 monografija (knjiga) od kojih je jedna (1) objavljena u tiskanom i u on-line izdanju, dvije (2) su prvo i drugo dopunjeno i izmijenjeno idanje, a od toga su 2 sveučilišna udžbenika. Ukupno je objavio 5 poglavlja u međunarodnim znanstvenim monografijama (knjigama) i 1 poglavlje u domaćoj monografiji (knjizi), te ukupno preko 100 znanstvenih radova (do izbora u red.prof.u tr.zv. imao je: 51 a1 i 50 a2) i 63 stručna rada (bez 14 knjiga). Već početkom 2014. godine radovi su mu zastupljeni i citirani u relevantnim bazama podataka (npr. [temeljem potvrde NSK-ZG] Zastupljenost radova u bazama podataka: Web of Science® Social Sciences Citation Index (SSCI) -1955-present: 5; SCOPUS: 8; EconLit with Full Text: 5; Inspec: 10; Citiranost radova u bazama podataka: Ukupan br. citata u Web of Science® (Cited Reference Search): 5; Ukupan br. citata u Scopus-u: 43; Ukupan br. citata u Google znalac: 56.). Sada je to daleko veći broj. Njegov znanstveni rad je bio izuzetno plodan i danas traje gotovo nesmanjenim intezitetom. Vladimir ŠIMOVIĆ počeo je svoju predavačku karijeru kao nastavnik općih informatičkih i stručnih kolegija na Katedri za informatiku AŠC u Zadru od 1983. i do 1991. kao koordinator za sve informatičke kolegije. Tijekom domovinskog rata, radio je na poslovima automatske obrade podataka i na informatičkom obrazovanju odraslih, u PU Zadar. Nakon toga je radio na Katedri za informatiku sa statistikom na VPŠ u Zagrebu, prvo kao predavač (od 1. listopada 1993.) na jednom (1) kolegiju "Statistika i informatika u unutarnjim poslovima" (programi "kriminalist" i "diplomirani kriminalist"), pa kao viši predavač (od 15. travnja 1997.) i kao docent (od 27. lipnja 2001. do 2002.) na diplomskom sveučilišnom (znanstvenom) studiju, gdje predaje i postaje nositelj još šest (6) kolegija: "Uvod u statistiku i informatiku", "Informacijski sustavi MUP-a RH", "Funkcijska informatika I", "Informacijski sustavi", "Funkcijska informatika II", te "Kriminalistička informatika". Do 2009. održao je preko dvije tisuće (2000) norma sati nastave na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", s pravom javnosti, u Zaprešiću, te dr. Nastojao je razvijati i metodički unaprijediti nastavni proces primarno na području informacijskih i komunikacijskih znanosti, a u domeni primjene informacijskih sustava i temeljnih informatičkih predmeta u učiteljstvu, odgojiteljstvu i poslovanju. Od 2009. do danas održao je ukupno sedamsto (700) norma sati nastave na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predavajući na četiri (4) kolegija: "Osnove informatike", "Uvod u baze podataka", "Informacijski sustavi" i "Programiranje". Do zadnjeg izbora na sveučilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim učiteljskim studijima bio je nositelj i predavač na ukupno sedam (7) kolegija (u Zagrebu, Petrinji i Čakovcu): "Osnove informatike", "Uvod u baze podataka", "Informacijski sustavi", "Strukture podataka i algoritmi", "Programiranje", "Funkcionalna informatika" i "Inteligentni sustavi u obrazovanju". Na Sveučilištu u Münsteru (Njemačka) bio je nositelj i predavač (od zadnjeg izbora) na jednom (1) kolegiju "Novi mediji i međunarodno obrazovno tržište" i održao je ukupno šezdeset (60) norma sati nastave i trideset (30) norma sati e-učenja. Nastava se izvodila u sklopu jednogodišnjeg međunarodnog diplomskog studija "Menadžment i savjetovanje za europsko obrazovanje" (nositelji zajedničkog međunarodnog studija su Westfälische Wilhelms Universität Münster, Institut za odgojne znanosti i Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet), a tijekom triju akademskih godina 2008./2009., 2010./2011. i 2012./2013. Na Fakultetu prirodno-matematičkih i odgojnih znanosti (FPMOZ) Sveučilišta u Mostaru (BiH) održao je (od 2011. do danas) ukupno sto dvadeset (120) norma sati nastave, na specijalističkim i sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima, gdje je bio nositelj i predavač na tri (3) kolegija "Informacijski sustavi (uporaba IKT i GIS-a) u turizmu", "Upravljanje znanjem" i "Novi mediji u odgoju i obrazovanju. Na Odjelu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Puli, na Integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju, (akademske godine 2011./2012.) bio je nositelj i predavač na tri (3) kolegija "Informacijski sustavi", "Metodologija istraživanja u odgoju I" i "Metodologija istraživanja u odgoju II" i održao ukupno dvjesto trideset i dva i pol (232,5) norma sata nastave. Na Sveučilištu Sjever u Koprivnici i Varaždinu (prije Medijskom sveučilištu), na specijalističkim i sveučilišnim preddiplomskim i diplomskim studijima održao je ukupno sto i šesnaest (116) norma sati nastave (od 2012. do 2015.) kao nositelj i predavač na tri (3) kolegija: "Odnosi s javnostima i internet", "Informatika" i "Poslovni informacijski sustavi". Na Veleučilištu u Karlovcu, na specijalističkom diplomskom studiju "Poslovno upravljanje" bio je nositelj i predavač na jednom (1) kolegiju "Upravljanje projektima" (do zadnjeg izbora) i održao ukupno sto devedeset i dva (192) norma sata nastave. Nakon prethodnog izbora (od 2009.) održao je ukupno dvije tisuće sto i dvadeset (2120) norma sati nastave na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", s pravom javnosti, u Zaprešiću. Na stručnim preddiplomskim studijima poslovanja i upravljanja; menadžmenta u kulturi, menadžmenta uredskog poslovanja (od 2001. godine) bio je nositelj i predavač na dva (2) kolegija: "Osnove informatike" i "Informacijski sustavi", a do zadnjeg izbora i na kolegiju "Informacijski sustavi ureda". Do prethodnog izbora u zvanje na specijalističkom diplomskom studiju projektnog menadžmenta bio je nositelj i predavač na kolegiju "Informacijska potpora projektnom menadžmentu". Na Visokom učilištu Effectus - Visokoj školi za financije i pravo, Zagreb, bio je (od 2010. godine) nositelj i predavač na jednom (1) kolegiju "Osnove informatike" (do zadnjeg izbora) i održao je ukupno dvjesto četrdeset (240) norma sati nastave. Njegova poslijediplomska nastavna djelatnost bila je vrlo aktivna. Od 1997. do 2002. godine na stručnom poslijeplomskom studiju "Nasilnički kriminalitet" VPŠ u Zagrebu bio je izvoditelj vježbi na tri (3) kolegija: "Statistika", "Informatika" i "Funkcijska informatika" (nositelj kolegija je prvo bio prof. dr. sc. Slavko Šimundić, a on od 2001.). Njegovi udžbenici "Policija i informatika" (1998.) te "Uvod u kriminalističku analitiku: s praktikumom" (2002.) su postali obvezna nastavna literatura (za kolegije: "Informatika" i "Funkcijska (kriminalistička) informatika") za studente stručnog poslijeplomskog studija. Na poslijediplomskom doktorskom studiju informacijskih znanosti Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu bio je nositelj i predavač na dva (2) kolegija „Informacijska potpora projektnom menadžmentu" i "Upravljanje neusklađenostima u projektnom menadžmentu" (od 2003. do danas). Na poslijediplomskom doktorskom studiju "Odgoj i obrazovanje" na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, a u okviru modula „Informatika u obrazovanju“ bio je nositelj i predavač na kolegijima „Informacijska potpora projektima u školi" i „Projektna nastava u školi" (od 2012. do danas). Na poslijediplomskom doktorskom studiju "Rani odgoj i obvezno obrazovanje" na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u okviru modula „Informatika u odgoju i obrazovanju“ bio je voditelj istoimenog modula te nositelj i predavač na dva (2) kolegija „Informacijski sustavi u ranom odgoju i obrazovanju" i „Informacijska potpora projektima u školi" (od 2008.). Njegovi udžbenici: "Statistika u informacijskom društvu - za nematematičare" (2008.), "Osnove informatike - uvod" (2010.) i "Uvod u informacijske sustave - 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje" (2010.) koriste se kao obvezna literatura za kolegije: "Uvod u statistiku", "Osnove informatike", "Informacijski sustavi" i „Informacijski sustavi u ranom odgoju i obrazovanju" te dr., a koji se predaju na sveučilišnom (znanstvenom) integriranom preddiplomskom i diplomskom učiteljskom studiju te poslijediplomskom doktorskom studiju na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i na drugim srodnim fakultetima i visokim školama društvene i humanističke orijentacije. Od 1993. godine do danas on je predavao ukupno trideset i četiri (34) kolegija na stručnim, specijalističkim i sveučilišnim, preddiplomskim i diplomskim studijima, na visokim školama i fakultetima u Zagrebu, Petrinji, Čakovcu, Koprivnici, Varaždinu, Puli, Karlovcu, Zaprešiću, Münsteru (Njemačka) i Mostaru (BiH). Od 1997. godine do danas je neprekidno predavao ukupno četiri (4) kolegija na različitim poslijeplomskim studijima u Zagrebu. U domeni izrade nastavnih programa Vladimir ŠIMOVIĆ: - Suautor je i suosnivač prijedloga specijalističkog cjeloživotnog sveučilišnog programa redovne nastave „Pedagogija zajedništva i Agazzi metoda” - Sa katoličkom udrugom ‘Fokolari’ i Institutom ‘Sophia’ iz Italije te prof.dr. Michele De Beni - predstojnikom Odjela pedagogije u Veroni; pred. Anna Lisa Gasparini, u suradnji sa Učiteljskim fakultetom u Zagrebu, 2009. i 2010. godine", gdje su objavljena trojezična (talijanski, hrvatski i engleski jezik) izdanja knjiga: (a) Pedagogija zajedništva i Agazzi metoda / De Beni, Michele; Šimović, Vladimir; Gasparini, Anna Lisa (ur.). Zagreb : Učiteljski fakultet, Zagreb, 2013 (monografija - talijanski, hrvatski i engleski jezik) (b) Šimović, Vladimir. E-obrazovanje, E-learning, Educazione e processi E- learning // Pedagogija zajedništva i Agazzi metoda / De Beni, Michele ; Šimović, Vladimir ; Gasparini, Anna Lisa (ur.). Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. Str. 30-37. (talijanski, hrvatski i engleski jezik) - Suautor je "Prijedloga pojačanog petogodišnjeg sveučilišnog programa redovne nastave informatike za Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2005., 2006., 2007. i 2008. godine". - Samostalni je autor "Prijedloga pojačanog trogodišnjeg stručnog programa nastave informatike Učiteljski fakultet u Zagrebu, 2005., 2006., 2007. i 2008. godine". - Samostalni je autor "Prijedloga pojačanog četverogodišnjeg programa redovne nastave informatike za Učiteljsku akademiju, 2002., 2003., 2004. i 2005. godine". - Samostalni je autor "Prijedloga pojačanog dvogodišnjeg programa izvanredne nastave informatike za Učiteljsku akademiju, 2004. i 2005. godine". - Suautor je (u radnoj grupi: M. Jurina, Šimović, Vladimir, M. Dumančić) "Prijedloga trogodišnjeg programa nastave kolegija informatike na stručnom dodiplomskom studiju u Zaprešiću, na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić", s pravom javnosti, 2001., 2002., 2003., 2004., 2005., 2006., 2007. i 2008. godine", te na stručnom diplomskom studiju u Zaprešiću, 2005., 2006., 2007. i 2008. godine". - Samostalno je izradio i uveo kompletan modul „Informatika u odgoju i obrazovanju“ u program poslijediplomskog doktorskog studija "Rani odgoj i obvezno obrazovanje" na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te je samostalno napisao nove programe za šest (6) kolegija na istom modulu. - Napisao je programe za dva (2) kolegija na poslijediplomskom doktorskom studiju Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. - Samostalno je izradio i uveo četiri (4) nova predmeta na preddiplomskim i na diplomskim studijima Fakulteta i Visokih škola u Zagrebu, Koprivnici i Varaždinu, gdje je unaprijedio predavanja i izvođenje seminara i vježbi za četiri (4) kolegija "Osnove informatike", "Informacijski sustavi", "Uvod u baze podataka" i "Upravljanje projektima" ustrojbom većeg broja zadataka i objavljivanjem više monografija, priručnika i dvaju sveučilišnih udžbenika. Bio je mentor/komentor u izradi ukupno dvjesto četrdeset i četiri (244) diplomska i završna rada te devet (9) doktorskih radova. Njegovi udžbenici i (znanstvene) monografije "Policija i informatika" (1998.), "Uvod u kriminalističku analitiku: s praktikumom" (2002.), "Statistika u informacijskom društvu - za nematematičare" (2008.), "Osnove informatike - uvod" (2010.), "Uvod u informacijske sustave - 2. dopunjeno i izmijenjeno izdanje" (2010.), "Projektni menadžment i informacijska potpora" (2011.), "Uvod u baze podataka" (2012.), "Slobodan softver u obrazovanju" (2013.), te sveučilišni udžbenici "Suvremeni informacijski sustavi" (2013.) i "Smisao RPG sustava virtualnog igranja uloga" (2013.) postali su obvezna nastavna literatura za studente više poslijediplomskih, diplomskih i preddiplomskih studija u Zagrebu, Petrinji, Čakovcu, Koprivnici, Varaždinu, Puli, Karlovcu, Zaprešiću, Münsteru (Njemačka), Mostaru i Sarajevu(BiH) te dr. Koriste se na poslijediplomskom doktorskom studiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, poslijediplomskom doktorskom studiju Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Sarajevu i na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i na preddiplomskim i diplomskim studijima drugih srodnih fakulteta i visokih škola primarno društvene i humanističke orijentacije te tehničke i prirodne orijentacije. Objavom serije knjiga i skripata s tematikom iz: osnova informatike, uvoda u informacijeke sustave i baze podataka, zaštite elektroničkih informacija, primjene metodičko-didaktičkih pravila (temeljem priručnika) za poučavanje programiranja (u C i C++ programskim jezicima prema Addie modelu, uz multimedijski pristup i praktične primjere) i primjene slobodnog softvera (i novih medija) u obrazovanju, a koje su se temeljile na najsuvremenijem razvoju IKT i programiranja, Vladimir ŠIMOVIĆ znatno je unaprijedio pristup učenju suvremenih programskih jezika i alata, afirmirao je informacijske znanosti kao strukovnu i znanstvenu disciplinu te je u velikoj mjeri povisio i stupanj informatičke pismenosti. Na mnogim fakultetima, visokim i srednjim školama u Hrvatskoj, te su knjige već prije par godina postale i osnovna literatura. Vladimir ŠIMOVIĆ je bio jedan od utemeljitelja uvođenja nastave informatike ne samo na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu nego i na Visokoj policijskoj školi (VPŠ) u Zagrebu na diplomskom sveučilišnom studiju kriminalistike, te na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelič", s pravom javnosti, u Zaprešiću. Autor je gotovo cjelokupnog programa studija "modula informatike" na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (od 2003.), a bio je suautor nastavnog plana i programa i predavač na više od pet nastavnih predmeta. Uveo je niz informatičkih kolegija u dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu, i afirmirao informacijske sustave i upravljanje projektima (kroz predmete koje izvodi Katedra za informacijske znanosti na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i dr.) kao stožernu granu studija odgojnih znanosti u modulu informatike, koja svoje mjesto ima u integriranom dodiplomskom (preddiplomskom) i diplomskom studiju, te poslijediplomskom znanstvenom, doktorskom studiju odgojnih znanosti. U radu sa studentima postizao je iznadprosječne rezultate, posebice zbog njegovog nastojanja da se primjeni široki spektar znanja, sposobnosti i komunikacije te predavačkog umijeća. Iz svega navedenoga može se zaključiti da mu je nastavni rad bio izuzetno uspješan. Vođenje disertacija, magistarskih i diplomskih radova 1. Ivor, Milošević. Modeliranje implementacije i održivoga razvoja centralizirane i modularne računalne infrastrukture u sveučilišnom okruženju / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 10.3. 2016., 223 str. Voditelj: Šimović, Vladimir 2. Varga, Matija. Unaprjeđenje upravljanja informacijskim sustavima u javnom sektoru / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 15.12. 2014., 387 str. Voditelj: Šimović, Vladimir 3. Šiber-Makar, Katarina. Informacijsko-analitički modeli upravljanja znanjem u suvremenim gospodarskim tvrtkama i konkurentska prednost / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 11.9. 2012, 218 str. Voditelj: Šimović, Vladimir ; 4. Morović, Vinko. Razvoj informacijsko-analitičkoga modela suvremene turističke ponude grada / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 07.10. 2012, 234 str. Voditelj: Šimović, Vladimir ; 5. Oreški, Predrag. Utjecaj slobodnoga softvera otvorenog izvornoga koda na izvođenje nastave informatike u osnovnom obrazovanju u RH / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 03.04. 2011., 163 str. Voditelj: Šimović, Vladimir. 6. Dumančić, Mario. Razvoj analitičkog modela cjeloživotnog obrazovanja / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 07.10. 2008, 291 str. Voditelj: Šimović, Vladimir ; Jurić, Vladimir 7. Maletić, Franjo. Informacijsko modeliranje razvoja novinske industrije u digitalnoj eri / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 15.10. 2008., 428 str. Voditelj: Boras, Damir ; Šimović, Vladimir 8. Ogrizek, Ivana. Razvoj informacijsko-analitičkog modela za vrednovanje vizualnih informacija u elektroničkim edukacijskim sustavima / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 18.03.2008. 2008., 245 str. Voditelj: prof.dr.sc. Vladimir Šimović 9. Zovko, Vatroslav. Razvoj informacijsko-analitičkog modela korištenja sustavnog pristupa u projektnom menadžmentu / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet Zagreb, 15.06. 2008, 203 str. Voditelj: Šimović, Vladimir.

Interesi

Kompetencije

Kompetencije: znanstveni savjetnik, redoviti profesor doktor u trajnom zvanju (Društvene znanosti / Informacijske i komunikacijske znanosti - Grana: Informacijski sustavi i informatologija - izgradnja i menadžment informacijskih i komunikacijskih sustava - upravljanje projektima i informacijska potpora upravljanju znanjem - kriminalistička informatika i informatička analitika - znanstveno utemeljena analitika i operacijska istraživanja (vidjeti: https://www.unin.hr/profili/profil/simovic-vladimir)) , Dr.H.C. - Doktor Honoris Causa (Počasni doktor u svezi posebnih akademskih postignuća u domenama informacijskih aspekata financijskog modeliranja, ekonomike, primjerenog vodstva u obrazovanju i primjerenom služenju čovječanstvu), viši stručni ekspert APCEO (Azijsko Pacifičke CEO asocijacije), prorektor za znanstveno-umjetnički rad i međunarodnu suradnju, dekan, pročelnik odjela i katedre, jezici: engleski, talijanski, njemački, indonezijski, vještak za monodaktiloskopiju i promet.

Projekti

Radovi

 • vidjeti: https://www.unin.hr/profili/profil/simovic-vladimir, Časopis

Zoran Čuljak, dr. sc.

Profil nastavnika

Zvanje

Doktor znanosti
Docent
Djelatnik

Osobni podaci


zculjak7@gmail.com

Konzultacije

Ured

Kolegiji

Akrobatika - TM
Gimnastika u predškolskom odgoju
Motoričko učenje
Sportska gimnastika 1 - TM
Sportska gimnastika 2 - TM
Tjelesna i zdravstvena kultura 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Tjelesna i zdravstvena kultura 4

Životopis

Interesi

Kompetencije

Projekti

Radovi

Nastavni plan

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju dr. sc. Matilda Karamtić-Brčić, doc. 30 15 15 0 6
Osnove predškolske pedagogije ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 15 15 0 5
Povijest pedagogije i školstva dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 30 15 15 0 6
Hrvatski jezik i jezična kultura dr. sc. Marko Tokić, doc. 15 30 15 0 5
Novi mediji u odgoju i obrazovanju dr. sc. Vladimir Šimović, red. prof. 30 15 15 0 5
Engleski jezik 1 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 0 30 0 0 2
Njemački jezik 1 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 0 30 0 0 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 1 dr. sc. Zoran Čuljak, doc. 0 30 0 0 1

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Uvod u pedagogiju dr. sc. Matilda Karamtić-Brčić, doc. 30 15 15 0 6
Povijest pedagogije i školstva BiH dr. sc. Mladen Bevenda, prof. em. 30 15 15 0 5
Pedagogija ranog djetinjstva ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 15 15 0 6
Njemački jezik 2 dr. sc. Ružica Zeljko-Zubac, doc. 0 30 0 0 2
Engleski jezik 2 dr. sc. Ivona Šetka-Ćilić, doc. 0 30 0 0 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 dr. sc. Zoran Čuljak, doc. 0 30 0 0 1

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Didaktika dr. sc. Anita Zovko, red. prof. 30 15 15 0 5
Andragogija dr. sc. Anita Zovko, red. prof. 30 15 15 0 5
Antropologija odgoja i obrazovanja dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof. 30 30 0 0 5
Partnerstvo obitelji i odgojno-obrazovnih ustanova dr. sc. Rozana Petani, doc. 30 15 15 0 5
Pedagoška komunikacija dr. sc. Sonja Kovačević, izv. prof. 30 15 15 0 5
Dječje likovno stvaralaštvo mr. art. Vesna Sušac, lektor 30 0 15 0 5
Osnove ekologije i okoliša dr. sc. Dragan Škobić, doc. 30 15 15 0 5

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Didaktičke teorije dr. sc. Sonja Kovačević, izv. prof. 30 15 15 0 5
Metodika rada školskog pedagoga dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof. 30 15 15 0 5
Specijalna pedagogija ddr.sc. Lidija Pehar, red. prof. 30 15 15 0 5
Stručno-pedagoška praksa dr. sc. Slavica Pavlović, doc. 0 0 0 0 5

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Teorije odgoja dr. sc. Dijana Vican, izv. prof. 30 15 15 0 7
Međunarodno obrazovanje dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof. 30 15 15 0 7
Pedagogija slobodnog vremena dr. sc. Slavica Pavlović, doc. 30 15 15 0 6
Socijalna pedagogija dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof. 30 15 15 0 6
Prevencija ovisnosti dr. sc. Davor Mikas, doc. 30 0 15 0 4
Politički sustavi EU i obrazovanje dr. sc. Gordana Iličić, doc. 30 0 15 0 4

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS
Didaktička dokimologija dr. sc. Anita Zovko, red. prof. 30 15 15 0 6
Pedagoška resocijalizacija dr. sc. Neven Hrvatić, red. prof. 30 15 15 0 5
Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš, red. prof. 30 15 15 0 6
Interkulturalni kurikulum dr. sc. Vesna Bedeković, izv. prof. 30 15 15 0 4
Školski menadžment dr. sc. Vesna Bedeković, izv. prof. 30 15 15 0 5
Pedagogija umjetnosti dr. sc. Slavica Pavlović, doc. 30 0 15 0 4
Pedagoško savjetovanje dr. sc. Rozana Petani, doc. 0 0 0 0 4

Zimski semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS

Ljetni semestar

Naziv kolegija Nositelj kolegija Predavanja Vježbe Seminarski Terenska nastava ECTS